Pre kresťana nie je nič horšie, ako nechať sa zaslepiť modlou bohatstva, povedal Svätý Otec

Takmer desať percent svetovej populácie žije v extrémnej chudobe, čo znamená, že títo ľudia musia vyžiť z menej ako dvoch dolárov na deň. Na Slovensku je podľa štatistík príjmovou chudobou ohrozený každý ôsmy z nás. Chudobu možno považovať za jeden z najpálčivejších problémov súčasnosti a nemožno si pred ňou zatvárať oči. Azda i preto jej pápež František venuje mimoriadnu pozornosť. Dôkazom toho je aj Svetový deň chudobných, ktorý sa z pápežovej iniciatívy slávil minulú nedeľu, 13. novembra už po šiestykrát. Pre kresťanské spoločenstvá na celom svete priniesol príležitosť vyjadriť solidaritu voči ľuďom na periférii. Pretože práve vinou nezáujmu a ľahostajnosťou sa ich chudoba stáva ešte ťažšou a neznesiteľnejšou. Pápež preto aj tento rok vyzýva k scitliveniu sŕdc, aby boli schopné počuť slabý výkrik bolesti núdznych.