Novinky

Tri krát denne jeden

Smiech a humor patria k prejavom zdravia človeka.

Zostavovateľ knižky – Kornel Brosch ako lekár často predpisuje lieky spôsobom trikrát denne jednu (tabletku…) a tento spôsob liečby smiechom preniesol aj do tejto knihy, čiže, zasmej sa aspoň trikrát denne.

Na každý deň v roku zvolil tri vtipy z troch prostredí – náboženského, zdravotníckeho, a profánneho (svetského).

Zobraziť viac »

Čo ak by Ježiša neukrižovali?

Giuseppe De Luca

Preložil Cyril Dunaj

Po Ježišovom odsúdení na smrť sa kríž stal jedným zo základných znakov kresťanstva. Ťažké je predstaviť si kresťanstvo bez kríža, pretože jedno z tajomstiev Kristovho života je poznačené práve touto skúsenosťou. Ak by Kristus nebol ukrižovaný, kresťanstvo by určite nadobudlo úplne odlišný charakter.

Autor rozvíja myšlienku o ústrednom postavení kríža Zobraziť viac »

Mária

Chiara Lubichová
Zostavil Brendan Leahy a Judith Povilusová
Preložila Rút Brýdlová a Zora Kuchárska

Mária je srdcom duchovného dobrodružstva Chiary Lubichovej. Prináša
nám ju vždy z nového uhla pohľadu ako vzor pre každého. Myslenie Chiary
Lubichovej spojené s Ježišovou Matkou prijíma nielen Katolícka cirkev, ale
aj ostatné cirkvi, pretože je zakorenené v evanjeliu. Členovia iných
náboženstiev vidia v živote Márie, ako ženy v domácnosti a sídla múdrosti,
spoločné črty s ich duchovnou cestou. V súčasnosti, Zobraziť viac »

Maria – Boží průzračnost

Chiara Lubichová
Preklad: Jiří Kratochvíl

Vydavateľstvo Nové mesto vydáva v češtine knihu Chiary Lubichovej Maria – Boží
průzračnost, ktorá je súborom autorkiných textov o Panne Márii. Väčšina z nich zatiaľ nebola
publikovaná v slovenčine ani češtine. Vybrané texty svedčia o tom, akou dôležitou
a neoddeliteľnou súčasťou autorkinho charizmatického daru bolo špecifické pochopenie
Máriinej osoby: spája sa v ňom mystika nesmiernej veľkosti Božej Matky s možnosťou
nasledovať ju v každodennom živote kresťana, ktorý sa tak stáva „Máriinou cestou“, Zobraziť viac »

Toľko dôvodov na vďačnosť

Terézia Lenczová

Náš život je plný dynamiky až zhonu. Ak sa tomu tlaku nebránime, ľahko nás stres z našich každodenné úloh pripraví o radosť zo života a zmysel toho, čomu žijeme, sa kamsi stráca… Dobre, že sú tu mnohé médiá, ktoré nás chcú a dokážu oslovovať. Jedným z nich je Rádio Regina v RTVS a jeho pravidelná päťminútová relácia Z duše.

Autorka knihy Toľko dôvodov na vďačnosť, Terézia Lenczová, niekoľko rokov spolupracovala s touto reláciou a dnes nám ponúka výber zo svojich zamyslení. Usporiadala ich do 4 myšlienkových Zobraziť viac »

BODER MAN – Muž spoza hraní

Muž spoza hraníc je príbehom muža a jeho posolstva o bratstve.

Podarilo sa mu preniknúť za prísne stráženú hranicu, ktorá oddeľovala ľudí žijúcich v krajinách za železnou oponou počas rokov studenej vojny.

Je to tiež príbeh o bolesti a prenasledovaní kresťanov v mnohých krajinách východnej Európy, živote podzemnej Cirkvi, ale aj o Hnutí fokoláre a jeho spiritualite, ktorú mu daroval Boh aj pre ateistický svet. Mons. Pavol Hnilica musí tajne opustiť´ krajinu a v Taliansku sa stretáva s Hnutím Zobraziť viac »

Červené kontrolky

Salvatore Ventriglia

Čomu sa vyhnúť v manželskom živote

Preklad Veronika Kuchtová

Láska je dobrodružstvo, cesta. Na týchto stranách, ktoré sú ovocím dlhodobej skúsenosti s mnohými pármi v ťažkostiach, autor prirovnáva vzťah páru k motoru, ktorý na to, aby lepšie fungoval, potrebuje byť namazaný a kontrolovaný. Avšak neraz aj najlepšia prevodovka sa môže zablokovať. Aké kontrolky sa rozsvietia, aby oznámili poruchu motora páru? Ako rozpoznať a zmeniť správanie, ktoré nám bráni plne prijať druhého? Zdá sa, Zobraziť viac »

Ježiš Opustený

Chiara Lubichová: Ježiš Opustený

Zostavil Hubertus Blaumeiser
Preklad Katarína Jančišinová, Zora Kuchárska

Ježiš, ktorý sa cíti na kríži opustený nielen ľuďmi, ale aj svojím nebeským Otcom, je priepastným tajomstvom, čo naznačuje rozprávanie Markovho a Matúšovho evanjelia. Ide o takú neslýchanú skutočnosť, že kresťanstvo po stáročia radšej upriamovalo pozornosť na iné aspekty Ježišovho utrpenia.

A predsa na konci druhého tisícročia Chiara Lubichová Zobraziť viac »

Oheň a plamene

Raimondo Scotto

Sexualita a Eucharistia

Preložil: Katarína Jančišinová

Priblížiť sexualitu a Eucharistiu by sa v prvej chvíli mohlo javiť ako nedostatok rešpektu, alebo aspoň zveličenie, zatiaľ čo však môže ukrývať nielen tajomstvo Božej lásky, ale aj tajomstvo lásky, ktorú Boh ukryl v našom tele, ktoré stvoril, aby ho predurčil k zmŕtvychvstaniu.
Boh sa už od stvorenia sveta „chcel dať poznať“ prostredníctvom muža-ženy: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich Zobraziť viac »

Myšlienky o milosrdenstve

Úvod: Fabio Ciardi OMI

Preklad: Štefan Kmeť

Kniha Myšlienky o milosrdenstve vychádza ako poďakovanie za mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Knižka, hoci malá rozsahom, prináša bohatstvo myšlienok, ktoré sa môžu stať sprievodcom na našej ceste životom.

Milosrdenstvo. Práve týmto slovom začal pápež František svoj príhovor, keď sa objavil v okne na Námestí sv. Petra pri prvej nedeľňajšej modlitbe Anjel Pána. Slovo, ktoré „mení všetko… mení svet. Trocha Zobraziť viac »

Veľavážení

Albino Luciani (Ján Pavol I.)

Listy velikánom minulých čias

Preklad: Rajmund Ondruš, Štefan Kmeť

Autorom tejto nevšednej knihy listov je „usmievavý pápež“ Ján Pavol I., ktorého pontifikát trval iba tridsaťtri dní. Spoznáme v nej živý záujem benátskeho patriarchu a neskoršieho pápeža o všetky ľudské problémy a jeho úsilie pomôcť l’uďom. Knihu tvorí štyridsať fiktívnych listov historickým i mýtickým osobnostiam, literátom, umelcom i svätcom, ktoré možno vnímať ako ľudský a duchovný Zobraziť viac »

Jednota

Chiara Lubichová

Zostavil Donato Falmi a Florence Gilletová

Preklad Katarína Jančišinová, Zora Kuchárska

Jednota – túžba a sen pre súčasný svet, ktorý ju tak veľmi potrebuje, aj keď zakúsil dramatické dôsledky možných chybných interpretácií tohto slova. Slovo milosti pre kresťanov, keďže je zhrnutím dejín ľudstva s Bohom a jeho zámeru, „aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti“ (Jn 11, 52), ako i pre cirkvi, ktoré po stáročiach zápasov nanovo objavili túžbu po návrate do čias, v ktorých boli „jedno srdce Zobraziť viac »

Eucharistia

Zostavil P. Fabio Ciardi OMI

Preklad Štefan Kmeť

Ježiš v Eucharistii, trvalý každodenný spoločník Chiary Lubichovej, sa postupne prejavoval ako jej najdôvernejší partner, živá prítomnosť Boha tu na zemi a ako záruka a tvorca jednoty. Zozbierané texty obsahujú nezverejnené skutočné udalosti, stránky z denníka a úryvky z príhovorov, ako aj publikované, no často takmer neznáme spisy a vykresľujú toto postupné prenikanie do trojičného spoločenstva, ktoré vytvára „jedno telo a jednu dušu“. Zobraziť viac »

Môžem sa s ním rozprávať stále

Pasquale Foresi

Čo je modlitba? Ako sa môžem ja, obyčajný človek, modliť? O čo môžem Boha prosiť? Čo môžem od neho dostať? Chce Boh naozaj, aby sme sa modlili?

Krátka esej talianskeho filozofa a teológa Pasquale Foresiho nás zavedie priamo do srdca modlitby a odhalí, čo v skutočnosti znamená modliť sa. Nové knižné spracovanie so zaujímavými fotografiami dávajú vyniknúť sile myšlienok autora a robia z čítania autentický duchovný zážitok.

Rozmer knihy: 105×150 mm Zobraziť viac »

V hĺbke bolesti

Dori Zamboniová

Skutočné príbehy

Pútavo napísaná kniha prináša skutočné príbehy. Niektoré z nich sa síce nekončia šťastne, ale otvárajú nové obzory…

„Keď sa pozerám vôkol seba, v mnohých ľuďoch… odha­ľujem a tuším tie… rany, ktoré už možno nik nepozná, nad ktorými sa nikto neskláňa….

Zobraziť viac »

Mám všetko


Michele Zanzucchi

Osemnásť rokov života Chiary Luce Badanovej

Chiara Badanová (29. 10. 1971 – 7. 10. 1990). Dievča plné života, nabité elánom a túžbou po veľkom ideáli. Obľúbená u priateľov i v rodine, rada športovala a venovala sa aktivitám v sociálnej sfére i v cirkvi. Smrteľná choroba otáča kormidlo jej života a odhaľuje nový, ešte krajší plán, plný bolesti i svetla, ktorý má Boh s ňou. Chiara Luce (Svetlo) – životná púť naplnená v osemnástich rokoch, ktorá pokračuje a je stále aktuálna. Zobraziť viac »

Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim

Obsahom útla knižočka talianskeho spisovateľa Igina Giordaniho nám približuje modlitbu ruženca možno tak, ako sme o nej nezvykli rozjímať. Ide o jeho, mohli by sme povedať, mystickú skúsenosť…

52 strán

Rozmer knihy: 100 x 120 mm

ISBN 978-80-89621-05-7

Zobraziť viac »

Dobrota a múdrosť

Dobrota a múdrosť

100 myšlienok Jána XXIII.

Publikácia Myšlienky Jána XXIII. je útle dielo veľkého obsahu a nadhľadu. Miniatúra slov je často humorne ladená a príjemná. Oblažuje myseľ, vlieva nádej a nabáda konať.

Sto myšlienok nás zoznámi s osobou pápeža a s celým jeho životom. Stručné a dobre mierené vyjadrenia sú plodom mimoriadne hlbokého spojenia s Bohom. Okrem oficiálnych slov z príhovorov a encyklík mnohé ďalšie čerpajú z každodenného vnútorného života Angela Zobraziť viac »

Tajomstvo času

Wilhelm Mühs

365 myšlienok o zmysle času

Už približne desaťtisíc rokov človek zaznamenáva svoje dejiny. Od dávnej minulosti sa ľudský um pokúša vynájsť najrozličnejšie nástroje a zariadenia, ktorými by sa mohol „zmocniť“ času a merať ho.

Obľúbená darčeková publikácia pre potešenie i inšpiráciu z edície 365 myšlienok.

ISBN 978-80-89621-13-2 Zobraziť viac »

Línie života

Klaus Hemmerle

Námety na meditáciu nad Jánovým evanjeliom

Vo svojich úvahách Klaus Hemmerle veľmi osobným spôsobom umožňuje zažiariť posolstvu Jánovho evanjelia. Slová ako bývanie, láska, smäd, meno, slovo, matka, byť si navzájom darom sa stávajú súradnicami, „životnými líniami“ pre kresťanov a kresťanské komunity. Hoci má kniha navonok malé rozmery, ponúka hlboký duchovný obsah.

„Hemmerleho interpretácie Jánovho evanjelia sú pokusom a snahou umožniť evanjeliu prehovoriť v rozličných Zobraziť viac »

Deti z celého sveta rozprávajú


Príbehy a omaľovánky

Táto kniha je plná ozajstných príbehov.
Zoznámiš sa v nej s mnohými deťmi z celého sveta.
Dozvieš sa, čo všetko zažili, a uvidíš, ako veľmi majú rady Boha.
Spoznáš tak Manuela z Uruguaja, Annu z Portugalska, Flor de Maria z Mexika, Hani z Egypta, Mirandu z Kamerunu a kopu ďalších. Vo svojich príbehoch často hovoria o Zobraziť viac »

Pamäť srdca – 365 myšlienok o vďačnosti

Wilhelm Mühs

Darčeková publikácia s 365 myšlienkami o vďačnosti od významných svetových osobností histórie i súčasnosti ako Sofoklés, Seneca, Mark Twain, Matka Terézia a ďalších, ktoré zozbieral Wilhelm Mühs

Vďačný darček pre akúkoľvek príležitosť.

ISBN 80-85487-80-2

Cena: 6 € (s DPH)

Zobraziť viac »

Výkrik

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ V tomto výkriku Ukrižovaného Boh otvára Chiare Lubichovej obzvlášť intenzívny prístup k svojej tajuplnosti. V priepasti utrpenia Boha-človeka sa osvetľuje a získava zmysel každého ľudského utrpenia. Hlboká jednota Otca a Syna v Duchu, odhalená a darovaná práve v tomto výkriku, sa stáva modelom jednoty medzi ľuďmi: je to jednota, ktorú si človek želá a hľadá v poslušnosti Otcovi, ktorý sa zjavuje ako Láska.

Prenikajúc do tejto vnútornej Ježišovej rany, Chiara Lubichová začína duchovnú cestu, z ktorej sa rodí Hnutie fokoláre – nová cirkevná realita, ktorá sa v ustavičnom rozvoji šíri a konsoliduje v celom svete. Zobraziť viac »

Maria a Raimondo Scottovci: Muža a ženu ich stvoril

„Nedorozumenia, rôzne problémy, sklamania z očakávaní… tieto ,nešťastné‘ rozdiely medzi mužom a ženou všetkým bijú do očí! Rozdiely: kríž a požehnanie! Mnohým párom po počiatočnej radosti zostáva už len kríž. Ten druhý je úplne iný, ako som si na začiatku myslel… Muži a ženy zrodení pre spoločný život v pokoji alebo pre večné rozpory.“

Drobná knižočka, ktorá môže priniesť alebo začať prinášať svetlo medzi mnohých manželov, do mnohých rodín, ale môže pomôcť aj snúbencom viac sa spoznať a rásť vo vzájomnej láske.

Zobraziť viac »

Kalendár 2015: Slovo života

Kalendár na rok 2015 prináša na každý mesiac citát Slova života zo Svätého písma, ako aj kalendárium s cirkevnými a štátnymi sviatkami. Každý mesiac sprevádza veľká umelecká čiernobiela fotografia Jula Kotusa, ktorý sa venuje profesionálnemu fotografovaniu už Zobraziť viac »

Láska k bratovi

Chiara Lubichová

Horizont civilizácie lásky nebude nedosiahnuteľný, ak budeme považovať každého človeka za brata, ktorého chceme milovať. Toto je skúsenosť a myšlienka Chiary Lubichovej ponúkaná na stránkach tejto knihy. Poznámky, úryvky z denníka, odpovede, časti príhovorov sú náčrtom cesty, ktorá z lásky k Bohu vedie k láske k bratovi a opačne a k vzájomnosti, ktorá je spoločným príspevkom k uskutočneniu ľudskej rodiny.

124 strán

Zobraziť viac »

Brána do neba

Wilhelm Mühs

„To najkrajšie, čo som vymyslel,“ hovorí Boh, „je moja matka. Chýbala mi mama, a tak som ju stvoril.

Utvoril som svoju mamu ešte skôr, ako ona utvorila mňa. Bolo to istejšie. Teraz som naozaj človek ako všetci ostatní. nemám im čo čo závidieť, lebo mám mamu. Naozajstnú mamu. Volá sa Mária.

Obľúbená darčeková publikácia pre potešenie i inšpiráciu. Obsahuje 365 myšlienok o Panne Márii od navýznamnejších mysliteľov kresťanského sveta.

Myšlienky na každý deň v roku – vychádza ako ďalšia kniha z edície „365 myšlienok“.

Zobraziť viac »

Poklady priateľstva


Wilhelm Mühs

Obľúbená darčeková publikácia pre potešenie i inšpiráciu.
Obsahuje 365 myšlienok o láske, o priateľstve od najväčších duchov ľudskej histórie i súčasnosti ako Platón, Gándhí, Schiller, Sint-Exupéry, Romain Rolland, Ján Pavol II. a iných, ktoré zozbieral
Wilhelm Mühs.
Výborný darček pre priateľov, kolegov, známych i iných najbližších.

Druhé vydanie.

Zobraziť viac »

Dobrota a múdrosť

100 myšlienok Jána XXIII.

Publikácia Myšlienky Jána XXIII. je útle dielo veľkého obsahu a nadhľadu. Miniatúra slov je často humorne ladená a príjemná. Oblažuje myseľ, vlieva nádej a nabáda konať.

Sto myšlienok nás zoznámi s osobou pápeža a s celým jeho životom. Stručné a dobre mierené vyjadrenia sú plodom mimoriadne hlbokého spojenia s Bohom. Okrem oficiálnych slov z príhovorov a encyklík mnohé ďalšie čerpajú z každodenného vnútorného života Angela Roncalliho, tak ako ich zveril svojmu denníku Il Giornale dell’anima (Denník duše), ktorý vznikal z väčšej časti ešte Zobraziť viac »

Vianoce

Chiara Lubichová

Autorka do svojho osobného dialógu s pravým tajomstvom Vianoc zapája všetkých okolo seba. S postojom hlbokej pokory a vďačnosti aktívne hľadá a ponúka spôsoby ako darovaním lásky a radosti môžeme s istotou opätovať aj ten najväčší dar.

Atmosféru darčekovej publikácie Zobraziť viac »

Slovom srdca

Wilhelm Mühs

Obľúbená darčeková publikácia pre potešenie i inšpiráciu. Obsahuje 365 myšlienok o láske.
Ponúka malú antológiu úvah a citátov z duchovného bohatstva známych autorov z rozličných období a krajín, ktorí sa vedeli priblížiť k tomu nekonečnému a neprebádateľnému svetu, akým je láska.

ISBN 80-85487-61-6

120 strán Zobraziť viac »

Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim

Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim
Obsahom útla knižočka talianskeho spisovateľa Igina Giordaniho (Foca) nám približuje modlitbu ruženca možno tak, ako sme o nej nezvykli rozjímať. Ide o jeho, mohli by sme povedať, mystickú skúsenosť s Máriou, Matkou Božou, keď v určitom intímnom okamihu rozhovoru s ňou autor sám hovorí: „Moja duša sa stala jej izbou: chrámom…..ale potom sa mi zdalo, že ona sa stala mojou dušou! Nie už ona ako môj hosť, ale ja ako jej hosť; takže som si nevdojak povedal: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Mária“. Zobraziť viac »

Ľúbim ťa…

Wilhelm Mühs

Záplava slov – banálnych i geniálnych, oduševnených i sentimentálnych – či sú to piesne, či stránky z osobných denníkov, či básne, či novely… Celé tisíce podôb lásky, príbehy, ktoré prináša život, o ktorých tie slová hovoria, večne tá istá budúcnosť, ktorú plánuje láska…

Aj veľké osobnosti, spisovatelia všetkých čias a krajín poznali tento cit a osobne mu dali písomnú podobu raz vo skvelom Zobraziť viac »

Kristovo svetlo v srdci cirkvi

François-Marie Léthel

Duchovné cvičenia s Beneditom XVI. – výber

Blahoslavená Chiara Luce Badanová

V máji roku 2011 bol vyhlásený za blahoslaveného pápež Ján Pavol II. Zobraziť viac »

Šťastie je

Tanino Minuta

Život je jeden z najväčších tajomstiev a zázrakov, ak vie ľudská podstata vôbec niečo také pochopiť. No aj tak sme tu a naše životy sú spleťou udalostí a vzťahov s ostatnými ľuďmi. Dejú sa okolo nás rôzne veci, viac či menej ovplyvnené našou vôľou.

A každý jeden moment má v sebe niečo zakorenené, niečo, čo nás láka žiť naplno prítomný okamih a žiť tak, akoby sme žili už len tento deň. Možno tomu dať rôzne mená, ale najvýstižnejšie je slovo Šťastie. Nejedná sa len o určitú eufóriu alebo excitovaný stav. Šťastie je Zobraziť viac »

Neviditeľný režisér

Tanino Minuta

Neviditeľný režisér talianskeho autora Tanina Minutu, ktorý niekoľko rokov tiež pôsobil na Slovensku, je knihou malých – veľkých príbehov, v ktorých sa dá vidieť „zlatá niť“, ktorá ich spája.

„Zakaždým mi ostane vo vnútri niečo neurčité, jemné a zároveň hlboké. Sú to fakty každodenného života. Každý z nás by sa v nich našiel. S malým detailom, ktorý sa odlišuje od iných: a je to ako sú prežité.

Zobraziť viac »

Utópia v pohybe

Isaline Bourgenotová Dutruová

François Neveux, podnikateľ a vynálezca

François Neveux, podnikateľ, ktorý chcel od začiatku svojho profesionálneho života pracovať inak. Spolu so zamestnancami, zákazníkmi i konkurentmi sa snažil budovať iný typ vzťahov, v ktorých nie „systém“, ale človek je na prvom mieste.

Príbeh o Françoisovi Neveuxovi dáva chuť Zobraziť viac »

Mám všetko

Michele Zanzucchi

Osemnásť rokov života Chiary Luce

Chiara Badanová (29. 10. 1971 – 7. 10. 1990). Dievča plné života, nabité elánom a túžbou po veľkom ideáli. Obľúbená u priateľov i v rodine, rada športovala a venovala sa aktivitám v sociálnej sfére i v cirkvi. Smrteľná choroba otáča kormidlo jej života a odhaľuje nový, ešte krajší plán, plný bolesti i svetla, ktorý má Boh s ňou. Chiara Luce (Svetlo) – životná púť naplnená v osemnástich rokoch, ktorá pokračuje a je stále aktuálna. Zobraziť viac »

Ekonomika a spoločenstvo sa stretávajú

Ekonomika spoločenstva

nový pohľad

Film veľmi zrozumiteľným spôsobom predstavuje skúsenosti nadobudnuté počas dvadsaťročnej existencie projektu Ekonomiky spoločenstva (ES). Stoja za ním ekonómovia, vedci i študenti, no predovšetkým priami aktéri – podnikatelia, manažéri i zamestnanci; občania miest a obci z mnohých krajín sveta. Viacerí odborníci vnímajú princípy ES ako jednu z ciest riešenia súčasnej ekonomickej situácie a príspevok k aktívnemu Zobraziť viac »

Nádherný plán: Chiara Luce Badanová DVD

Chiara Badanová – Dievča plné života, nabité elánom a túžbou po veľkom ideály. Obľúbená u priateľov i v rodine, rada športovala a venovala sa aktivitám v sociálnej sfére i v Cirkvi. Smrteľná choroba otáča kormidlo jej života a odhaľuje nový, ešte krajší plán, plný svetla i bolesti, ktorý má Boh s ňou.

Chiara Luce (Svetlo) – životná púť naplnená a zavŕšená za osemnásť rokov je stále aktuálna a pokračuje medzi nami.

Chiara Luce Badanová bola 25. septembra 2010 vyhlásená za blahoslavenú. Zobraziť viac »

Comments are closed.