Stĺpčeky

Túžim(e) po jednote kresťanov?

„Prejavom hľadania jednoty kresťanov je najmä udržiavanie túžby po nej a modlitba za ňu. Toto hľadanie upriamuje svoj pohľad na Ježiša, ktorý položil svoj život za to, aby bol ,jeden ovčinec a jeden pastier‘ (Jn 10, 16) a ktorý sa modlil, ,aby všetci boli jedno‘ (Jn 17, 21).“

„Kresťanská modlitba za jednotu je pokorným a zároveň dôveryplným súzvukom s modlitbou Ježiša, ktorý povedal, že každá modlitba k Otcovi, vyslovená v jeho mene, bude vypočutá.“

 

Tieto slová z knihy kardinála Waltera Kaspera, emeritného predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, vystihujú zdroj našej nádeje na viditeľnú jednotu kresťanov a zmysluplnosť pracovať pre ňu. Lebo tým žijeme pre Ježišovu túžbu, ktorú nosil v srdci počas svojho pobytu medzi nami na zemi a vyjadril ju ako svoj závet v posledných hodinách svojho pozemského života.

Ide vlastne o kresťanský spôsob života, nie o výzvy alebo pozývanie na spoločné modlitby. Zo života vzájomnej lásky v kresťanskom ľude plynie potreba zapojiť sa do spoločných modlitieb kresťanských konfesií.

Chcem sa podeliť o nedávne malé osobné skúsenosti v náročných okolnostiach, ktoré nás zblížili a zjednotili.

– V ostatných mesiacoch sa stretávam na onkológii s bratom z ECAV a jeho manželkou. Dokážeme sa navzájom radostne podeliť o náš zápas a naše odhodlanie prijímať chorobu ako prejav našej oddanosti voči Pánu Ježišovi. Nič si nevynucujeme, za všetko ďakujeme a dávame sa naplno k dispozícii Bohu pre jeho plán s nami. V tom je veľká sila a vrúcna blízkosť aj k ich duchovnému spoločenstvu, ktoré nás v našich cirkvách takto vyformovalo.

– Dlhodobé priateľstvo so sestrou z ECAV nás teraz spojilo do modlitbového zápasu o zdravie jej poloslepého brata. V deň opakovaných operácií sme boli na diaľku spojené v oddanej modlitbe za lekárov i za brata.

Zodpovedné prežívanie pandémie taktiež paradoxne zbližuje veriacich, kresťanov i ľudí dobre vôle.

Pokračujeme  spoločným ďakovaním, že sa operácie podarili a brat vidí. Táto sestra rieši veľa bratových problémov, a tak prosíme spoločne o silu, múdrosť a lásku.

– S priateľkou z Cirkvi bratskej nás spája dlhodobé priateľstvo a prežívanie odvážnych ekumenických podujatí za totality. Teraz nás spojilo prežívanie odchodu dvoch našich spoločných priateliek k Bohu. Táto vážna téma nás spája, napriek istým odlišnostiam v posmrtné očisťovanie zomrelých v našich cirkvách.

V týchto situáciách nám nenapadlo sa spolu modliť za jednotu kresťanov, no cítime sa zjednotené, s túžbou po plnom zjednotení cirkví v podvedomí. 

Spoločné súkromné a verejné modlitby za jednotu kresťanov, ako ich naliehavo odporúča aj Dekrét o ekumenizme Druhého vatikánskeho koncilu, sú skôr v zodpovednosti miestnych cirkevných predstaviteľov. Kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, pri príležitosti 60. výročia vzniku Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov oznámil, že Pápežská rada čoskoro zverejní dokument Vademecum o jednote pre biskupov. V ňom vyjadruje povolanie a zodpovednosť biskupov za budovanie jednoty kresťanov vo svojich diecézach.

Zodpovedné prežívanie pandémie taktiež paradoxne zbližuje veriacich, kresťanov i ľudí dobre vôle. Veríme, že tak sa tiež pripájame k modlitbám cirkví a cirkevných spoločenstiev, a v nich k modlitbe samého Pána Ježiša k Otcovi: aby všetci boli jedno

 

Text vznikol v konzultácii s ThDr. Antonom Konečným.

 

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Presvedčí len autentickosť

Katarína Jančišinová

Na ceste sa stretneme …

Terézia Lenczová

Je viditeľná jednota kresťanov utópiou?

Terézia Lenczová

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies