Spoločnosť

Kardinál Koch: Treba sa modliť za jednotu

Foto: CN

Vzhľadom na Týždeň modlitby za jednotu kresťanov, ktorý sa slávi od 18. do 25. januára, sme požiadali kardinála Kurta Kocha o jeho príspevok, názor na ekumenizmus ako prvý krok v ústrety jednote ľudstva.

Cieľom dokumentu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov Biskup a jednota kresťanov: ekumenické vademecum je povzbudiť a sprevádzať katolíckych biskupov v službe šírenia jednoty kresťanov. Rozprávali sme sa s kardinálom Kurtom Kochom, predsedom Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.

blank
Foto: CN

V prvej časti dokumentu ekumenické vademecum sa hovorí o „obnove Cirkvi v jej živote a štruktúrach“. Ktoré cirkevné štruktúry by sa mali obnov?

Biskup je prvým zodpovedným za ekumenizmus vo svojej diecéze, ale nemôže robiť všetko: na podporu jednoty v Katolíckej cirkvi musí mať vo svojej diecéze delegáta. Veľmi dôležité tiež je, aby biskupské konferencie mali Radu pre ekumenizmus, aby podporovali túto realitu vo svojich národoch a rozvíjali sa kontakty s inými cirkvami. Biskupovho delegáta a Radu pri biskupskej konferencii považujem za zásadné.

V texte sa hovorí o „výzve prijatia“. Ktorým výzvam podľa vás bude potrebné čeliť pri prijatí a uskutočňovaní tohto dokumentu?

Prijatie je veľmi dôležitá vec, pretože dekrét o ekumenizme Unitatis redintegratio hovorí, že všetci členovia Katolíckej cirkvi majú úlohu podieľať sa na ekumenickom hnutí. Jedno nemecké príslovie hovorí, že „papier je trpezlivý“, papier je len papier. Papier ešte nie je zárukou toho, že takto vyjadrenú účasť všetkých kresťanov na ekumenizme veriaci aj prijmú. V tomto zmysle je veľmi dôležité, aby najmä všetci veriaci pochopili, aké kroky sa urobili v ekumenickom hnutí a ako sa rozvíja.

Ako zapojiť mladých, aby sa aktívne podieľali na podporovaní jednoty medzi kresťanmi?

Ekumenické vademecum je text určený najmä biskupom, ale aj všetkým členom Katolíckej cirkvi. Dôležité je vedieť, aká je úloha biskupa, pretože on je prvý zodpovedný za ekumenizmus vo svojej diecéze. V skutočnosti sú však zodpovední všetci. Aby sa pridali aj mladí a aktívne sa podieľali na podporovaní jednoty medzi kresťanmi, za veľmi dôležitý považujem duchovný ekumenizmus. Treba sa modliť za jednotupretože základom ekumenizmu je Ježišova veľkňazská modlitba. V Jánovom evanjeliu sa Ježiš modlí, aby jeho učeníci boli jedno. Aj ekumenizmus lásky hrá dôležitú rolu: mať priateľské, bratské vzťahy s predstaviteľmi iných cirkví a zapojiť do takýchto udalostí aj mladých.

Akým spôsobom môžu kresťania spolupracovať, tak ako to odporúča ekumenické vademecum, v boji proti „antisemitizmu, náboženskému fanatizmu a sektárstvu“?

V prvom rade je dôležité, aby proti antisemitizmu, náboženskému fanatizmu a sektárstvu bojovala Katolícka cirkev a konala v tejto veci aj spolu s ďalšími kresťanmi, s inými cirkvami. Významné sú slová pápeža Benedikta XVI., ktorými sa prihovoril biskupom vo svojej homílii na začiatku plenárneho zasadania Konferencie biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku: „Cirkev nerastie vďaka prozelytizmu, ale vďaka tomu, že je príťažlivá. A pápež František túto vetu často cituje. Je to príkladako robiť novú evanjelizáciu, ohlasovanie evanjelia v dnešnom svete: nie cez prozelytizmus, ale cez príťažlivosť. Zsa mi to ako dobrý príklad pre celý ekumenizmus v boji proti antisemitizmu, náboženskému fanatizmu a sektárstvu. Ak Katolícka cirkev a ekumenizmus nebudú takto konať, budú svedčiť o opaku.

V dokumente sa hovorí o kultúrnom ekumenizme: existuje nejaký spoločný kultúrny projekt, ktorý bol mimoriadne úspešný?

Kultúrny ekumenizmus je veľmi dôležitý, pretože mnohé príčiny rozdelenia problémov v histórii neboli ani tak teologického, ale skôr kultúrneho pôvodu. Napríklad rozdelenie medzi Západom a Východom bola predovšetkým záležitosť kultúry. Má teda veľký význam poznať kultúru druhého. S patriarchátom Ruskej pravoslávnej cirkvi v Moskve máme komisiu pre kultúru a mnoho iných projektov. Každý rok sa stretneme, aby sme sa zamysleli nad tým, čo môžeme urobiť: umelecké výstavy umenia, kultúry Moskvy a Ríma. Jedna veľmi dôležitá udalosť sa konala pred dvoma rokmi v Ríme. Bol to spoločný koncert Vatikánskeho zboru a zboru Moskovského patriarchátu. Spievali spolu a bolo to nádherná podujatie.

Akým spôsobom môže encyklika Fratelli tutti pomôcť na ceste k jednote kresťanov?

V prvom rade encyklika Fratelli tutti má ako tému medzináboženský, nie ekumenický dialóg. Ekumenický dialóg chce podporiť jednotu medzi kresťanmi a medzi týmito cieľmi treba vidieť aj jednotu ľudstva. Znovu nájsť jednotu medzi kresťanmi znamená prispieťobnove jednoty ľudstva, ako hovorí Druhý vatikánsky koncil v dogmatickej konštitúcii Lumen gentium v článku 1: Cirkev je v Kristovi akoby sviatosťou, čiže znakom a nástrojom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva.V takomto zmysle môže ekumenické hnutie pomôcť prehĺbiť jednotu medzi všetkými ľuďmi. Ekumenizmus môže byť pekným príkladom pomoci na ceste k jednote všetkých ľudí, čo je aj cieľom encykliky Fratelli tutti.

Uverejnené v Cittá Nuova

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Výber NM: Denník N priniesol reportáž o činnosti kňazov na covidových oddeleniach

Michal Lukáč

Výber NM: Občianske združenie vyzýva vládu, aby nevyvolávala nervozitu, napätie a nedôveru

Michal Lukáč

Cirkev ukončila skúmanie kníh Láske sa treba učiť a vysvetlila ich použitie. Autor kníh dostal ocenenie Fóra života

redakcia nm

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies