O nás

Kto sme

Sme spoločenské médium, ktoré sa snaží šíriť kultúru dialógu, vzájomného porozumenia a inklúzie. Naším cieľom je prispievať k zjednotenej spoločnosti bez polarizácie, založenej na rešpekte a udržateľnom ľudskom rozvoji.

Sme portál otvorený rozhovoru.

Pôsobíme v oblasti médií a networkingu. Chceme byť každodennou inšpiráciou pre ľudí na Slovensku, podieľať sa na formovaní spoločnosti a pozitívne na ňu vplývať. Ponúkame jedinečný priesečník tém, ktoré sa týkajú spoločnosti, rodiny a viery. 


Témy, ktorým sa venujeme

Spoločnosť
Snažíme sa poukazovať na problémy, ktoré môžu ohrozovať alebo rozdeľovať našu spoločnosť – vnímame jej súčasné výzvy i bolestivé rany. Hovoríme o prekonávaní rozporov a možnostiach, ktoré ponúka vzájomný dialóg.

Rodina
Rodina je miestom, kde sa učíme nastaviť si nielen správne hodnotové rámce, ale i rozvíjať vzťahy založené na vzájomnej úcte a prijatí.

Viera 
Viera a náboženstvo kultivujú v človeku hodnoty lásky, pokoja a porozumenia, ktoré sú základom lepšej spoločnosti.


Naše hodnoty

Dialóg
Sme otvorení rozhovoru. Sme presvedčení, že úprimný vzájomný dialóg je viac ako len rozhovor a dokáže obohatiť obidve strany. Preto sa snažíme prispieť k budovaniu spoločnosti, v ktorej sa ľudia počúvajú s porozumením a svoj názor vyjadrujú kultivovane. Veríme, že práve týmto spôsobom môžeme dospieť k riešeniam potrebným na naplnenie výziev, ktorým čelíme ako jedna spoločnosť.

Vzájomné porozumenie
Pre vzájomné porozumenie nie je dôležitá iba tolerancia, ale aj jeho neustále zveľaďovanie. Veríme, že tadiaľ vedie skutočná cesta k udržateľnému mieru medzi skupinami, komunitami a regiónmi.  

Inklúzia
Dosiahneme ju vtedy, keď sa nikto v našej spoločnosti nebude cítiť izolovaný. Nakoniec, žiadna spoločnosť nefunguje izolovane, ale je súčasťou jedného sveta. Všetci prosperujeme práve vďaka vzájomnej podpore a snahe o spoločné dobro.

Naša činnosť

Portál nm.sk 
Od roku 2018 pretavujeme naše témy a hodnoty do publicistického portálu otvoreného pre každého. Prinášame najmä rozhovory a reportáže, ale monitorujeme aj zaujímavé podujatia a pripravujeme podcasty.

Vydavateľstvo Nové mesto
Súčasťou projektu nm.sk je aj Vydavateľstvo Nové mesto, ktoré pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1994. 

Časopis
Časopis Nové mesto vychádza v slovenčine od roku 1998. Názov Nové mesto je odvodený od názvu talianskeho časopisu Città Nuova, ktorý začal vychádzať v roku 1956 vďaka Chiare Lubichovej, zakladateľke Hnutia fokoláre. Jeho poslaním je hľadať nové inšpiratívne cesty k formovaniu zjednoteného sveta.

Od roku 2021 sú portál nm.sk a Vydavateľstvo Nové mesto pridruženými členmi iniciatívy Nuova Global, ktorá organizačne a strategicky spojila dovtedajšiu medzinárodnú rastúcu sieť redakcií Città Nuova vo svete. Združuje členské redakcie a vydavateľstvá na 5 kontinentoch a v 21 mestách. 

Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Náš tím

Ján Heriban

Šéfredaktor portálu nm.sk

 Vyštudoval masmediálnu komunikáciu v Trnave. Pracoval ako redaktor a moderátor v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen. Spolupracoval s náboženskou a športovou redakciou RTVS. Je ženatý a žije v Bratislave.

Cyril Dunaj

Redaktor a koordinátor projektu nm.sk

Po štúdiách v Taliansku a vo Francúzsku, kde získal doktorát z filozofie, pracoval vo vedení strednej školy v Lyone. Je členom rôznych výskumných akademických projektov. Pre nm.sk píše hlavne komentáre a úvahy.

Mária Kohutiarová

Redaktorka portálu nm.sk

Vyštudovala katolícku teológiu. Pracovala ako učiteľka, katechétka a redaktorka viacerých portálov. Venuje sa témam manželstva, rodiny, výchovy a viery.

Tatiana Kubišová

Redaktorka portálu nm.sk

Vyštudovala žurnalistiku a germanistiku. Pracovala ako redaktorka, scenáristka,
prekladateľka, špecialistka komunikácie, hovorkyňa. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Zriedkavé choroby.

Katarína Jančišinová

Redaktorka, prekladateľka a editorka

Vyštudovala slovenský, nemecký a taliansky jazyk. Pracuje ako editorka, prekladateľka a tlmočníčka. Je vydatá a má tri deti.

Mária Kostyálová

Redaktorka portálu nm.sk

Vyštudovala interdisciplinárne štúdiá zamerané na históriu a politiku Ruska a východnej Európy na Viedenskej univerzite.  Momentálne je aktívnou členkou Komunity Sant’Egidio. V nm.sk sa venuje najmä sociálnym témam a psychológii.

Veronika Rendeková

Redaktorka portálu nm.sk

Študovala mediálnu komunikáciu v Košiciach, neskôr v Ríme. Pôsobila ako dobrovoľníčka v Angole. Po návrate pracovala na rozvojových projektoch v neziskovom sektore. Zaujíma sa o spoločenské a politické dianie.

Michal Lukáč

Redaktor portálu nm.sk 

Spolupracovník Denníka Postoj. Žije a študuje v Košiciach. Venuje sa publicistike a tvorbe podcastov.

Djuri Ramač

Projektový manažér Vydavateľstva Nové mesto

Pracoval v slovinskom Vydavateľstve Nové mesto a od roku 2019 žije na Slovensku. V našom vydavateľstve má na starosti logistiku, distribúciu a  predaj kníh.

Mária Valigová

Vedúca vydania časopisu Nové mesto

Vyštudovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Žije v Košiciach.

Lucia Boďová

Marketingová manažérka

Vyštudovala Obchod a marketing na EU v Bratislave. Pracovala na nákupnom oddelení veľkého maloobchodného reťazca, ako manažérka pre PR a fundraising v OZ Návrat a marketingová špecialistka v komerčnom sektore. 

Zuzana Turlíková

Manažérka vizuálnej komunikácie

Vyštudovala produktový dizajn. Pracuje ako dizajnérka, konzultantka, tiež ako odborná asistentka na Ústave dizajnu FAD STU. Je vydatá, má dve deti. Žije v Bratislave.

Martin Sepp

Konateľ Vydavateľstva Nové mesto

Strategický člen projektu nm.sk. Riaditeľ firmy Plaut Slovensko, občiansky aktivista, angažovaný laik, podnikateľ a filantrop.

Jozef Turlík

Produktový manažér Vydavateľstva Nové mesto

Vyštudoval produktový dizajn. Pracuje ako freelancer na viacerých projektoch. V Novom meste má na starosti vývoj produktov a budovanie značky.  Je ženatý, má dve deti. Žije v Bratislave.