Spoločnosť

Príručka duchovného ekumenizmu

Sprievodca ekuménou a spiritualitou

Autor Walter kardinál KASPER (nar. 1933) bol od roku 1999 sekretárom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a od r. 2001 do 2010 jej prezidentom. Je jedným z najvýznamnejších katolíckych teológov v priestore ekumenizmu a reprezentantom svetového ekumenického dialógu. Aj keď ho na Slovensku možno viacerí poznajú skôr z ťažkých diskusií, napríklad o väčšej „tolerantnosti” k rozvodu.

Kardinál Kasper predkladá príručku s cennými praktickými usmerneniami pre duchovný ekumenizmus, ktorý je základom úsilia o znovunadobudnutie jednoty kresťanov. Vademecum je založené najmä na dekrétoch Druhého Vatikánskeho koncilu, najmä na Unitatis redintegratio (1964), na aktuálnej príručke Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme (1994) a na ďalších dokumentoch, ktoré definujú záväzky katolíckej cirkvi pri hľadaní jednoty kresťanov. Autor spája hlboké teologické a ekleziologické základy s praxou. Návrhy vychádzajú z bohatých ekumenických skúseností a tvorivo ich rozvíjajú a ponúkajú pre nové okolnosti a príležitosti – súkromné a farské, ale aj diecézne, národné a medzinárodné. Je to inšpiračný materiál ekumenickým komisiám a spoločenstvám, kňazom, pastorom, či kazateľom a rovnako i angažovaným kresťanom – laikom, všetkým, ktorí cítia pohnútky prispieť pre ekumenické hnutie.

Hlavná časť diela má tri časti. Každá je spracovaná v schéme: požiadavka dokumentu a jej tematické prehĺbenie – praktické návrhy.

I. Prehĺbenie kresťanskej viery kladie základy jednoty medzi kresťanmi slávením Božieho slova. Odporúča spoločné čítanie – lectio divina; v biblických cestách podľa tradície cirkví a cirkevných spoločenstiev. Ježiš Kristus, verný a pravý svedok, sa stáva modelom svätosti na vytváranie zväzkov spoločenstva.

II. Modlitba a bohoslužba je v ekuméne bez pochýb prioritná. Na základe nespočetných skúseností Vademecum ju podporuje, ona je zameraná na tajomstvo Cirkvi a jej jednotu, na krst ako sviatostné puto jednoty, na obnovu osobného a spoločenského života a na liečenie roztriešteného ľudstva.

III. Diakonia a svedectvo tvoria tému tretej a poslednej časti, zameranej na svedectvo každodenného života od kresťanov v rozmanitosti rôznych konfesií. Konkrétne sú to farské spoločenstvá, cirkevné hnutia, kláštorné spoločenstvá a zasvätený život, ale i mladí ľudia a všetci tí, ktorí slúžia po plodnej spolupráci a prispievajú k ekumenickej nádeji.

Dielo má aj cenný Dodatok: Je to bohatá bibliografia duchovného ekumenizmu a výsledky medzinárodných ekumenických dialógov. Obsahuje i a odkazy, ktoré ponúkajú nové “nápady” na reflexiu. Nachádza sa tam i odstavec o autorovi Walterovi kardinálovi Kasperovi a o Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov a o jej úlohách.

Dielo poskytuje seriózne štúdium a praktické návrhy duchovného ekumenizmu a preto je prospešné záujemcom o ekumenizmus a ekumenickým komunitám.

Knihu kardinála Waltera Kaspera si môžete zakúpiť tu.

Súvisiace články

Zdravá komunita potrebuje schopnosť kritiky

Martin Hanus

Šťastie, to je príliš málo

Luigino Bruni

Pacient nie je choroba

Martin Hanus

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies