Pápež František príde do Assisi za mladými podnikateľmi. Podpíše pakt o novej ekonomike

V minulosti sa Svätý Otec prihováral mladým ekonómom prostredníctvom dvoch videoposolstiev.