Stĺpčeky

Hľa, ja robím čosi nové…

Nedávno sme si pripomenuli 20. výročie udalosti, ktorá má a bude mať veľký ekumenický dosah: v Augsburgu v okóbri 1999 podpísali zástupcovia Svetového luteránskeho zväzu a Katolíckej cirkvi Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení.

Spomenieme aspoň dva zásadné texty z tohto Spoločného vyhlásenia: Je našou spoločnou vierou, že ospravedlnenie je dielom trojjediného Boha. Otec poslal svojho Syna na svet, aby spasil hriešnikov. Základom a predpokladom ospravedlnenia je Kristovo vtelenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Ospravedlnenie teda znamená, že sám Kristus je naša spravodlivosť, na ktorej máme podľa Otcovej vôle účasť skrze Ducha Svätého. Spoločne vyznávame: “Jedine milosťou vo viere v Kristovo spasiteľné dielo a nie pre naše zásluhy nás Boh prijíma a dostávame Ducha Svätého, ktorý obnovuje naše srdcia, keď nám dáva schopnosť a vyzýva nás konať dobré skutky.”[2]

Foto: Flickr/Matthew Black

K tomu sa ďalej uvádza v Spoločnom oficiálnom stanovisku Svetového luteránskeho zväzu a Katolíckej cirkvi, aké ďalekosiahle dôsledky má tento spoločný krok: “Učenie Evanjelickej cirkvi predložené v tomto Vyhlásení nespadá pod odsúdenie Tridentského koncilu. Odsúdenia v evanjelických Symbolických knihách sa nevzťahujú na učenie Rímskokatolíckej cirkvi predložené v tomto Vyhlásení” /čl. 41/. Odsúdenia sú vymazané, otvára sa cesta k ďalšiemu zbližovaniu týchto dvoch kresťanských tradícií. Bohu vďaka!

Už necítime potrebu si vyčítať, kto je viac za vieru bez skutkov zákona [3] a kto je viac za skutky, lebo už máme spoločný pohľad na to nádherné pozvanie, žiť “vieru činnú v láske”.[4] Je to prísľub veľkého požehnania pre spoločnosť, keď kresťania spolupracujú. Práve v týchto dňoch sme svedkami spoločného vyjadrenia všetkých kresťanských cirkví a cirkevných spoločenstiev k téme pastorácia Rómov na Slovensku. Je to chvíľa, keď intenzívne nasadenie mnohých kresťanov od prvých rokov  slobody na podporu kultúrneho a rozvojového potenciálu našich Rómov už prináša viditeľné plody.

Skutočne sa otvorilo čosi nové! O 14 rokov neskôr, v rámci prípravy na 500. výročie reformácie, prišla nesmierne vzácna inšpirácia: Po 40 rokoch teologického ekumenického dialógu medzi evanjelickou cirkvou a.v. a Katolickou cirkvou a po rokoch verného hľadania konsenzu v dôležitých otázkach viery, vznikla v roku 2013 kniha Od konfliktu k spoločenstvu. Jej cieľom bolo a je predstaviť výsledky dvojstranného teologického ekumenického dialógu medzi oboma cirkvami. Pod vplyvom týchto Bohom podarovaných skutočností sa 500. výročie reformácie pripomínalo v ekumenickom duchu a v hlbokom pohľade na Tvár  Pána Ježiša. On mal byť ústrednou postavou tejto udalosti, inšpirátorom k postojom pokánia a nádeje v Božiu milosť pre budúcnosť kresťanstva.

Všetci kresťania sme totiž rovnako pozvaní mať podiel na pláne Boha pre ľudské dejiny: obnoviť všetko v Kristovi /Ef 1,10/.

To je dôvod na vzájomné blahoželanie si! Bratia a sestry, pokračujme v načúvaní Duchu Svätému, Boh je s nami!

 

text vznikol v konzultácii s ThDr. Antonom Konečným

 

[1]     “Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?…Ľud, ktorý som si utvoril, bude ohlasovať moju chválu.” /Iz 43, 19…21/

[2]     Text Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení, čl. 15

[3]     “…zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený ani jeden človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu.” /Rim 3,20/

[4]     “…V Kristu Ježišovi ani obriezka ani neobriezka nemá moc, ale viera činná skrze lásku.” /Gal 5,6/

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Randenie v karanténe

Katarína Jančišinová

Každý deň objaviť zázrak

Marcel Olejár

Prvé Chiarine dobrodružstvá v podsvetí nočných ulíc v Dubline

Peter Kuchár

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies