Aktuality

Jeho Veličenstvo Fon z afrického Fontem ďakuje fokolarínom

Foto: focolare.org

Prichádza naliehavá žiadosť o modlitby pre ľud z kmeňa Bangwa v anglofónnom Kamerune od Jeho Veličenstva Fona z Fontem.

V liste, odoslanom z Palais d’Azi a adresovanom „Váženej prezidentke Márii Voceovej“, Asabaton Fontem Njifua, najvyššia tradičná autorita miesta, kde sa nachádza citadela – komunitné mestečko Hnutia fokoláre, píše: „Chcem vyjadriť svoju hlbokú a úprimnú vďačnosť členom celého Hnutia fokoláre a najmä tým, ktorí pracujú vo Fontem.“ (…) „Už si informovaná – obracia sa ďalej na Máriu Voceovú – o spoločenskej a politickej kríze, ktorá zasiahla našu krajinu, najmä anglicky hovoriace regióny. Fontem je jednou z dedín, ktorú kríza veľmi poznačila.“

Fon tiež pripomína označenie, ktorým v roku 2000 jeden z jeho predchodcov nazval zakladateľku Hnutia fokoláre Chiaru Lubichovú ako „kráľovnú poslanú Bohom“ a trpkými slovami opisuje súčasnú situáciu: „Ako ľudské bytosti sme sa rôznymi spôsobmi pokúšali obnoviť mier, ktorý tu kedysi existoval, a viesť ľudí k životu, ktorý učila Mama Chiara – Mafua Ndem, ale prakticky všetko naše úsilie sa ukázalo márne. Mnohí z môjho ľudu, a dokonca aj členovia hnutia, sa stali obeťami krízy. Zdá sa mi, že práve ľudia, ktorí priniesli do Fontem život, nádej, lásku, jednotu a Božie svetlo, sú teraz podrobení neľudskému zaobchádzaniu. Srdce mi plače, keď si pomyslím, že všetko to úsilie o rozvoj vyšlo navnivoč a infraštruktúra, ktorú prinieslo Hnutie fokoláre, bola zničená, a že pre ich záchranu nemôžeme veľa urobiť. Toto a mnohé ďalšie veci ma pobádajú, aby som vyjadril úprimnú vďačnosť všetkým členom hnutia, bývajúcim vo Fontem, ktorí v skúške času obstáli a zostali verní veci jednoty, pokoja a lásky. „V tejto kríze – vysvetľuje panovník – tisíce ľudí, ktorí utiekli zo svojich domov, našli útočisko v Centre Mariapoli vo Fontem. Moja vďačnosť je o to väčšia, že fokolaríni sa rozhodli zostať pri mojom ľude napriek tomu, že mnoho ľudí z krajiny utieklo. Odmena očakáva každého z nich v raji. V tom všetkom som pochopil – a Fon to vyjadril veľkými písmenami –, čo znamená Žiť spolu ako rodina. Oni sú naozaj vernou rodinou. Neopustili nás a modlím sa, aby nás nikdy neopustili. Hnutie fokoláre je ako chrbtová kosť Fontem, bez ktorej sme ničím.“

Po prosbe vyjadrenej slovami plnými zármutku a s prosbou o modlitby k Otcovi za jeho ľud, aby sa vrátil mier do Kamerunu, Fon uzatvára: „Naším najväčším prianím je žiť slová Mamy Chiary ,Aby všetci boli jedno‘. Pamätajte na nás v modlitbe, pretože je tým jediným, čo teraz potrebujeme. Človek zlyhal, ale Boh zlyhať nemôže.

Zdroj: focolare.org

Súvisiace články

Divácku cenu Slnko v sieti získal film Niečo naviac

redakcia nm

Pápež vymenoval Stefana Zamagniho za prezidenta vatikánskej akadémie sociálnych vied

redakcia nm

V Jeruzaleme vzniká Centrum pre jednotu a mier

Stefania Tanesini

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies