Spiritualita jednoty Spoločnosť

Chiara Lubichová, žena dialógu

Dnes je to presne sto rokov, čo sa narodila zakladateľka Hnutia fokoláre Chiara Lubichová. O jej osobnosti a spiritualite sa rozprávame s Jesúsom Moránom, spolu-prezidentom hnutia.

Aká bola Chiara Lubichová v súkromí, aký bol jej vzťah s Bohom? A aké prvky svätosti sa u nej prejavujú v tejto prvej fáze procesu blahorečenia a svätorečenia? Odpovedá Jesús Morán, španielsky kňaz a filozof, ktorý stojí vo vedení Hnutia fokoláre po boku Márie Voceovej.

Jesús Morán, spoluprezident Hnutia fokoláre, Foto: CSC

 

Pri začatí procesu blahorečenia Mária Voceová povedala, že celé Hnutie fokoláre bude musieť ešte intenzívnejšie kráčať cestou k svätosti. Deje sa to? A čo znamená pre hnutie dnešný deň?

V skutočnosti to bolo takto, Chiara nás už za svojho života, od osemdesiatych rokov, vyzývala najmä žiť svoj život zvlášť ako svätú cestu. Základ tejto svätej cesty v podstate spočíva v radikálnom živote podľa Božieho slova a v kolektívnom úsilí stať sa svätými spoločne, čo je skutočne typická charakteristika spirituality jednoty, Chiarinej spirituality, daru, ktorý dostala od Ducha Svätého.

Dnešný deň pre nás nepredstavuje zvláštny pamätný akt, pretože nám ani tak nejde o prestíž hnutia či o prestíž Chiary, je to skôr impulz pre ešte radikálnejšie prežívanie tejto kolektívnej spirituality a kolektívnej svätosti, ktorú si Chiara priala a ktorá je založená na živote podľa Slova. Ide najmä o to, aby sme vzájomnou láskou vytvárali medzi nami prítomnosť Svätého – Ježiša, svätými nás robí samotný Ježiš, ani nie tak naše zásluhy, alebo to, čo sami dokážeme spraviť.

Keď hľadíme na Chiarinu osobnosť, ktoré prvky svätosti sú rozpoznateľné a vystúpili do popredia počas tejto prvej fázy skúmania?

Myslím, že celý Chiarin život bol zameraný na radikálne darovanie sa Bohu a bratovi.

Základ tejto svätej cesty v podstate spočíva v radikálnom živote podľa Božieho slova a v kolektívnom úsilí stať sa svätými spoločne.

Všetko, čo sa zrodilo v tom, čo dnes predstavuje Máriino dielo, nesie tento znak a je plodom lásky k Bohu a k blížnemu a toto nasadenie je evidentne trvalé a bez prerušení, pretože tu nejde len o osobné spojenie s Bohom, ktoré bolo u Chiary veľmi silné, ale o pozornosť na všetko, čo môže byť láskou.

A všetko, čo sa v hnutí zrodilo, všetky diela boli plodom tejto pozornosti voči Ježišovi, ktorý je v bratovi. Na Chiare sme videli, že táto konkrétna láska bola u nej konštantná a to počas celého jej života, ako to uvádzajú teológovia a tiež historická komisia, keď študovali Chiarinu osobu v tejto prvej fáze.

Chiara Lubichová bola vždy usmievavá, žiarivá, no prechádzala vo svojom živote aj okamihmi duchovných a vnútorných ťažkostí?

Nepochybne. Môžeme povedať, že Chiarina svätosť sa nedá pochopiť bez toho, čo objavila v tajomstve ukrižovaného Ježiša, bez okamihu opustenosti. Toto je podstatné pre pochopenie Chiarinej a kolektívnej svätosti, pretože práve toto radikálne objatie Ježiša Opusteného umožnilo túto trvalú extázu nielen smerom k Druhému s veľkým D, ale aj smerom k druhému.

Pri Chiare treba rozlišovať dva aspekty noci, ktorú vždy spomínajú svätí. Osobné noci, ktoré prežívala v neistote, napríklad pri čakaní na cirkevné schválenie v päťdesiatych rokoch, alebo ďalšie osobné noci, najrozličnejšieho typu,

čím bude Chiara vo svojej svätosti viac verejne uznávaná, o to menej bude patriť nám, pretože bude patriť Cirkvi, ľudstvu a Bohu.

ktoré sú tajomstvom vzťahu každého charizmatika s Bohom, ale aj tej, ktorú nazvala „nocou Boha“, čo znamená stratiť Boha v nás samých preto, aby sme sa priblížili Bohu v druhom, Bohu uprostred nás.

V tomto zmysle môžeme povedať, že Chiara za každý okamih svetla platila, a presne toto je jeden z aspektov, ktorý vystúpil na povrch počas tejto prvej fázy diecézneho procesu.

Teraz sa začína druhá fáza, všetko bude zverené Kongregácii pre kauzy svätých, a tak pre Hnutie začína nové obdobie očakávania.

Áno, ja však trvám na jednej veci. My totiž nežijeme v očakávaní toho, že Chiara bude vyhlásená za svätú, pretože tak by hnutie získalo väčšiu prestíž. To, na čom nám naozaj záleží, je, aby svetlo, ktoré sme od Chiary dostali, získalo väčšiu univerzálnosť, aby to isté svetlo mohlo byť širšie poznané a mohlo osvecovať mnoho iných ľudí.

My veľmi dobre vieme, že so začiatkom druhej – vatikánskej fázy – my začíname Chiaru strácať. V tom zmysle, že čím bude Chiara vo svojej svätosti viac verejne uznávaná, o to menej bude patriť nám, pretože bude patriť Cirkvi, ľudstvu a Bohu.

 

KTO JE CHIARA LUBICHOVÁ

Narodila sa v Tridente 22. januára 1920, pri krste dostala meno Silvia. Meno Chiara si vybrala, keď sa 7. decembra 1943 zasvätila Bohu, inšpirovala ju sv. Klára z Assisi, obdivovala jej radikálnosť. Tento prvý krok spojenia s Bohom absolvovala osamote, no onedlho sa niekoľko miestnych dievčat rozhodlo nasledovať jej cestu a neskôr niekoľko chlapcov. Zakrátko už bola v Tridente komunita okolo 500 osôb, ktoré uprostred tragédií druhej svetovej vojny s nasadením žili podľa Ježišovho prikázania vzájomnej lásky, cítili a verili, že Boh je Otcom všetkých, a toto bola ich odpoveď na jeho lásku. A vzájomná láska podľa Ježišovho prisľúbenia vyvoláva jeho prítomnosť uprostred svojich.

V úkryte si počas bombardovania so spoločníčkami čítali evanjelium a tu sa Chiara pristavila na stránke, na ktorej našla špecifické Božie povolanie. Na tej strane bola Ježišova modlitba k Otcovi: „No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno.“ Spolu sa vyslovili, že budú žiť pre túto modlitbu. A jednota sa v skutku stala srdcom charizmy, ktorú Chiare neskôr Cirkev uznala, keď po hlbokom skúmaní potvrdila Štatúty Diela, ktoré sa medzitým zrodilo a postupne rozšírilo na všetky svetadiely.

Snaha o jednotu a univerzálne bratstvo bola na pozadí každej iniciatívy. Z nich pramenia nespočetné dialógy, ktoré Chiara a hnutie v priebehu rokov nadväzovali s ostatnými zložkami v Katolíckej cirkvi, s cirkvami iných kresťanských vyznaní a s členmi iných náboženstiev: s moslimami, budhistami, hinduistami, sikhmi a s ďalšími. Podobne vznikol aj projekt Ekonomiky spoločenstva alebo diela sociálneho charakteru. Chiare Lubichovej boli pri viacerých príležitostiach udelené rôzne ceny, prestížne ocenenia a čestné doktoráty vo viacerých oblastiach.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Slovo života – marec 2020

Letizia Magriová

Môžu kresťania voliť Kotlebu?

Tomáš Lencz

Je zdravé, aby kresťania boli vo viacerých stranách

Christian Heitmann

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies