Spoločnosť

Plasty, európska stratégia pre životné prostredie a hospodárstvo

Foto: Pixabay

Európska únia prijala európsku stratégiu pre plasty, ktorá je zameraná na ochranu životného prostredia pred znečisťovaním a plastami. Zároveň podporovať rast a inovácie v prospech zmeny spôsobu, akým sa plastové  výrobky v Európskej únii navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú.

Cieľom európskej stratégie je zredukovať výrobu a šírenie plastového odpadu pre ochranu planéty a občanov, ako aj vzbudiť vedomie väčšej zodpovednosti vo firmách a podnikoch.

Podľa údajov Európskej komisie každý rok občania Európskej únie (EÚ) vyprodukujú 25 miliónov ton plastového odpadu, z ktorého sa len niečo menej ako 30 % zozbiera na recykláciu. Štatistiky na celosvetovej úrovni hovoria, že plasty tvoria až 85 % odpadu na plážach. Plasty sa dostávajú aj do pľúc a potravín, ktoré ľudia konzumujú, pretože v ovzduší, vo vode a v jedle sú prítomné mikroplasty. Ich účinok na ľudské zdravie zostáva pre nás ešte neznámy.

Práve preto prijala EÚ stratégiu pre plasty, ktorej cieľom je chrániť životné prostredie pred znečisťovaním plastami a zároveň podporovať rast a inovácie v prospech zmeny spôsobu, akým sa plastové  výrobky navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú. Mnohí dnes už dobre vedia, že do roku 2021 sa má úplne zakázať produkcia jednorazových výrobkov z plastu, ako sú napríklad slamky, vatové tyčinky, plastové príbory či taniere.

Aj v obchodnej sfére možno hovoriť o značnom záujme o zmenu spôsobu, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú. Komerčný záujem sa tak pri tomto prerode stáva smerodajným. Tento prístup prinesie nové príležitosti pre investície, konkurencieschopnosť a nové pracovné miesta.

Európska stratégia pre plasty sa upriamuje na to, aby recyklácia bola pre podniky výnosná.

Na základe údajov z PlasticsEurope, ktorý zoskupuje výrobcov plastov, sa v EÚ vyrába približne 62 miliónov ton plastov ročne (čo zodpovedá 17 % svetovej produkcie) s finančným obratom 360 miliárd eur. Hovoríme o viac ako o 60 000 podnikoch a o pracovnej sile, ktorá zahŕňa viac ako 1,6 miliónov osôb.

Okrem toho, že plasty poškodzujú životné prostredie, často aj súčasný spôsob výroby, použitia a likvidácie plastov neumožňuje využiť ekonomické prínosy viac na obehovosť zameraného prístupu. Únijná stratégia pre plasty má dvojaký cieľ – ochranu životného prostredia a zároveň chce položiť základy nového hospodárstva plastov, v rámci ktorého sa pri ich navrhovaní a výrobe plne zohľadňujú potreby opätovného použitia, opráv a recyklácie a vyvíjajú sa udržateľnejšie materiály.

Spolu so stratégiou pre plasty Komisia prijala monitorovací rámec, ktorý sa skladá zo súboru desiatich kľúčových ukazovateľov vzťahujúcich sa na každú fázu cyklu, ktorými sa na národnej i európskej úrovni bude merať pokrok v prechode na obehové hospodárstvo. Medzi najdôležitejšie iniciatívy európskej stratégie pre plasty patrí plán, aby všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 boli recyklovateľné, aby sa spotreba jednorazových plastov znížila a obmedzilo sa zámerné používanie mikroplastov.

Európska stratégia pre plasty má predovšetkým zámer podporiť zredukovanie plastového odpadu. Došlo už k značnému zníženiu používania plastových tašiek, a tak sa nové plány teraz sústredia na ďalšie jednorazové plastové výrobky a rybolovný výstroj, na podporu národných informačných kampaní. Komisia takto prijme opatrenia na používanie mikroplastov vo výrobkoch a určí označenia pre biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty.

Európska stratégia pre plasty sa upriamuje na to, aby recyklácia bola pre podniky výnosná. Budú vypracované nové pravidlá týkajúce sa obalov výrobkov, aby sa recyklácia plastov používaných na trhu zefektívnila a zvýšil sa dopyt po obsahu z recyklovaného plastu. S tým, ako bude zber plastov rásť, mali by spolu s lepším a štandardizovaným systémom separovaného zberu a triedenia odpadu v celej EÚ vzniknúť vylepšené recyklačné zariadenia s väčšou kapacitou. Ušetrí sa tak približne sto eur na zozbieranú tonu odpadu. Takisto to bude pridanou hodnotou pre konkurencieschopnejší a odolnejší priemysel plastov.

Európska stratégia pre plasty sa zasadzuje za zastavenie znečisťovania morí odpadom.

Ak okrem politickej vôle nebude chýbať ani konkrétny záujem zo strany členských štátov, podnikov a spotrebiteľov.

Opatrenia podľa nových pravidiel o prístavných zberných zariadeniach sa zamerajú na morský odpad z morských zdrojov, ich cieľom bude dosiahnuť, aby sa odpad vyprodukovaný na lodiach alebo zhromaždený na mori voľne neodhadzoval, ale vracal na pevninu a tam náležite spracoval. Pamätá sa aj na opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia prístavov, lodí a príslušných orgánov.

Stratégia pre plasty bude stimulovať investície a inovácie. Komisia bude orgány členských štátov a európske podniky usmerňovať v tom, ako plastový odpad minimalizovať pri zdroji. Podpora inovácií stúpne s ďalšími 100 miliónmi eur na financovanie vývoja inteligentnejších a recyklovateľnejších plastových materiálov, ktorými sa procesy recyklácie zefektívnia, a umožní sa sledovanie a odstraňovanie nebezpečných látok a kontaminantov z recyklovaných plastov.

Stratégia pre plasty chce podnietiť zmenu vo svete. Vďaka spolupráci s partnermi navrhne EÚ globálne riešenia a vypracuje medzinárodné normy.

Stratégia pre plasty je súčasťou širšieho celku aktivít EÚ v prospech životného prostredia. Je to náročná výzva, ale celkom iste realizovateľná, ak okrem politickej vôle nebude chýbať ani konkrétny záujem zo strany členských štátov, podnikov a spotrebiteľov.

Uverejnené v Città Nuova. Autor je historik medzinárodných vzťahov so zameraním na európsku integráciu. 

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Voda zničila domy, ale aj spojila ľudí, hovorí Belgičan o živote po záplavách

Ján Heriban

Nedorozumenia vznikajú vtedy, ak si mladší alebo starší myslia, že iba im patrí pravda

Ján Heriban

Výber NM: Nech nám Svätý Otec pomôže ukončiť všetky nezmyselné spory, želajú si slovenskí biskupi

Michal Lukáč

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies