Tlačený časopis Ekklesía 2/2023. Ako s polarizáciami

Ako s polarizáciami? Ísť za hranice duálnej mentality, snažiť sa o harmóniu protikladov, vytvoriť priestor druhému s jeho odlišnosťami, nestratiť sa v labyrinte dualít – sú základné témy, ktorým sa venuje druhé číslo časopisu Ekklesía. Autormi článkov sú exegéta Gérard Rossé, odborník na životopis a dielo svätého Pavla, filozof Massimo Borghesi, autor intelektuálnej biografie pápeža Františka, viacerí rehoľníci a laici a tiež evanjelicky farár a moslimský teológ.

5,00 

Viac informácií
Teologicko-pastoračný časopis Ekklesía vychádza od roku 2018 v rôznych formách a jazykových verziách. Články časopisu sa zameriavajú na obnovu Cirkvi a spoločnosti, vzťahy medzi rôznymi cirkvami a náboženstvami. Svojím obsahom ponúkajú prehĺbenie spirituality staršími aj novšími charizmami, pastoračnú a kultúrnu formáciu, osvedčené pastoračné postupy na miestnej a globálnej úrovni, ako aj osobné životné skúsenosti. Časopis je určený nielen kňazom, diakonom, seminaristom a zasväteným osobám, ale aj všetkým laikom aktívne zapojeným do života a misie Cirkvi. Rovnako aj všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o cestu Cirkvi v dnešnej spoločnosti, aby im slúžil ako zdroj inšpirácie, nástroj formácie či pomôcka pri pastoračnom pôsobení.