Piero Coda o Synode: Píše sa nová stránka na ceste Cirkvi

Teológ Coda predstavuje novosť a dôležitosť Synody o synodalite.