Svet sa vďaka Františkovej ekonomike už mení

Podujatie s názvom Františkova ekonomika, to nie je len ďalšia konferencia o hospodárstve. Stojí za ním nový, revolučný pohľad na spôsob, akým by mala ekonomika fungovať a ako by mala slúžiť ľuďom a našej planéte. Rovnomenné medzinárodné hnutie, inšpirované slovami a skutkami svätého Františka z Assisi a iniciované pápežom Františkom, prináša do centra pozornosti hodnoty ako súcit, solidaritu a starostlivosť o každého človeka, ako aj o náš spoločný domov. Hnutie vzniklo pred štyrmi rokmi a už dnes môžeme vo svete vidieť jeho ovocie. Prvý „zber úrody“, ako nazvali prezentovanie iniciatív a projektov z rôznych kútov sveta organizátori medzinárodného stretnutia Františkovej ekonomiky, sa konal v piatok 6. októbra v talianskom Assisi.