Podporujeme dobré podniky, iniciatívy a projekty

Podporujeme a prepájame neziskové organizácie, inštitúcie, podniky či iniciatívy, ktoré sa angažujú v šírení dobra, chránia zraniteľných a svojimi aktivitami zmierňujú polarizáciu v spoločnosti, cirkvi, vo svete.

Naši partneri

Softvér, ktorého spoľahlivosť preverujú milióny ľudí. Softvér, ktorý pomáha zachraňovať ľudské životy. 

Komunitné a podnikateľské centrum s poslaním vytvárať kvalitné pracovné i komunitné prostredie pre všetkých, ktorí v priestoroch centra pracujú, rozvíjajú svoje talenty alebo ho navštívia ako klienti, priatelia či návštevníci.

Globálna spoločnosť s dizajnérskym prístupom k inováciám. Od roku 2004 pomáha lídrom, spoločnostiam a mestám z celého sveta transformovať sa a vytvárať lepší a inkluzívnejší svet.

Sme nadačný fond, zaisťujeme udržateľné financovanie a podporu farností, ich spoločenstiev a cirkevných inšitúcií. Uvoľňujeme ruky duchovným pre sprevádzanie ľudí od nádychu po výdych.

Dokumentujeme všetky dôležité udalosti v cirkevnom prostredí. Prevádzkujeme najväčšiu databanku fotografií z cirkevného prostredia.

Občianske združenie, za ktorým stoja rodiny podporujúce myšlienku – rodina je miesto, kde sa vzťahy užívajú a nie prežívajú. Cieľom združenia je podpora rodín úplných, neúplných, rodín v kríze, aj šťastných.

Občianske združenie hľadajúce konsenzus v rozhádanej spoločnosti. Tvorí svet férovej a otvorenej diskusie, zapája do nej širokú verejnosť a dizajnuje spoločensky prínosné technológie.

Poslaním Akadémie rodiny je podporovať rozvoj rodín poskytovaním efektívnych nástrojov, ktoré umožňujú rodičom naplno využiť ich potenciál vychovávateľov svojich detí. Toto poslanie napĺňa primárne organizáciou kurzov zameraných na výchovu a upevňovanie vzťahov, organizovaním konferencii a viacdenných výchovno-vzdelávacích pobytov a podporou vydavateľskej činnosti.

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia. Vedie k usporiadanému mysleniu, inšpiruje k spoznávaniu veľkých ideí a diel ľudskej civilizácie a buduje charakter.

nm.sk ako mediálny partner

Františkova ekonomika je celosvetový proces určený pre podnikateľov, ekonómov a všetkých tých, ktorí chcú veci meniť a robiť ich lepšie. Ponúka príležitosť vzájomne sa spoznať, podeliť sa o názory a zaujať postoj k hlavným témam globálnej ekonomiky.

Svetová iniciatíva podporujúca rozvoj mediálnych organizácií a žurnalistických projektov, ktoré odhaľujú a skúmajú aktuálne reakcie a možnosti riešenia globálnych problémov a podnecujú kroky k lepšiemu vzájomnému porozumeniu v záujme spoločného dobra. 

Projekt koordinovaný medzinárodnou mimovládnou organizáciou. Vznikol v roku 1986 a dnes je aktívny vo vyše sto krajinách sveta. Misiou organizácie je prispieť k budovaniu jednoty medzi ľuďmi rešpektujúc ich rôznorodosť.

Inzercia
Mohlo by vás zaujímať

Stretnime sa!

Poznáte inštitúciu, podujatie, firmu, ktorá si váži hodnoty vzájomného porozumenia, inklúzie, dialógu? Dajte nám o nej vedieť!

Radi podporíme iniciatívy či projekty, ktorým je blízka spoločenská zodpovednosť a etické podnikanie.