Internetový fenomén Jordan Peterson a kresťanstvo. Nová kniha skúma, ako spolu súvisia

Ako sa na dielo známeho kanadského psychológa pozerať z kresťanského uhla pohľadu? Vo svojej knihe na to odpovedajú filozof a teológ.