Pre kresťana nie je nič horšie, ako nechať sa zaslepiť modlou bohatstva, povedal Svätý Otec

Foto: Pexels
Takmer desať percent svetovej populácie žije v extrémnej chudobe, čo znamená, že títo ľudia musia vyžiť z menej ako dvoch dolárov na deň. Na Slovensku je podľa štatistík príjmovou chudobou ohrozený každý ôsmy z nás. Chudobu možno považovať za jeden z najpálčivejších problémov súčasnosti a nemožno si pred ňou zatvárať oči. Azda i preto jej pápež František venuje mimoriadnu pozornosť. Dôkazom toho je aj Svetový deň chudobných, ktorý sa z pápežovej iniciatívy slávil minulú nedeľu, 13. novembra už po šiestykrát. Pre kresťanské spoločenstvá na celom svete priniesol príležitosť vyjadriť solidaritu voči ľuďom na periférii. Pretože práve vinou nezáujmu a ľahostajnosťou sa ich chudoba stáva ešte ťažšou a neznesiteľnejšou. Pápež preto aj tento rok vyzýva k scitliveniu sŕdc, aby boli schopné počuť slabý výkrik bolesti núdznych.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Spoznávanie pravého bohatstva v hĺbke chudoby

„Bezprostredne naproti chudobným sú veľké slová zbytočné, je potrebné si vyhrnúť rukávy a uviesť svoju vieru do praxe priamou angažovanosťou, ktorú nemožno na nikoho delegovať.“ Tieto slová zazneli v posolstve pápeža Františka pri príležitosti šiesteho Svetového dňa chudobných. V prejave apeloval na povinnosť starať sa o chudobných, z ktorej nie je vyňatý nik z nás. Práve núdzni nás totiž učia, čo je to skutočné bohatstvo.

Pápež zdôrazňuje, že naša práca nikdy nie je prácou pre chudobných, ale s chudobnými a o chudobných. Prácou, ktorá ľudí nerozdeľuje, ale spája.

V chudobných, ako pápež upozornil, by sme v prvom rade nemali vidieť príjemcov almužny, ale tých, ktorí „nám môžu pomôcť oslobodiť sa z pút nepokoja a povrchnosti“. Preto pápež zdôrazňuje, že naša práca nikdy nie je prácou pre chudobných, ale s chudobnými a o chudobných. Prácou, ktorá ľudí nerozdeľuje, ale spája. Pre kresťana totiž nie je nič horšie, ako keď sa nechá „zaslepiť modlou bohatstva“, ktorá mu bráni vidieť potreby druhých, vysvetľuje Svätý Otec.

Pápež František nám pripomína, že už od prvých čias Cirkvi bola pozornosť voči potrebám chudobných charakteristickou črtou kresťanského spoločenstva, ako to uvádza svätý Pavol v liste Korinťanom. V tomto liste žiada apoštol miestne kresťanské spoločenstvo, aby uskutočnilo osobitnú zbierku pre spoločenstvo v Jeruzaleme, ktoré trpí veľkými ťažkosťami v dôsledku nedostatku potravín, ako „znak lásky, lásky, ktorú prejavil sám Ježiš“.

Foto: Pexels
Konkrétne skutky lásky voči chudobným

Svetový deň venovaný chudobným ustanovil pápež František na konci Roku milosrdenstva v novembri 2017 s cieľom vyzvať kresťanské spoločenstvá po celom svete na konkrétne skutky služby voči núdznym. Aj tento rok ostal pápež verný svojej tradícii a predsedal svätej omši v Bazilike svätého Petra za privilegovanej účasti chudobných a ďalších veriacich. Nasledovalo slávnostné pohostenie pre 1300 chudobných v Aule Pavla VI.

Skutočnosť, že mobilná klinika bola zriadená na Námestí svätého Petra, ktoré navštevujú milióny ľudí z celého sveta, možno považovať aj za akúsi „provokáciu“ a výzvu, aby chudoba neostala nepovšimnutá.

V súvislosti s prípravou osláv zorganizovalo Dikastérium pre evanjelizáciu, ktoré pápež poveril propagáciou a realizáciou podujatia, vo Vatikáne a v Ríme rôzne iniciatívy. Realizovali sa počas celého minulého týždňa. Na Námestí svätého Petra bola napríklad zriadená mobilná zdravotná klinika, ktorá poskytovala bezplatné zdravotné vyšetrenia a lekársku starostlivosť tým, ktorí by sa k nej inak nedostali.

