Časopis Ekklesía

Teologicko-pastoračný časopis Ekklesía. Cesty spoločenstva a dialógu je medzinárodným projektom. Vychádza v trojmesačných intervaloch v deviatich jazykových verziách. Vyjadruje a podporuje dopĺňanie sa služobného a charizmatického rozmeru Cirkvi vo svetle učenia Druhého vatikánskeho koncilu. Pozýva kráčať a spoločne sa angažovať v hľadaní spôsobov komunikácie evanjeliového posolstva dnešným mužom a ženám.

Články časopisu sa zameriavajú na obnovu Cirkvi a spoločnosti, vzťahy medzi rôznymi cirkvami a náboženstvami, stretnutia medzi rôznymi národmi a kultúrami a dialóg s osobami s odlišným presvedčením. Svojím obsahom ponúkajú prehĺbenie spirituality staršími aj novšími charizmami, pastoračnú a kultúrnu formáciu, osvedčené pastoračné postupy na miestnej a globálnej úrovni, ako aj osobné životné skúsenosti. Slovenská redakcia preberá taliansku verziu časopisu, z ktorej robí výber článkov a predkladá tematicky relevantné čísla.

Čerpajúc zo starých a nových chariziem, časopis sa obzvlášť obracia na kňazov, pastoračných pracovníkov, animátorov a ostatných, ktorí pracujú v oblasti cirkevného života, aby im slúžil ako zdroj inšpirácie, nástroj formácie či pomôcka pre pastoračné pôsobenie.

 

Pozrieť všetky vydané čísla Ekklesíe:

Ekklesíu podporili

Prečo a ako podporiť časopis Ekklesía?

Chceli by sme, aby obsah tohto časopisu bol prístupný zdarma všetkým čitateľom. Preto pozývame aj Vás zapojiť sa do siete dobrovoľných podporovateľov. Podporiť nás môžete jednorazovým alebo pravidelným príspevkom na číslo účtu: 

SK35 1100 0000 0029 4906 1968

Ďakujeme za vašu pomoc!

Povedali o Ekklesíi
Odporúčame prečítať
Medzinárodná redakcia

Hubertus Blaumeiser (riaditeľ)
Carlos García Andrade, CMF
Enrique Cambón
Else Castellittová
Maria do Sameiro Freitasová
Mervat Kelliová
Oreste Paliotti
Heike Vesperová

Slovenská redakcia

Ľudovít Pokojný (zodpovedný redaktor)
Miroslav Dancák
Cyril Dunaj
Alena Piatrová

Vydavateľ:
Vydavateľstvo Nové mesto, s. r. o.
Cablkova 10, 821 04 Bratislava
ISSN (tlačná verzia): 2730-0706
ISSN (elektronická verzia): 2989-3607

Archív vydaní

Veriť? V dnešnom svete?

3 - 2024/1

Veriť v dnešnom svete? Kam sa podel Boh? Ako dnes hovoriť o Bohu? To sú základné otázky, ktorým sa venuje toto číslo časopisu Ekklesía. Je možné hovoriť o Bohu v spoločnosti, v ktorej sa zdá, že Boh sa stal do istej miery „cudzím“, a javí sa tak nielen z vonkajších dôvodov, ale aj pre samotné sebauvedomenie si ľudí, najmä v západnom svete? Odborníci z rôznych krajín sveta sa snažia analyzovať túto situáciu z hľadiska teológie, sociológie a pastorácie. Pridávajú výzvy a príležitosti pre vieru z pohľadu krajín strednej a východnej Európy, Ázie a Afriky. Vo výbere článkov sa môžete v novom vydaní časopisu Ekklesía inšpirovať, ako dnes interpretovať, vysvetliť a žiť jednotu s Bohom uprostred „noci“, ktorá vyvoláva dojem jeho neprítomnosti.

Ako s polarizáciami

2 - 2023/2

Ako s polarizáciami? Ísť za hranice duálnej mentality, snažiť sa o harmóniu protikladov, vytvoriť priestor druhému s jeho odlišnosťami, nestratiť sa v labyrinte dualít – sú základné témy, ktorým sa venuje druhé číslo časopisu Ekklesía. Autormi článkov sú exegéta Gérard Rossé, odborník na životopis a dielo svätého Pavla, filozof Massimo Borghesi, autor intelektuálnej biografie pápeža Františka, viacerí rehoľníci a laici a tiež evanjelicky farár a moslimský teológ.

Synodálna Cirkev

1- 2023/1

Prvé číslo časopisu Ekklesía v slovenčine sa venuje téme synodálnej Cirkvi. Autormi článkov sú napríklad kardináli Jean-Claude Hollerich a Mario Grech, teológ Piero Coda, ako aj ďalší kňazi, rehoľníci či laici z rôznych krajín sveta. Ide o tematicky pestrý prierez tém, od komunitného rozlišovania cez pravoslávny prístup k synodalite až po synodálnu skúsenosť z Južnej Ameriky, Karibiku, Nemecka či Talianska.
Kontakt

Ak máte akúkoľvek otázku alebo komentár k časopisu Ekklesía, môžete nás kontaktovať emailom na ekklesia@nm.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára.