Vo farnostiach je prijatý konsenzus, že sa v nich netočia peniaze. V histórii to pritom platilo naopak

Farnosť by podľa Benedikta XVI. mala byť majákom, ktorý vyžaruje svetlo a tým napĺňa najhlbšie túžby ľudského srdca, pretože dáva životu jednotlivcov a rodín zmysel a nádej. Nato, aby farnosti mohli toto poslanie realizovať, je potrebné, aby vytvárali živé spoločenstvá. Cieľom nadačného fondu Teo via je podnecovať farské komunity k projektom, ktoré budú na jednej strane vytvárať zisk a na druhej odbremeňovať kňazov, aby mali viac priestoru na svoju hlavnú činnosť – sprevádzať ľudí od nádychu po výdych. O príkladoch dobrej praxe z českých farností, o dôvodoch, pre ktoré Cirkev nie je schopná vytvárať pracovné miesta, ako aj o príčinách pasivity veriacich sme sa rozprávali so zakladateľmi nadačného fondu Teo via Martinom Navláčilom a Viktorom Šimečkom.