Takto získali chudobní prístup k všeobecnej prehliadke, EKG vyšetreniu, vyšetreniu krvi, očkovaniu proti chrípke, koronavírusovým testom či skríningu na HIV, hepatitídu typu C a tuberkulózu. Taliansky obchodný reťazec pripravil 5000 potravinových boxov pre chudobné rodiny v Ríme a okolí. Niektoré charitatívne organizácie v Ríme zase reagovali na zvyšujúce sa náklady na energie a finančné prostriedky venovali na pokrytie účtov za plyn a elektrinu pre ľudí, ktorých sa táto situácia najviac dotkla.

Len v Taliansku žije viac ako päť miliónov ľudí za hranicou chudoby. To vám môže dať obraz o tom, aká je situácia vo svete, keďže Taliansko patrí medzi šesť najbohatších krajín.

Arcibiskup Rino Fisichella z Dikastéria pre evanjelizáciu zdôraznil, že pomoc nepotrebujú len bezdomovci. Stále viac rodín je ohrozených chudobou a majú ťažkosti vyžiť do konca mesiaca. Len v Taliansku, ako Fischella upozornil, „žije viac ako päť miliónov ľudí za hranicou chudoby. To vám môže dať obraz o tom, aká je situácia vo svete, keďže Taliansko patrí medzi šesť najbohatších krajín“. Dodáva, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo núdza znamená pre niektoré regióny v Ázii, Latinskej Amerike a Afrike. Toto uvedomenie si by malo vyvolať vlnu solidarity medzi všetkými národmi.

Skutočnosť, že mobilná klinika bola zriadená na Námestí svätého Petra, ktoré navštevujú masy pútnikov a turistov, možno považovať aj za akúsi „provokáciu“ a výzvu, aby chudoba neostala nepovšimnutá. „Je to výzva, pretože milióny ľudí sú každý deň v roku prítomné na Svätopeterskom námestí,“ vysvetľuje arcibiskup. Ľudia prichádzajú „kontemplovať krásu tohto miesta, ale môžu sa zároveň stávať citlivejšími, aby si uvedomili prítomnosť chudobných“.

Svetový deň chudobných sa každoročne čoraz viac zakoreňuje v srdciach kresťanov na celom svete s iniciatívami najrozmanitejšieho druhu, ktoré sú ovocím tvorivej lásky.

Ako vyzdvihol Fisichella, Svetový deň chudobných „sa každoročne čoraz viac zakoreňuje v srdciach kresťanov na celom svete s iniciatívami najrozmanitejšieho druhu, ktoré sú ovocím tvorivej lásky, oživujúcej a vzbudzujúcej angažovanosť viery“.

Deň chudobných v Komunite Sant´Egidio v Banskej Bystrici. Foto: Facebook Sant´Egidio
Blízko chudobným aj na Slovensku

Členovia Komunity Sant´Egidio si pripomenuli Svetový deň chudobných tak v Bratislave, ako aj v iných mestách Slovenska. V hlavnom meste strávili nedeľné popoludnie s ľuďmi bez domova, ktorým slúžia v uliciach už štrnásť rokov. Po slávnostnej svätej omši v Kostole Povýšenia svätého Kríža v Petržalke pripravili pre chudobných pohostenie a bohatý kultúrny program. Teplým čajom, koláčmi, no najmä svojou prítomnosťou a úprimným záujmom priniesli dobrovoľníci z komunity svojim priateľom z ulice trošku ľudského tepla.

Posolstvo pápeža Františka o vychádzaní k núdznym a otváraní srdca pre ich potreby tak našlo odozvu i v krajine, ktorú rímsky biskup v septembri minulého roka sám navštívil. Svätý Otec zároveň vyzval všetky farnosti a spoločenstvá, aby sa do iniciatívy zapojili a oslávili tento deň konkrétnym skutkom milosrdenstva voči biednym. Práve vďaka nim totiž môžeme nachádzať prameň skutočného bohatstva, ukrytý v každej službe vykonanej s láskou. Aby sa tento deň, ako to pápež vo svojom tohtoročnom posolstve vyslovil, stal „činiteľom milosti, príležitosťou k osobnému a spoločnému spytovaniu svedomia a kladeniu si otázky, či je chudoba Ježiša Krista našou vernou spoločníčkou v živote“.

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články