Časopis Ekklesía chce prispieť k efektívnemu dialógu v Cirkvi, medzi cirkvami a so spoločnosťou

Ľudovít Pokojný, zodpovedný redaktor slovenského vydania nového časopisu Ekklesía, predstavuje jeho historické pozadie a zrod.