Internetový fenomén Jordan Peterson a kresťanstvo. Nová kniha skúma, ako spolu súvisia

Foto: Flickr
Ako sa na dielo známeho kanadského psychológa pozerať z kresťanského uhla pohľadu? Vo svojej knihe na to odpovedajú filozof a teológ.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Najznámejším popularizátorom Biblie našich čias zrejme nie je kňaz, pastor ani teológ. Je ním Jordan Peterson, kanadský psychológ, ktorý nemá žiadne formálne teologické vzdelanie a nepatrí do žiadnej cirkvi.

Takýmito slovami otvárajú svoju novú knihu Jordan Peterson, Boh a kresťanstvo Christopher Kaczor a Matthew R. Petrusek, odborní pracovníci evanjelizačného projektu Word on Fire a učitelia na Loyola Marymount University.

Títo dvaja muži sa podujali napísať zhrnutie učenia populárneho psychológa, a čo je dôležitejšie, zhodnotiť ho z pohľadu kresťanskej viery.

Peterson Bibliu zjavne miluje. Venoval jej dlhý cyklus prednášok o archetypálnych významoch biblických príbehov, v ktorých sa venuje najmä Starému zákonu.

Samotný Peterson si však nie je istý vo veci toho, či Biblii (najmä Novému zákonu) môže veriť aj ako doslovnej pravde o vtelení Slova a porážke smrti smrťou.

Na otázku, či verí v Boha, preto zvyčajne odpovedá spôsobom, že sa snaží žiť tak, akoby Boh existoval.

Obohatenie Petersonovho výkladu

Filozof Kaczor sa v prvej časti knihy venuje práve tomuto cyklu prednášok, pričom poukazuje na to, ako Peterson v mnohom neúmyselne nadväzuje na tradíciu, ktorú po sebe zanechali veľkí západní teológovia ako Augustín či Tomáš Akvinský.

Na analýze príbehov z Knihy Genezis podľa Petersonovej chronológie Kaczor ukazuje, že moderný čitateľ, oboznámený s Petersonovým výkladom, nadobudne ešte hlbší pohľad na starozákonné príbehy, keď sa dozvie aj niečo o spôsobe, akým Bibliu vykladali intelektuáli v dejinách Cirkvi.

Pri rozoberaní príbehov o stvorení sveta, páde človeka či prvej vražde v dejinách, ktoré v sebe obsahujú nesmierne množstvo múdrosti vo veci vzťahu Boha a sveta, pýchy či závisti, Kaczor nekladie Petersonov výklad a tradičnú kresťanskú interpretáciu do protikladu, no ukazuje, že kresťanský výklad Petersonovo čítanie Biblie obohacuje o mnohé vrstvy, ktoré nie sú v Petersonovom „racionalistickom“ výklade prítomné.

A ako to je s tým Petersonovým „snažím sa žiť tak, akoby Boh existoval“? Na prvý pohľad sa to môže zdať ako alibistický postoj, no Kaczor tvrdí, že je to to najlepšie, čo môže človek s pochybnosťami spraviť.

„Ak chceš veriť, správaj sa tak, akoby si veril, a nechaj na Boha, aby vedel, či naozaj veríš, pretože takéto spoľahnutie sa na Boha sa nazýva vierou,“ povedal raz kňaz a spisovateľ Richard John Neuhaus a Kaczor s ním súhlasí.

Kazateľ internetovej éry

V druhej polovici knihy teologický etik Petrusek analyzuje Petersonove rady týkajúce sa zmyslu života a prebratia osobnej zodpovednosti, ktoré formuloval vo svojom bestselleri 12 pravidiel pre život. Postupuje pritom podobným spôsobom ako jeho kolega Kaczor, keď Petersonovo učenie obohacuje o významné kapitoly z dejín teológie a biblické príbehy.

Na konci knihy sa do svetla reflektorov dostane aj samotný Jordan Peterson v rozhovore so známym americkým biskupom Robertom Barronom, ktorý napísal aj predslov ku knihe.

Jordan Peterson, Boh a kresťanstvo podľa mňa dokáže upútať aj ľudí, ktorí poznajú Jordana Petersona, no nie sú až tak dobre oboznámení s učením Cirkvi, aj kresťanov, ktorí by chceli vedieť, kto je to ten kontroverzný kanadský psychológ.

Prvej menovanej skupine táto kniha môže ukázať, že kresťanská viera je logickým riešením mnohých problémov, ktoré Peterson vo svojom diele pomenováva. A pre druhú skupinu, kresťanov, podľa mňa môže byť Peterson inšpiratívny v tom, akým spôsobom efektívne využíva sociálne siete a moderné trendy na rozšírenie svojho posolstva.

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články