Stĺpčeky

Hľa, ja robím čosi nové…

Články, ktoré vám prinášame, sme nezamkli, môžete ich tak voľne čítať a zdieľať na sociálnych sieťach. Aby sme mohli šíriť kultúru dialógu v spoločnosti aj naďalej, potrebujeme vašu pomoc. Keď vám záleží na tom, aby sme tu na Slovensku boli, podporte nás, prosíme, pravidelnou mesačnou sumou. Ďakujeme!

Nedávno sme si pripomenuli 20. výročie udalosti, ktorá má a bude mať veľký ekumenický dosah: v Augsburgu v okóbri 1999 podpísali zástupcovia Svetového luteránskeho zväzu a Katolíckej cirkvi Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení.

Spomenieme aspoň dva zásadné texty z tohto Spoločného vyhlásenia: Je našou spoločnou vierou, že ospravedlnenie je dielom trojjediného Boha. Otec poslal svojho Syna na svet, aby spasil hriešnikov. Základom a predpokladom ospravedlnenia je Kristovo vtelenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Ospravedlnenie teda znamená, že sám Kristus je naša spravodlivosť, na ktorej máme podľa Otcovej vôle účasť skrze Ducha Svätého. Spoločne vyznávame: “Jedine milosťou vo viere v Kristovo spasiteľné dielo a nie pre naše zásluhy nás Boh prijíma a dostávame Ducha Svätého, ktorý obnovuje naše srdcia, keď nám dáva schopnosť a vyzýva nás konať dobré skutky.”[2]

Foto: Flickr/Matthew Black

K tomu sa ďalej uvádza v Spoločnom oficiálnom stanovisku Svetového luteránskeho zväzu a Katolíckej cirkvi, aké ďalekosiahle dôsledky má tento spoločný krok: “Učenie Evanjelickej cirkvi predložené v tomto Vyhlásení nespadá pod odsúdenie Tridentského koncilu. Odsúdenia v evanjelických Symbolických knihách sa nevzťahujú na učenie Rímskokatolíckej cirkvi predložené v tomto Vyhlásení” /čl. 41/. Odsúdenia sú vymazané, otvára sa cesta k ďalšiemu zbližovaniu týchto dvoch kresťanských tradícií. Bohu vďaka!

Už necítime potrebu si vyčítať, kto je viac za vieru bez skutkov zákona [3] a kto je viac za skutky, lebo už máme spoločný pohľad na to nádherné pozvanie, žiť “vieru činnú v láske”.[4] Je to prísľub veľkého požehnania pre spoločnosť, keď kresťania spolupracujú. Práve v týchto dňoch sme svedkami spoločného vyjadrenia všetkých kresťanských cirkví a cirkevných spoločenstiev k téme pastorácia Rómov na Slovensku. Je to chvíľa, keď intenzívne nasadenie mnohých kresťanov od prvých rokov  slobody na podporu kultúrneho a rozvojového potenciálu našich Rómov už prináša viditeľné plody.

Skutočne sa otvorilo čosi nové! O 14 rokov neskôr, v rámci prípravy na 500. výročie reformácie, prišla nesmierne vzácna inšpirácia: Po 40 rokoch teologického ekumenického dialógu medzi evanjelickou cirkvou a.v. a Katolickou cirkvou a po rokoch verného hľadania konsenzu v dôležitých otázkach viery, vznikla v roku 2013 kniha Od konfliktu k spoločenstvu. Jej cieľom bolo a je predstaviť výsledky dvojstranného teologického ekumenického dialógu medzi oboma cirkvami. Pod vplyvom týchto Bohom podarovaných skutočností sa 500. výročie reformácie pripomínalo v ekumenickom duchu a v hlbokom pohľade na Tvár  Pána Ježiša. On mal byť ústrednou postavou tejto udalosti, inšpirátorom k postojom pokánia a nádeje v Božiu milosť pre budúcnosť kresťanstva.

Všetci kresťania sme totiž rovnako pozvaní mať podiel na pláne Boha pre ľudské dejiny: obnoviť všetko v Kristovi /Ef 1,10/.

To je dôvod na vzájomné blahoželanie si! Bratia a sestry, pokračujme v načúvaní Duchu Svätému, Boh je s nami!

 

text vznikol v konzultácii s ThDr. Antonom Konečným

 

[1]     “Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?…Ľud, ktorý som si utvoril, bude ohlasovať moju chválu.” /Iz 43, 19…21/

[2]     Text Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení, čl. 15

[3]     “…zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený ani jeden človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu.” /Rim 3,20/

[4]     “…V Kristu Ježišovi ani obriezka ani neobriezka nemá moc, ale viera činná skrze lásku.” /Gal 5,6/

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

To, čo sa udialo v univerzitnej kaplnke v Ríme, nebola náhoda…

Peter Kuchár

Nič sa nedeje náhodou

Katarína Jančišinová

RTVS a jej silný kaliber

Jana Trizuljaková

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies