Časopis Ekklesía chce prispieť k efektívnemu dialógu v Cirkvi, medzi cirkvami a so spoločnosťou

Ľudovít Pokojný. Zdroj: archív Ľ. P.
Ľudovít Pokojný, zodpovedný redaktor slovenského vydania nového časopisu Ekklesía, predstavuje jeho historické pozadie a zrod.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

V rozhovore sa tiež dozviete:

  • v čom je špecifický tento časopis
  • prečo prichádza na Slovensko
  • prečo sa prvé číslo venuje téme synodality

V týchto dňoch vychádza prvé číslo časopisu Ekklesía. Mohli by ste nám ho ako jeho zodpovedný redaktor v krátkosti predstaviť? 

Časopis Ekklesía vydávajú spoločne viaceré cirkevné reality Hnutia fokoláre od decembra 2018. Je to nový titul, ktorý vznikol z dvoch predchádzajúcich: Unità e carismi (Jednota a charizmy, začali ho vydávať v roku 1990 Medzinárodné centrá rehoľníkov a rehoľníčok Hnutia fokoláre) a Gen’s (Nová kňazská generácia, začalo ho vydávať v roku 1971 Medzinárodné centrum kňazov, diakonov a seminaristov Hnutia fokoláre).

Ekklesía je teda medzinárodný projekt časopisu v tlačenej i digitálnej forme, aby sme mohli lepšie uspokojiť potreby kňazov, laikov a pastoračných pracovníkov tou teologicko-pastoračnou skúsenosťou, ktorá je jedným z plodov charizmy jednoty Chiary Lubichovej, zakladateľky Hnutia fokoláre. Časopis už vychádza v ôsmich jazykových verziách, slovenská je deviata. Naším záujmom je poslúžiť ľuďom vo svete a teraz aj na Slovensku pri novom stretnutí lokálnej Cirkvi a chariziem Ducha Svätého s evanjeliom Ježiša Krista. 

Čo vás viedlo k rozhodnutiu sa pre tento časopis a ako vidíte jeho miesto v cirkevnom prostredí na Slovensku? 

Žijeme vo výnimočnom čase podstatných zmien aj na Slovensku, ku ktorým dochádza v celej spoločnosti i v Cirkvi a cirkvách. Prechádzame od jedného nastavenia spoločnosti k novému nastaveniu, čo vplýva aj na Cirkev ako takú. Naším záujmom ako redakcie je obohatiť v tomto výnimočnom období aj slovenské prostredie o rôzne úvahy a konkrétne skúsenosti a zároveň mať otvorený pohľad aj mimo Slovenska.

Naším záujmom ako redakcie je obohatiť v tomto výnimočnom období aj slovenské prostredie o rôzne úvahy a konkrétne skúsenosti a zároveň mať otvorený pohľad aj mimo Slovenska.

Máme nádej, že touto argumentačnou otvorenosťou, ktorá nikoho nevylučuje ani nenúti, na jednej strane prispejeme k efektívnemu dialógu v Cirkvi, medzi cirkvami a so spoločnosťou a na strane druhej budeme kráčať spolu s celou univerzálnou Cirkvou.

Prvé vydanie časopisu Ekklesía v slovenčine.

V čom sa odlišuje časopis Ekklesía od iných, vychádzajúcich na Slovensku?

Viackrát ma kolegovia kňazi na Slovensku požiadali, ale nielen mňa, o nejakú inšpiráciu na základe skúsenosti s charizmou jednoty. Časopis teda ponúkame ako odpoveď na tento „smäd“ kňazov a pastoračných pracovníkov.

Typické pre tento časopis je, že sa v ňom spája prehĺbenie poznatkov, úvahy dôležitých osobností, životné skúsenosti z celého sveta a dobrá prax, pričom vždy počítame s prínosom rôznych chariziem, ktoré sa v dejinách prejavili svojím rehoľným spoločenstvom. Dôležitý aspekt tohto projektu je jeho ekumenický prínos. Z tohto dôvodu časopis predstavuje zdroj inšpirácie, nástroj pre formáciu a pomôcku pre konkrétnu pastoračnú činnosť. Pri jeho tvorbe si vždy kladieme otázku, či naozaj to-ktoré číslo spĺňa túto základnú myšlienku. 

Na akého čitateľa sa zameriava časopis Ekklesía?

Časopis je určený pre ľudí, ktorí sa rôznym spôsobom zapájajú do života a misie Cirkvi, teda pre kňazov, biskupov, diakonov, seminaristov, pre rôzne zasvätené osoby, pre pastoračných pracovníkov, animátorov a všetkých, ktorým leží na srdci krása a príťažlivosť Cirkvi. Snažíme sa, aby si v časopise každý našiel niečo pre seba. Je pre tých, ktorí potrebujú prehĺbiť svoje teologické vedomosti, pastoračnú inšpiráciu a podobne. Teda pre všetkých, ktorí sa chcú viac formovať vo viere a odovzdávať ju ďalej. 

Synodálna Cirkev nespočíva len v tom, že sa porozprávame, vypočujeme a spoločne prijmeme rozhodnutia, ale aj v tom, že si viac uvedomujeme, čo je úlohou Cirkvi v každom prostredí, kde ľudia žijú.

Prvé číslo sa venuje téme synodality. Prečo práve táto téma? 

Každé číslo časopisu má iné tematické zameranie. Začíname s témou synodality, pretože je to aktuálne najdôležitejšia téma pre Cirkev v súčasnosti. Týka sa identity a poslania Cirkvi v dnešnom svete. Aktuálna zložitá spoločnosť si vyžaduje protagonizmus všetkých. Synodálna Cirkev nespočíva len v tom, že sa porozprávame, vypočujeme a spoločne prijmeme rozhodnutia, ale aj v tom, že si viac uvedomujeme, čo je úlohou Cirkvi v každom prostredí, kde ľudia žijú. Na tomto pozadí je synodalita veľkou skutočnosťou, lebo každý pri nej môže zo seba vydať to najlepšie.

Ako povedal pápež František, synodálna Cirkev je Cirkev, ktorá povzbudzuje nielen počúvať sa navzájom, ale spoločne počúvať aj Ducha Svätého, čo je nevyhnutným predpokladom, aby sme boli autentickými a účinnými svedkami evanjelia Ježiša Krista.

Viac o časopise si prečítajte tu.

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články