Stĺpčeky

RTVS a jej silný kaliber

V „dušičkovom“ období v čase spomínania na našich blízkych zosnulých RTVS na svojom 2. programe namierila na diváka veru „silný kaliber“, keď si tematicky zo širokej palety umierania a smrti za ústrednú tému relácie Silná zostava zvolila práve eutanáziu (eutanáziou sa rozumie konanie alebo zanedbanie konania, ktoré vo svojej podstate alebo úmysloch spôsobuje smrť, s cieľom odstrániť bolesť, utrpenie).

Predchádzala jej dokonca akási „chuťovka“, televízna premiéra dokumentárneho filmu Dobrá smrť režiséra T. Krupu, ku ktorému som sa už vyjadrila po jeho predpremiére a uvedení do našich kín. Divákovi bola v dokrútke predložená aj anketa náhodne oslovených ľudí z ulice, z ktorých sa prakticky všetci vyjadrili v prospech eutanázie. I tu vidieť, ako zmena spoločenskej kultúry už ovplyvňuje spôsob vnímania utrpenia, zomierania a smrti… Keďže relácie podobného typu ovplyvňujú verejnú mienku, rada by som upozornila na jeden aspekt, ktorý nezaznel – pohľad a argumenty širokej lekárskej obce na eutanáziu a lekárom asistovanú samovraždu.

WMA považovala a považuje eutanáziu a asistovanú samovraždu za konanie, ktoré je v priamom rozpore s cieľmi medicíny, zdravotnej starostlivosti a úlohou lekára.

K dispozícii existuje veľmi aktuálne, priam ešte „horúce“ stanovisko z prostredia, ktoré reprezentuje dokonca celosvetovú lekársku komunitu. Z doposiaľ neznámych dôvodov celkom ušlo pozornosti verejných médií. Ide o vyjadrenie, ktoré zároveň potvrdzuje, že eutanázia a asistovaná samovražda nasávajú prakticky všetok kyslík iba z mediálneho pokrytia tejto témy a to tam a vtedy, keď to akosi „vyhovuje“.

Ak sa totiž pozrieme na krajiny v globálnom meradle, zistíme, že napr. z celkového počtu európskych krajín sú medzi nimi iba tri (Holandsko, Belgicko, Luxembursko). Lekár, ktorý vykonal eutanáziu v týchto krajinách nie je trestaný, ak tak učinil za podmienok, ktoré stanovuje zákon. Asistovanú samovraždu umožňuje Švajčiarsko, na americkom kontinente Kanada (provincia Quebec) a niektoré štáty USA (napr. Oregon, Washington, Vermont, Kalifornia).

WMA – Eutanázia a asistovaná samovražda je neetický čin

Zásadné stanovisko odmietajúce eutanáziu a asistovanú samovraždu zverejnila WMA na svojom 70-tom výročnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo nedávno, 23.-26. októbra 2019 v Tbilisi v Gruzínsku. Svetová lekárska asociácia (angl. World Medical Association, WMA) je nezávislá, celosvetová profesijná organizácia lekárov s vysoko odbornou a morálnou autoritou, založená ešte v roku 1947. Počet jej členských národných lekárskych spoločností sa rozšíril do roku 2018 na sto trinásť.

Organizácia bola založená s cieľom zabezpečiť lekárom nezávislosť, usilovať o čo najvyššiu úroveň ich etického správania a starostlivosti, dosiahnuť konsenzus o vysokých štandardoch lekárskej etiky a odbornej spôsobilosti a s cieľom podporiť profesionálnu slobodu lekárov na celom svete. WMA poskytuje svojim národným členským združeniam tiež priestor na slobodnú komunikáciu a aktívnu spoluprácu. V súčasnosti jednotlivé asociácie zastupujú viac ako 10 miliónov lekárov vykonávajúcich prax po celom svete.

WMA vždy dôrazne odmietala eutanáziu a asistovanú samovraždu. Na tohtoročnom októbrovom zasadnutí toto stanovisko potvrdila. Prijala a zverejnila revidované vyhlásenie o eutanázii a samovražde asistovanej lekárom (angl. WMA Declaration on Euthanasia and Physician-Assisted Suicide). Podporila tiež výhradu svedomia lekárov a vyjadrila sa k úpornej, neprimeranej liečbe: „WMA opakuje, že je pevne zaviazaná dodržiavať zásady lekárskej etiky a že pre ľudský život sa musí zachovať maximálna úcta. Preto je WMA rozhodne proti eutanázii a samovražde asistovanej lekárom. Žiadny lekár by nemal byť nútený podieľať sa na eutanázii alebo asistovanej samovražde, ani by žiaden lekár nemal byť povinný robiť rozhodnutia o odporúčaní za týmto účelom.“                                             

„Lekár, ktorý rešpektuje základné právo pacienta na odmietnutie lekárskeho ošetrenia, nekoná neeticky pri vzdávaní sa alebo odňatí nechcenej starostlivosti, hoci dodržanie tohto želania má za následok smrť pacienta.“

čo je legálne, automaticky neznamená, že je nevyhnutne etické/morálne.

Otázky ohľadom starostlivosti na konci života boli v poslednom období už dlhšie v centre horúcich diskusií členov WMA. Medzi iným sa veľa diskutovalo o tom, či k eutanázii a lekárom asistovanej samovražde zaujať neutrálny postoj. K takémuto stanovisku sa WMA finálne nepriklonila. Zaujať v danej veci neutrálny postoj označila dokonca za vážnu hrozbu najmä pre mnohých lekárov vo svete, ktorí sa domnievajú, že takéto konanie je neetické.

WMA argumentačne svoje stanovisko zdôvodnila a publikovala v tohtoročnom májovom čísle odborného časopisu World Medical Journal v článku Eutanázia a lekárom asistovaná samovražda sú neetické činy (angl. Euthanasia and Physician-Assisted Suicide are Unethical Acts). Pripomína v ňom skutočnosť, že čo je legálne, automaticky neznamená, že je nevyhnutne etické/morálne.

Opakuje odmietavé stanovisko i k trestu smrti. Taktiež upozorňuje na hlboký vnútorný rozpor, ktorý eutanázia a asistovaná samovražda v sebe nesú, ako v konečnom zmysle degradujú a ohrozujú chorého. Ovplyvňujú, narúšajú ba až znemožňujú terapeutický vzťah medzi lekárom a pacientom. Odmieta tiež nazývať takýto čin lekárskym zákrokom.

Ukázalo sa, že iba malá menšina lekárov podporuje eutanáziu a asistovanú samovraždu.

Ukázalo sa, že iba malá menšina lekárov podporuje eutanáziu a asistovanú samovraždu. Predchádzajúce sympóziá WMA demonštrovali, že väčšina lekárov by nikdy nebola ochotná na eutanázii participovať. Akceptácia eutanázie a asistovanej samovraždy rozostruje jasnosť konania, zahmlieva a podkopáva hranice medzi praktikami v zdravotnej starostlivosti v závere života, ktoré nezamýšľajú smrť (ako paliatívna starostlivosť; odstúpenie od neprimeranej, neúčinnej zaťažujúcej liečby) a tými, ktoré smrť úmyselne spôsobujú.

WMA považovala a považuje eutanáziu a asistovanú samovraždu za konanie, ktoré je v priamom rozpore s cieľmi medicíny, zdravotnej starostlivosti a úlohou lekára. Chce naďalej pôsobiť ako maják, prinášajúci svetlo, istotu a bezpečie pacientom a podporu lekárom na celom svete.

Deklarácia troch monoteistických náboženstiev proti eutanázii

V kontexte s vyjadrením tak rešpektovanej inštitúcie ako je WMA, dávame do pozornosti aj celkom nový, už dostupný dokument Deklaráciu troch monoteistických náboženstiev proti eutanázii, ktorej zverejnenie sa časovo zhoduje s predchádzajúcou z pera WMA. Vznikla na základe medzináboženského dialógu predstaviteľov katolíckej, pravoslávnej, protestantskej cirkvi, židovstva a islamu na pôde Pápežskej akadémie pre život.

Katolícka cirkev prostredníctvom Kongregácie pre náuku viery už v minulosti vydala Deklaráciu  o eutanázii. Tak ako predošlá  i nová deklarácia konštatuje a potvrdzuje, že eutanázia a asistovaná samovražda „zásadne odporujú neodcudziteľnej hodnote ľudského života, a preto sú vo svojej podstate a následne morálne a nábožensky nesprávne a mali by byť bez výnimiek zakázané.“

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Túžim(e) po jednote kresťanov?

Terézia Lenczová

Počas zjavenia v Medžugorí Chiara pocíti, aká má byť nová komunita

Peter Kuchár

Banda, ktorú spája vyberanie riadu z umývačky

Ignác Brosch

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies