Spiritualita jednoty Štýl

Slovo života – jún 2020

Foto: Flickr/Matus Laslofi

„Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ (Mt 10, 40)

Evanjelium podľa Matúša v tejto kapitole opisuje Ježišovu voľbu dvanástich apoštolov a ich vyslanie kázať jeho evanjelium.

Sú tu vymenovaní všetci, jeden za druhým. Vyjadruje to osobný vzťah, ktorý bol vybudovaný medzi nimi a Učiteľom, keď ho sprevádzali počas celého jeho poslania. Spoznali jeho spôsob činnosti, daný predovšetkým jeho prívetivým postojom k chorým, hriešnikom a tým, ktorých označovali za posadnutých; tiež k odvrhnutým a odsudzovaným osobám, od ktorých bolo najlepšie udržiavať si odstup. Až po týchto konkrétnych prejavoch lásky k svojmu ľudu sa Ježiš pripravuje ohlasovať blízkosť Božieho kráľovstva.

Apoštolov teda Ježiš rozposiela vo svojom mene ako svojich „vyslancov“, pretože v skutočnosti ich prostredníctvom sa má uskutočňovať jeho prijatie.

Významné biblické osobnosti často vďaka otvorenosti svojho srdca voči neočakávanému hosťovi mimo programu prijímajú návštevu samotného Boha.

Aj dnes, najmä v kultúrach, v ktorých sa zachoval silný princíp spoločenstva, je hosť posvätný, aj keď je neznámy, a pripravia mu to najlepšie miesto.

„Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“

Ježiš dal svojim dvanástim jasné inštrukcie: majú sa vydať na cestu bosí a s malou výbavou – s ľahkou torbou a jedinou tunikou… Majú akceptovať, keď s nimi budú zaobchádzať ako s hosťami a s pokorou prijímať pozornosti od iných; majú sa nezištne postarať o chudobných skutkami aj prejavom spolupatričnosti a ako dar všetkým zanechať pokoj. Podobne ako Ježiš majú trpezlivo znášať nepochopenie a prenasledovanie, s istotou, že sú v opatere Božej lásky.

Takýmto spôsobom každý, komu sa pošťastí stretnúť sa s niektorým z nich, bude mať možnosť zakúsiť Božiu láskavosť.

„Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“

Všetci kresťania majú to isté poslanie ako učeníci: svedčiť svojou láskavosťou, najskôr životom a potom slovom o Božej láske, s ktorou sa oni sami stretli, s cieľom, aby sa stala radostnou skutočnosťou pre mnohých, pre všetkých. A keďže aj napriek svojim slabostiam našli vľúdne prijatie u Boha, ich prvým svedectvom je takisto láskavé a ohľaduplné prijatie brata.

V spoločnosti, ktorá sa často vyznačuje snahou o úspech a egoistickú samostatnosť, je povolaním kresťanov ukázať krásu bratstva, v ktorom si uvedomujeme, že jeden druhého potrebujeme, a ktoré prináša vzájomnosť.

„Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“

Chiara Lubichová o prijímaní druhého podľa evanjelia napísala: „[…] Ježiš nám ukázal lásku nebeského Otca, ktorá v plnosti prijíma každého z nás, a tak teraz by sme mali mať túto lásku my navzájom jedni k druhým. […] Snažme sa teda žiť toto slovo života predovšetkým v našom rodinnom kruhu, v organizáciách, spoločenstvách či pracovných kolektívoch tak, že sa zbavíme posudzovania, diskriminácie, zaujatosti, zatrpknutosti a neznášanlivosti voči tomu či tamtomu. Veľmi ľahko a pričasto nadobúdame postoje, ktoré ako stará hrdza ohrozujú a blokujú medziľudské vzťahy, a tak bránia vzniku vzájomnej lásky. […] Základom kresťanskej lásky je prijímanie druhého v jeho odlišnosti odo mňa. To je východiskový bod, prvý stupienok pri budovaní civilizácie lásky a kultúry spoločenstva, ku ktorej nás Ježiš najmä dnes povoláva.“[1]

 

Letizia Magriová

 

[1] Porov. Ch. Lubichová, Parola di Vita dicembre 1992, tamtiež, Parole di Vita, spracoval Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Rím 2017), s. 513-514.

 

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Etapy charizmy: Vášeň pre Cirkev

Elena del Nero

V tej najväčšej tme som urobil rozhodnutie

Juraj Gereg

Slovo života – august 2020

Letizia Magriová

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies