Spiritualita jednoty

Slovo života – november 2018

Foto: Flickr/Tim Green

„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.“ (Zjv 3, 20)

Koľko ráz počujeme klopanie na naše dvere? Môže to byť poštár, sused, synov kamarát alebo aj niekto neznámy. Čo asi bude chcieť? Nebude azda neopatrné, otvoriť a nechať vojsť do domu niekoho, koho poriadne nepoznáme?

Napriek tomu nás toto Božie slovo z Knihy zjavenia nabáda prijať neočakávaného hosťa.

Autor tejto pre kresťanov veľmi poučnej knihy oslovuje prvotnú cirkev Laodicejčanov vo Frýgii v mene Ježiša Krista, ktorý z lásky ku všetkému ľudskému stvorenstvu zomrel a vstal z mŕtvych.

Hovorí s autoritou, pretože sa opiera o túto lásku, chváli, napráva, pobáda prijať mocnú pomoc, ktorú chce sám Pán ponúknuť tomuto spoločenstvu veriacich, ak budú ochotní rozpoznať jeho hlas a „otvoria mu dvere“.

„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.“

Tak ako vtedy aj dnes stojí celé kresťanské spoločenstvo pred výzvou prekonávať strach, rozdelenia a falošné istoty, aby prijali Kristov príchod. On – Ježiš – sa naozaj ukazuje každý deň a v rôznych formách: v každodenných trápeniach, ťažkostiach s vlastnou nedôslednosťou, pri riešení závažných životných rozhodnutí, no najmä sa ukazuje v tvárach bratov a sestier, ktorých stretávame v priebehu dňa.

Je to aj osobné pozvanie „zastaviť sa“ na dôvernú chvíľku s Ježišom, tak ako to robievame s priateľom, vo večernom tichu, pri spoločnom stole. Sú to najvhodnejšie okamihy na dialóg, ktorý vyžaduje počúvanie a otvorenosť.

Utíšenie všetkého hluku je podmienkou na rozpoznanie a načúvanie jeho hlasu, jeho Ducha. Jedine on dokáže odstrániť naše obavy a otvoriť naše srdce.

Chiara Lubichová takto opisuje jednu svoju skúsenosť: „Aby sme v sebe objavili hlas Ducha, treba umlčať všetko ostatné. Ten hlas treba vydolovať tak ako diamant z hlbín zeme: očistiť ho, ukázať a vo vhodnom čase ho darovať, pretože je láskou a lásku máme dávať: je ako oheň, ktorý v spojení so slamou alebo s iným palivom horí, inak zhasne. Láska v nás musí rásť a prekypovať.“1

Svätý Otec František hovorí: „Duch Svätý je dar. (…) vstúpi do nás a prináša plody, aby sme ho potom mohli odovzdávať druhým. (…) Práve Duch Svätý nás dokáže odpútať od nášho ja a otvoriť nás pre ‚my‘ ako spoločenstvo – prijímame preto, aby sme dávali. V centre nie sme my: my sme nástrojom na posúvanie toho daru ostatným.“2

„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.“

Cez vzájomnú lásku, ktorá je typická pre evanjelium, aj kresťania môžu byť takí ako on a s ním svedkami tejto Božej prítomnosti v dejinných udalostiach, teda aj v súčasnosti.

Niekto počuje klopanie na svoje dvere aj v prívale emigrantov v pohraničí. Delia rozpráva: „V jedno horúce nedeľné popoludnie som uvidela sedieť na chodníku pred mojou reštauráciou viacero mám so svojimi deťmi, ktoré plakali od hladu. Pozvala som ich dnu s vysvetlením, že poskytnem deťom jedlo zadarmo. Mamičky sa hanbili, lebo nemali peniaze, no trvala som na svojom a prijali to. Od toho okamihu sa to roznieslo a dnes mám reštauráciu pre imigrantov, zväčša moslimov. Mnohí ma volajú „Mama Afrika“. Postupne sa moja dovtedajšia klientela vytratila, a tak sa z herne pre starších stala miestnosť pre deti, ktoré sa tu môžu hrať alebo písať. Vznikol tu aj menší kútik na prebaľovanie novorodencov a oddych pre mamičky, inokedy sa zas miestnosť premení na triedu na vyučovanie taliančiny. V mojom prípade to nebola nejaká voľba, ale nutnosť neotočiť sa chrbtom. Vďaka imigrantom som spoznala mnoho osôb a združení, ktoré ma podporujú a pomáhajú mi udržať reštauráciu. Ak by sa to malo zopakovať, urobila by som to znovu. Pre mňa je dôležité DAROVAŤ!“3

Všetci sme pozvaní prijať Pána, keď klope, a ísť spolu s ním v ústrety ľuďom okolo nás.

Svojou prítomnosťou si Pán sám vytvorí miesto v našom živote.

Letizia Magriová

1) Ch. Lubichová, Duch Svätý je láska, 12. septembra 1949, v Kolegamente CH, jún 2006.
2) Pápež František, generálna audiencia, Rím 6. júna 2018.
3) V Città Nuova online, 7. marca 2018 a v Kolegamente CH, 16. júna 2018.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Menila životy iných

Veronika Sýkorová

Slovo života – máj 2020

Letizia Magriová

Ježiš Ukrižovaný-Zmŕtvychvstalý

Chiara Lubichová

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies