Správy

Chiara Lubichová: diecézna fáza blahorečenia a svätorečenia je uzavretá

Foto: focolare.org

Skončila sa diecézna etapa procesu blahorečenia zakladateľky Hnutia fokoláre Chiary Lubichovej. Viac ako 500 ľudí zaplnilo katedrálu vo Frascati v Ríme, kde sa konalo posledné zasadnutie diecézneho vyšetrovania.

Medzi účastníkmi boli kardinál Tarcisio Bertone, prezidentka Hnutia fokoláre Maria Voceová (Emmaus) a spoluprezident Jesús Morán, niekoľko príbuzných Chiary Lubichovej, dvaja predstavitelia pravoslávnej cirkvi, viacerí starostovia regiónu Lazio, kňazi, laici, rehoľníci a mnohí priatelia, ktorí sa stretli s Chiarou a s charizmou jednoty Fokoláre.

Slávnostnému aktu predsedal biskup Frascati Mons. Raffaello Martinelli, ktorý zhrnul roky zhromažďovania svedectiev a materiálu slovami: „Svätá Stolica a diecézny proces musia vyzdvihnúť hrdinskosť čností; nielen obyčajnú dobrotu človeka, ale jeho hrdinstvo. To je to, čo som od začiatku vyžadoval aj vo svedectvách. Musíme dokázať hrdinskosť toho, ako Chiara žila kresťanské čnosti, to znamená teologálne čnosti (vieru, nádej, lásku), ale aj kardinálne čnosti (rozvážnosť, spravodlivosť, mravnú silu, miernosť) a celý rad odvodených čností.“

Vo svojej správe biskupský delegát Mons. Angelo Amati uviedol, že bolo vypočutých 166 rôznych svedkov na rôznych miestach, napríklad v rímskych diecézach Albáno a Fiesole (Taliansko), v Lausanne-Ženeve-Fribourgu (Švajčiarsko), Auguste-Ottmaringu a Bambergu-Norimbergu (Nemecko), Westminsteri (Anglicko), Gente a Bruseli (Belgicko) a uskutočnili sa dve skúmania: v Bangkoku (Thajsko) a Ľubľane (Slovinsko). „Vyšetrovanie sa týkalo života, čností, charizmy a špecifickej spirituality Chiary – zdôraznil Mons. Amati – v súvislosti s predstavenými teologickými témami, ako sú: jednota, opustený Ježiš a Ježiš medzi nami, i o zakladaní Máriinho diela (Hnutia fokoláre) a tiež o ekumenických a medzináboženských kontaktoch. Celkový počet zozbieraných strán je 35 057 tvoriacich 102 zväzkov “, ktoré obsahujú materiály rôzneho druhu (svedectvá, listy, publikované a nepublikované dokumenty, spisy, denníky, atď.).

Zapečatenie posledných troch zo sedemdesiatich piatich škatúľ. Pred oltárom je umiestnený stôl so sedemdesiatimi piatimi škatuľami, ktoré obsahujú zhromaždenú dokumentáciu, tá bude doručená Kongregácii pre kauzy svätých pri Svätej stolici na ďalšie štúdium a hodnotenie zozbieraného materiálu. Foto: focolare.org

Po vyhlásení promótora spravodlivosti kňaza Joselito Loteriu, ktorý spolu s notárom advokátom Patriziiom Sabatinim a biskupským delegátom tvoria diecézny tribunál ustanovený pre kauzu Chiary Lubichovej – biskup Martinelli prečítal dekrét o ukončení diecéznej fázy a vymenoval Dr. Daniela Tamboriniho  za doručovateľa zhromaždenej dokumentácie na Kongregáciu pre kauzy svätých, ktorého úlohou bude doručiť dokumentáciu do Svätej stolice.

Potom nasledovali prísahy „doručovateľa“, biskupa Martinelliho a ostatných členov diecézneho a postulačného tribunálu – postulátora kňaza Dr. Silvestra Marquesiho, vicepostulátorky Dr. Giuseppiny Maniciovej, vicepostulátora Dr. Waldery Hilgemana a podpisy správy o záverečnom zasadnutí.

Vrcholným okamihom bolo zatvorenie a zapečatenie posledných troch zo 75 škatúľ obsahujúcich dokumenty o počte 35 057 strán.

„Našou jedinou túžbou teraz je, prostredníctvom tejto rozsiahlej dokumentácie ponúknuť Cirkvi dar, ktorým bola Chiara pre nás a pre mnohých ľudí,“ uviedla vo svojom príhovore v katedrále prezidentka Hnutia fokoláre Maria Voceová. „Prijatím charizmy, ktorú jej dal Boh, dôsledne deň za dňom, napredovala v úsilí o plnosť kresťanského života a dokonalosť v láske. Chiara sa vo veľkej miere zaslúžila, že mnohí vykročili na túto cestu evanjeliového života. Vytrvalo a odhodlane pomáhala obnovovať sa tým, s ktorými sa stretla, aby dali Boha na prvé miesto a aby sa „stali svätými spoločne“. Jej pohľad a jej srdce, ako to bolo teraz preukázané, pohýňala univerzálna láska schopná objať všetkých ľudí, prekračujúc hranice všetkých rozdielov, v snahe neustále uskutočňovať Ježišov testament: Ut omnes unum sint/Aby všetci boli jedno. Pre všetkých nás je radosťou, že teraz bude Vatikán študovať a hodnotiť život a čnosti Božej služobnice, našej milovanej Chiary.“

 Diecézny proces

Diecézna fáza Kauzy kanonizácie a blahorečenia Chiary Lubichovej začala 7. decembra 2013. Oficiálna žiadosť a podpis začiatku kauzy sa konali v Castel Gandolfe, krátko po uplynutí piatich rokov od jej smrti (14. marca 2008). Ako prví boli vypočutí očití svedkovia, ktorí ju poznali od prvých čias vzniku Hnutia fokoláre.

Následne sa biskup Mons. Raffaello Martinelli poradil s Biskupskou konferenciou Lazia o možnosti otvoriť kauzu a získať kladné stanovisko. Následne vytvoril komisiu troch znalcov z oblasti historických a archívnych záležitostí, ktorých úlohou bolo zhromažďovať všetok nepublikovaný materiál od Chiary. Mons. Martinelli potom vymenoval troch teológov, ktorí skúmali publikované spisy. Dňa 29. júna 2014 Svätá stolica udelila Nulla Osta/Bez námietky na oficiálne otvorenie kauzy.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Pápežove slová adresované Inštitútu Sophia: „kráčať spoločne so všetkými, nie proti všetkým.”

radio vaticana

Proces blahorečenia Chiary Lubichovej: diecézna etapa ukončená

focolare.org

Slovenský parlament prijal uznesenie o ochrane slobody náboženstva

tkkbs

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies