Spiritualita jednoty Titulka

Jeho hodina – naša hodina

Foto: Flickr

Náš postoj k času pretínajú dve základné protichodné skúsenosti. Sme závislí od času, ale neviemením narábať podľa našej vôle, a na druhej strane – čas je závislý od nás a dokážeme s ním disponovať.

Typickým znakom našej novovekej kultúry je neprestajné skúmanie a bádanie človeka, ktorý chce pochopiť prírodu, vzťahy svojho bytia, aby bol čoraz menej závislý od podmienok, ktoré si neurčuje on sám. Myšlienka, že človek má určenú nejakú hodinu, že Boh Stvoriteľ prozreteľne riadi sprevádza naše dejiny, sa čoraz viac zatláča do úzadia. A predsa neraz narazíme na skutočnosť, že nám niekto cudzí určuje čas. Pretože tým, že si sami riadime náš čas, a tým určujeme zároveň čas iným, ktorí si ho tiež plánujú, sme chytení do siete časovej organizovanosti a musíme sa jej podrobiť.

Napriek narastajúcim možnostiam nie sme schopní všetkým zaručiť pokoj, spravodlivosť, zabezpečiť im podiel na dobrách tejto zeme, ani ekologickú rovnováhu v prírode. Na jednej strane sa človek snaží dať všetkému zmysel, na druhej strane ho opantá podozrenie, koniec koncov stráca zmysel, čo nevie zmeniť ani svojimi plánmi, ani konaniami.

Ježiš si do podrobností uvedomuje, že toto je hodina jeho prechodu z tohto sveta k Otcovi .

napokon: kto je náchylný oslobodzovať sa od faktorov svojho narábania časom, ktoré nevie vlastnými silami ovplyvniť, bezhlavo sa vrhá do využívania svojho právarobiť si so svojím časom, čo chce on sám. No či sa človek takýmto konaním nedostáva do nebezpečenstva,že sa stane otrokom svojej vôle a vôle druhých? Nestanú sa dejiny človeka a dejiny svetasupermarketom s nekonečne dlhými regálmi načatými baleniami sľubujúcimi šťastie?

Nie je jednoduché vedieť si poradiť s vlastnými očakávaniami. Odhaliť ich množstvo a v ich protirečení nechať dozrieť súhlasné a zodpovedné rozhodnutie: Ako narábam s vlastným časom?

Keďtejto súvislosti ponúkam zamyslenie tom, čo Ján vo svojom evanjeliu hovorí o „hodine“, nevnímam to len ako ponuku nejakej formulky, ktorá nám odníma komplexné otázky, ktoré treba riešiť. A predsa objavujeme alternatívu obidvoch protichodných tendencií, ktoré sme už na začiatku načrtli: človek riadi čas – čas riadi človeka.

Hodina je v Jánovom evanjeliu ústrednou témou. Ponúkam vám niekoľko stručných odkazov. Pri svojom prvom zázraku, premenení vody na víno na svadbe v Káne, Ježiš jasne ukázal, že to nebolo len láskyplné gesto voči jeho matke, ale že toto jeho zvrchované zjavujúce konanie závisí od jeho „hodiny“ (porov. Jn 2, 4). Aj keď Ježiš ide na slávnosť do Jeruzalema, nie je závislý od toho, či sa mu chce, alebo nechce, ale od toho, či už nastala tá správna hodina (porov. Jn 7, 6. 8).

blank
Vstup do Jeruzaléma – tempera, 1988. Autor_akad. mal. Alexander Bugan

Počas slávnostného vstupu do Jeruzalema pred svojím umučením Ježiš hovorí, že nastáva rozhodujúca hodina. Ľudsky by sa chcel tejto hodine vyhnúť, ale napriek tomu vraví áno: preto prišiel v túto hodinu (porov. Jn 12, 23).

Toto sa zhusťuje v kapitolách 13 – 17, ktoré Jánovom znázornení rozširujú udalosti Zeleného štvrtka, čo znamená Veľký piatok a Veľká noc. Ježiš si do podrobností uvedomuje, že toto je hodina jeho prechodu z tohto sveta k Otcovi (porov. Jn 13, 1). Záverečná Ježišova modlitba v 17. kapitole sa začína tým, že Syn pomenúva hodinu a priznáva sa k tejto hodine, ktorá nastala, aby Syn oslávil Otca a Otec Syna (porov. Jn 17, 1).

Na tomto aj iných miestach Jánovom evanjeliu, kde Ježiš hovorí o hodine, sa vždy stretávame tou istou štruktúrou: hodina prichádza od Otca na Syna, a toto zostupovanie od Otca na Syna, jeho hlas, jeho požehnanie, jeho vôľa, jeho plán spásy pre nás, nadobúda v tejto „hodine“ konkrétnu podobu.

Hodina tohto sveta, naša hodina, je život Ježiša a tento Ježišov život sa odohráva v takte tej hodiny. V celku i v jednotlivosti to nie je nič iné ako život a smrť odchádzajúca k Otcovi od Otca sa navracajúca späť na tento svet.

Hodina tohto sveta, naša hodina, je život Ježiša a tento Ježišov život sa odohráva v takte tej hodiny.

Najvyššia obeta, najvyššie odovzdanie samého seba sa tu prelínajú v najvyššej slobode, s vedomým vykonaním Otcovej vôle, ktorý nie je akýsi vzdialený ďaleký, ale vždy – hoci sa takým nezdá – jepodielom Syna na Otcovi, jednota medzi OtcomSynom, ktorej cieľom je ich vzájomné oslávenie jej zmyslom je vtiahnuť aj nás do tejto jednoty, do tejto slávy, do tohto trojičného života.

Prekvapujúce je, že práve udalosťvzťahy, ktoré vyjadrujú význam „hodiny“ v Jánovom chápaní, poznačujú dokonca aj pôvod a podstatu každej a všetkých hodín: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ (Jn 1, 1). Logos nie je len nejakou pramyšlienkou, praideou, praobrazom, ale súčasne je aj pradianím, ktoré počas všetkých časov určuje a umožňuje každý čas: všetko vychádza od Otca, ale v tom, že Otec sám seba otvára a darúva, nastáva stretnutie, spoločenstvo, trojičný život.

Všetko, čo Boh zjavuje a vytvorí, nesie v sebe túto základnú štruktúru, odzrkadľuje ju, predurčená je na to, aby vnikla do jednoty medzi Otcom a Synom. Preto prichádza Syn na svet, stáva sa telom a časom, žije uprostred nás a práve v prijatí nášho života a smrti sa stáva najdôležitejšou hodinou s Otcom. V tejto hodine sme spasení, v nej smeoslobodení a povolaní mať podiel na Božom živote.hodine Ježišovej smrti a oslávenia prichádza tá hodina, ktorá je poslednou i prítomnou hodinou dejín: hodina, v ktorej sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde (porov. Jn 4, 23), hodina, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a budú vzkriesení (porov. Jn5, 25. 28f).

Z knihy:

Klaus Hemmerle: Línie života

Námety na meditácie nad Jánovým evanjeliom

Knihu vydalo Vydavateľstvo Nové mesto, kúpite v našom e-shope 

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Kňaz na covidovom oddelení: Nedokázal som sedieť nečinne doma

Zuzana Hanusová

Výber NN: Známy britský komik sa zastal slobody slova a odsúdil „cancel culture“

Michal Lukáč

Slovo života – december 2020

Letizia Magriová

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies