Peniaze v Cirkvi nemajú stáť na účtoch, majú pomáhať evanjelizácii

Kňazi vo farnostiach sú často nadmerne zaťažení finančnými či materiálnymi starosťami. Ich hlavnou úlohou je pritom starať sa o ľudské duše, vysluhovať sviatosti a prinášať evanjelium. Odpovede na otázky, ako odbremeniť kňazov od neprimeranej administratívy a ako financovať farnosti či diecézy odborne, transparentne a s konkrétnym prínosom pre život komunity, priniesla utorková diskusia s názvom Vie Cirkev narábať s peniazmi? na Košických Hanusových dňoch. Hosťami diskusie, ktorú v spolupráci s organizátormi festivalu pripravil portál nm.sk, boli katolícky kňaz Marek Ondrej a zakladatelia českého nadačného fondu Teo via Martin Navláčil a Viktor Šimeček.