Spoločnosť

V prospech kvalitnej politiky

Zdroj: Pexels / Daniel Frese

V rámci stretnutia na oslavu 25. výročia založenia Hnutia za jednotu v politike sa v programe predstavili jednotlivé etapy formovania hnutia od roku 1996. Prítomným sa prihovoril aj pápež František počas nedeľnej modlitby „Angelus“ a zaprial všetkým, aby slúžili dobrej politike.

Internetové spojenie s celým svetom využili zainteresovaní politici na predstavenie novej výzvy: „V prospech kvalitnej politiky“. Pri písaní tohto textu spolupracovali občania, správcovia, zákonodarcovia, úradníci a diplomati, vedci a členovia občianskych organizácií v 25 krajinách sveta. Podstatou dokumentu je myšlienka osloviť čo najväčší počet politikov, ktorí by ponúknuté hodnoty a myšlienky pretavili do konkrétnych skutkov, zamerali sa na najslabších a snažili sa o spoluprácu. Zaujímavým medzinárodným rokovacím procesom bola vytvorená „výzva“ zameraná na politikov, mestá, parlamenty, medzinárodné organizácie a subjekty zapojené do politického života. Uvádzame celé znenie výzvy:

1. Horizont, ktorý máme pred sebou

Hoci si ľudstvo prechádza mnohými ranami, prekážkami a veľkým utrpením, uchováva si v priebehu svojej histórie nezvratné smerovanie k jednote a mieru, ktoré zaväzuje každého. S tými, najmä s mladými ľuďmi, ktorí neprestávajú snívať a bojovať, sme stavili práve na túto cestu. Sme presvedčení, že je to príležitosť, ako sa nedať viesť silou individualizmu, ale hlbokou solidaritou, ktorá udržiava život globálneho ekosystému.
V tejto súvislosti nemáme na mysli nereálne projekty, ani sa nechceme obmedziť len na vypracovanie konkrétnych opatrení reagujúcich na miestne politické otázky. Predovšetkým by sme chceli zastávať isté postoje a presvedčenia, aby sme ich potom mohli previesť do nasledujúcich rozhodnutí:

● nezastupiteľná funkcia politiky pri budovaní spoločného dobra s vyznačením jasných priorít a harmonizácie záujmov od miestnej po medzinárodnú úroveň;
● zameranie našich organizačných systémov na polycentrické a kolaboratívnejšie formy riadenia založené na novej vzájomnej a planetárnej zodpovednosti;
● potreba postaviť do centra plánov rozvoja, infraštruktúry a služieb tých, ktorí sú sociálne slabší, a vnímať ich otázky a možnosti. Ak totiž polis má na zreteli i tých posledných, je miestom vhodným pre všetkých.

Horizontom, ktorý nás vedie, je neustále hľadanie kvalitnej politiky, definovanej predovšetkým kvalitou vzťahov. Tie aj v politike predchádzajú a presahujú inštitucionálne formy. Myslíme si, že politická inovácia, inšpirujúca nové nástroje participácie a zastúpenia, ktorá z toho vzíde, bude schopná obnoviť v mnohých krajinách upadajúce demokratické štruktúry a nakonfigurovať inštitucionálne formy, ktoré patria k slobode národov, kde rastie dopyt po demokracii. …

2. Lepšia, mierna a silná politika

Lepšia politika: nie je dokonalá politika daná ideologickým naratívom, ale každý deň zlepšujúca sa politika, ktorá je schopná načúvať a poznávať, je efektívna a prispieva do nej každý – ženy a muži, mladí i starí, zdraví aj chorí, príslušníci tej či onej viery alebo kultúry. Lepšia politika je mierna politika, ktorá odstraňuje nevraživú komunikáciu, nevyužíva ľudí na volebné účely, pracuje s dlhodobými plánmi. Je to politika, ktorá aktivuje procesy, uznáva schopnosť samosprávy spoločenstiev; vie sa postaviť na stranu obetí, ale neopúšťa tých, ktorí sú vinní. Znakom autenticity tejto cesty bude tiež dosiahnutie rodovej rovnosti v politickom zastúpení.

Zároveň ide o silnú politiku, ktorá je schopná rázne sa rozhodovať v teréne. Tvoriť politiku znamená rozhodovať, napriek tomu sa na najvážnejšie otázky nedávajú iba núdzové odpovede. Čoraz viac vytvárajme priestor na hľadanie komplexných riešení, ktoré si vyžaduje realita a ktoré môžu vyplynúť iba zo skupinového uvažovania zahŕňajúceho rôzne zručnosti, generácie a kultúrne dedičstvo. Vyberme si teda dialóg, „extrémizmus dialógu“: každý rozmer politiky má byť príspevkom k rozhodnutiam: rozvoj a životné prostredie, technologické a biologické, miestne i globálne, domáce, ako aj zahraničné aspekty…

3. Iná paradigma, univerzálne bratstvo

„Po tisícročiach dejín, v ktorých sme zakúšali plody násilia a nenávisti, máme dnes plné právo žiadať, aby ľudstvo mohlo zažívať plody lásky. A nielen lásky medzi jednotlivcami, ale aj medzi národmi “ (Chiara Lubichová).

Na univerzálne bratstvo sa pozeráme ako na kompas, pretože veríme, že je schopný zmeniť pravidlá hry. Jeho implementácia v politickej činnosti sa stáva kritériom na reguláciu a hodnotenie. Koncipovaniu verejnej politiky dodáva rozmer univerzálneho bratstva tvorivosť a odolnosť, blízkosť a strategickú schopnosť. V mnohých prípadoch sme si to mohli odskúšať. Zvolili sme si bratstvo, aby sme sa aktívne starali o iných a o planétu. Politiku nevnímame ako hegemóniu a nadvládu, ale túžime po politike, ktorá by mala znaky konkrétnej pozornosti voči potrebám iných, chceme, aby ju charakterizovalo prijatie a spravodlivosť. Rozhodujeme sa pre univerzálnosť bratstva, aby sme hodnotili nielen efektívnosť výsledkov, ale aj politickú metódu, počnúc miestnou až po širšiu kontinentálnu a svetovú dimenziu.

Dodá nám to silu konať zosieťovane a vychádzať z istých dosiahnuteľných cieľov: v súčasnosti je pre nás prioritou snaha zabezpečiť prístup k vakcíne každému. Treba spochybniť zavedené systémy, ktoré sa zdajú nedotknuteľné, pretože systém spočívajúci na väčšej spravodlivosti a zdieľaní je možný. Preto sa opäť zameriavame na občiansku spoločnosť, posilňujeme ľudovú diplomaciu, spoluprácu medzi mestami a multilateralizmus. Každý krok vpred bude tiež krokom v smere nového, čoraz viac očakávaného rámca medzinárodných inštitúcií. Pretože planéta je naša spoločná vlasť.

Zdroj: mppu.org

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Výber NM: USA sa so Severnou Kóreou stretnú kedykoľvek, povedal americký vyslanec

Michal Lukáč

Uznávanie krstu medzi katolíkmi a evanjelikmi funguje už dve desaťročia. Ekumenická konferencia priniesla povzbudivé svedectvá z praxe

Veronika Rendeková

Ľudia, ktorí boli zranení vo vzťahu, sa vo vzťahu môžu liečiť, hovorí psychoterapeutka Zuzana Zimová

Veronika Rendeková

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies