Pôstne zamyslenia Spiritualita jednoty

Krížová cesta: 9. a 10. zastavenie

Udalosti týchto dní nás špeciálne pozývajú zastaviť sa a viac sa spojiť v modlitbe i pôste. I tento piatok v rámci pôstnych zamyslení vám prinášame reflexiu k dvom zastaveniam od Danila a Anny Marie Zanzucchiovcov z Hnutia fokoláre, ktorí iniciovali hnutie „Nové rodiny“. Všetky sú publikované v knihe Krížová cesta vedená Svätým Otcom Benediktom XVI. z Vydavateľstva Nové mesto.

Každý kresťan, aj každá jednotlivá rodina má svoju via crucis: choroby, úmrtia, finančné problémy, chudobu, zrady, nemorálne správanie jedného alebo druhého, nezhody s príbuznými, prírodné pohromy. Každý kresťan, každá rodina však môže na tejto bolestnej ceste upriamiť svoj pohľad na Ježiša, Boha a človeka.

IX. zastavenie: Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Cesta, čo stúpa ku Kalvárii, je krátka, ale jeho slabosť ide do krajnosti. Ježiš je vyčerpaný telesne, ale i duchovne. Cíti na sebe nenávisť starších, veľkňazov, zástupu, ktorí akoby chceli na neho naložiť potlačený hnev minulého i súčasného útlaku.

Akoby chceli zadosťučinenie, a tak na Ježišovi dávajú pocítiť svoju moc. A padáš, Ježišu, padáš po tretíkrát.

Zdá sa, že podľahneš.No ty s najväčším úsilím znova vstávaš a pokračuješ v hroznej ceste smerom ku Golgote.
Toľkí naši bratia a sestry po celom svete trpia hrozné skúšky bezpochyby za to, že ťa, Ježišu, nasledujú. Spolu s tebou stúpajú ku Kalvárii, a s tebou dokonca padajú pod ťarchou prenasledovaní, ktoré už dvetisíc rokov zasadzujú rany tvojmu Telu, ktorým je Cirkev. Chceme s týmito našimi bratmi a sestrami v srdci obetovať náš život, našu krehkosť, naše nedostatky, naše malé či veľké každodenné utrpenia. Často žijeme znecitlivení blahobytom, bez toho, žeby sme sa zo všetkých síl snažili povstať a pozdvihnúť ľudstvo. No môžeme povstať, lebo Ježiš našiel silu povstať a pokračovať na svojej ceste.

Aj naše rodiny sú súčasťou tohto roztrhaného odevu, sú spútané blahobytom, ktorý sa stáva samotným cieľom ich života. Naše deti rastú: snažíme sa, aby si privykli na striedmosť, obetu a odriekanie. Snažíme sa dať im spoločensky uspokojujúci život v oblastiach športu, združovania, rekreácie, avšak bez toho, aby tieto aktivity neboli len spôsobom, ako si zaplniť čas a mať všetko, čo sa im zažiada.

Preto, Ježišu, potrebujeme počúvať tvoje slová, ktoré chceme aj dosvedčovať: „Blahoslavení chudobní, blahoslavení tichí, blahoslavení to, čo šíria pokoj, blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť…“

X. zastavenie: Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Ježiš je v rukách vojakov. Ako každého odsúdenca aj jeho vyzlečú, aby ho ponížili, aby ho znivočili. Nezáujem, pohŕdanie a nedbalosť o dôstojnosť ľudskej osoby sa spájajú so žiadostivosťou, lakomstvom a osobnými záujmami: „Vzali jeho šaty.“ Tvoj odev, Ježišu, bol nezošívaný. To hovorí o starostlivosti, ktorou ťa zahŕňala tvoja matka a tí, čo ťa nasledovali. Teraz si bez odevu, Ježišu, a zakúšaš nepohodu toho, kto je v rukách ľudí, čo nemajú úcty k ľudskej osobe.

Koľko ľudí trpelo a trpí pre tento nedostatok úcty voči ľudskej osobe a jej vlastnej intimite. Neraz sme možno aj my nemali úctu, ktorá patrí k osobnej dôstojnosti toho, kto je vedľa nás, „privlastňujeme“ si toho, kto je nám blízky, dieťa, manžel, manželka alebo príbuzný, známy alebo neznámy. V mene našej domnelej slobody raníme slobodu druhých: koľká nedbalosť, koľká nevšímavosť vo vzťahoch a v tom, ako sa správame jeden voči druhému!

Ježiš, ktorý sa takto vydáva očiam vtedajšieho sveta a očiam ľudstva v každom čase, nám pripomína veľkosť ľudskej osoby, dôstojnosť, ktorú Boh dal každému mužovi a každej žene a ktorú by nikto nemal znevažovať, lebo sú utvorení na Boží obraz. Nám je zverená úloha napomáhať úctu k ľudskej osobe a jej telu. Osobitne nás manželov sa týka úloha spájať tieto dve základné a neoddeliteľné skutočnosti: dôstojnosť a úplné sebadarovanie.

Viac o knihe

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Slovo života – júl 2020

Letizia Magriová

Slovo života – jún 2020

Letizia Magriová

Menila životy iných

Veronika Sýkorová

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies