Druhý vatikánsky koncil navrhuje reformu ako udalosť a inštitúciu

Reforma Druhého vatikánskeho koncilu má za cieľ preniesť do dnešnej doby bijúce srdce Ježišovho evanjelia.