Spoločnosť

Jednota, odpoveď na súčasné politické výzvy

Foto: Flickr/Erik

Prinášame prejav Javiera Baquera z Kolumbie, ktorý odznel na medzinárodnom seminári politického Hnutia za jednotu. Hlavnou témou bol prínos charizmy jednoty pre svet politiky. 

Pre Politické hnutie za jednotu je úplne zásadné klásť si otázky ohľadom jednoty v politike. Je to princíp, ideál, metóda a cieľ, a preto k základným otázkam patrí: čo máme na mysli pod slovom jednota, prečo je jednota pre politiku kľúčová a ako ju možno dosiahnuť

Prvý element sa týka vedomia, že ako ľudstvo spolu s planétou tvoríme jednu skutočnosťou, jeden systém a jedno telo. Pripomenula nám to pandémia a dôsledky klimatických zmien. Tento aspekt sme však ešte nedokázali zvnútorniť, nakoľko nerozmýšľame, necítime a nekonáme v súlade s touto navzájom prepojenou realitou. A tak dokážeme žiť a nechať pritom ľudí vo svete zomierať v dôsledku násilia a hladu, či dopustiť vyhynutie niektorých druhov živočíchov.  

Realita nám ukazuje, že tvoríme jeden systém, ktorý je aj napriek komunikácii a interakcii rozštiepený a má  hlboké zranenia. Tie vznikajú v najrôznejších formách násilia medzi ľuďmi a v prepojení človeka s prírodou. Zahmlievajú každý iný vzťah, čo vyvoláva mnohoraké bolesti, s ktorými sa stretáme nielen u materiálne najzraniteľnejších osôb, ale aj u tých, čo žijú bez vzťahov, lásky a zmyslu života.

Jednota je naším ideálom, preto len ak sa budeme vnímať ako jeden celok, dokážeme doceniť hodnotu tohto celku i jeho častí, a to aj vo vzťahoch. Toto vedomie si vyžaduje, aby sme zacelili a uzdravili všetky zranenia, aké len môžu existovať. Iba tak sa človek bude môcť realizovať. Väčším dobrom či univerzálnym cieľom je obnova ľudstva nové usporiadanie života, aby mohli tvoriť jedinú skutočnosť. Spojiť sa a vytvárať vzťahy, naprávať všetko, čo je nalomené, by malo byť najdôležitejšou politickou motiváciou i praxou.  

Jednota je tiež cieľom alebo miestom, kam by sme chceli dôjsť, v ktoré ako spoločnosť dúfame. Takto to vnímame v krajinách, kde zúri vojna, napríklad v Kolumbii. Vtedy si uvedomujeme, že chýbajúca jednota nás privádza k bezohľadnému násiliu a ľahostajnosti voči bolesti a zotročovaniu, čo je veľkou prekážkou pre rozvoj a blaho spoločnosti. Naším politickým cieľom je teda vytvárať alebo obnovovať jednotu najmä tam, kde je narušená

Jednota ako prostriedok alebo metóda vychádza z pochopenia vzájomného prepojenia častí, ktoré od seba závisia. Jednota môže podporiť vytvorenie sociálnej štruktúry, vzťah vzájomnosti, spolupráce a kolektívneho počínania. Snaha o jednotu v politike znamená priznať si, že sme na jednej lodi, ktorá môže stroskotať alebo sa doplaviť do prístavu, čo by bolo výsledkom snahy konať globálne a kolektívne

Z tohto hľadiska z nej rozdrobená vízia politického výkonu a imaginárneho obrazu nepriateľa importovaného vojnou do politiky, robí jednoduchý proces získavania moci a redukuje ju na úplne obmedzené vyjadrenie jej vlastných schopností. Zároveň sa tak politika prinavracia do sféry súkromnej súťaže v prospech istých dobier a osobitých výhod. Vízia, v ktorej sa cieľ dosahovania moci a proces jej riadenia stávajú samoúčelnými, bráni politike, aby dospela k svojmu ušľachtilému poslaniu, k spoločnému dobru planéty.  

Absencia jednoty v politickom rozhodovaní uvádza politikov do schizofrénie nedôvery, nenávisti, obozretnosti, nedostatku transparentnosti, túžby po moci a autoritárstva, čo z nich v politických výsledkoch robí začiatočníkov a umenšuje ich schopnosť riešiť verejné problémy. V skutočnosti to však u politikov znamená násilie, ktoré vedie k vylúčeniu, popretiu alebo dokonca k likvidácii.  

Jednota je politický princíp, ktorý sa môže stať inštitúciou, určujúcim parametrom spoločenského správania, a teda smerodajným ukazovateľom globálnej politickej kultúry, čo nám umožňuje zlepšovať kvalitu výkonu tohto povolania, podporovať kvalitné vzťahy medzi činiteľmi a dosahovať univerzálne ciele verejnej politiky

Doteraz som odpovedal na otázku, čo máme na mysli pod pojmom jednota a prečo je pre politiku úplne zásadná. Zostáva však ešte nájsť odpoveď na jednu z najťažších otázok, zvlášť v ideovej oblasti, zameranú na to, ako môžeme jednotu uskutočňovať.

Podporovanie univerzálneho bratstva považujeme za jeden z prostriedkov pri budovaní jednoty. Za dvadsaťpäť rokov existencie Politického hnutia za jednotu (MPPU) to možno pokladať za isté dedičstvo. Je ním pozvanie milovať vlasť druhého ako svoju, milovať politickú stranu druhého ako vlastnú, napomáhať dialógu, rozpoznať odlišnosti a oceniť ich, považovať vízie i obavy iných politikov a občanov za svoje, prispievať k tomu, aby všetci politici vykonávali svoje povolanie z lásky a brali ho ako službu, nachádzať spoločné prvky ako výsledok dohody a rásť v tomto povedomí spolu s inými politikmi.  

Súčasný kontext nás však vyzýva, aby sme podporovali politické inovácie, ktoré sú schopné reagovať na potrebu, aby politika zohrávala väčšiu úlohu pri vedení sveta k spoločnému dobru. Preto sme si dovolili navrhnúť nasledujúce

1. Zvyšovať kvalitu politikyDnes vidíme, že politické systémy sú krehké, dokonca aj v najstarších demokraciách s dlhou históriou je zrejmé, že politika stratila svoju hlavnú úlohu pri dosahovaní univerzálnych cieľov, pretože politická kultúra je založená na boji o moc. V tomto zmysle je výzvou i poslaním osvojovať si toto povedomie a šíriť ho, no najmä je potrebné presadzovať nové politické postupy, v rámci ktorých by sa prinavrátila dôstojnosť politike, aby mohla byť autoritou pri dosahovaní spoločného dobra na našej zemi.
  
2. Presadzovať paradigmu starostlivosti ako politický cieľ. Počas pandémie sme zistili, akí sme krehkí, no predovšetkým sme vďaka nej mohli uznať, že najvyšším cieľom politiky je zabezpečiť starostlivosť o dôstojný život človeka.
3. Rozvíjať nové formy riadenia usmerňované spoločným riadením. Žiadna vláda nedokáže vyriešiť všetky problémy, preto sú potrebné modely riadenia ktoré podporujú kolektívne počínanie pre dosahovanie spoločných cieľov. Tie je potrebné zadefinovať a napĺňať v spolupráci so všetkými stranami, rôznymi verejnými autoritami, súkromným sektorom, akademickou obcou a v medzinárodnej spolupráci

 

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Výber NM: Americký minister obrany pricestoval do Izraela. Krajiny chcú nájsť dohodu o jadrovom zbrojení

Michal Lukáč

Výber NM: Pápež vyslal do sveta počas Urbi et Orbi mierové posolstvo

Michal Lukáč

Výber NM: Veľký zelený múr uprostred Afriky, ktorý má zabrániť katastrofe, získal svetovú finančnú podporu

Michal Lukáč

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies