Spoločnosť

Príručka duchovného ekumenizmu

Články, ktoré vám prinášame, sme nezamkli, môžete ich tak voľne čítať a zdieľať na sociálnych sieťach. Aby sme mohli šíriť kultúru dialógu v spoločnosti aj naďalej, potrebujeme vašu pomoc. Keď vám záleží na tom, aby sme tu na Slovensku boli, podporte nás, prosíme, pravidelnou mesačnou sumou. Ďakujeme!

Sprievodca ekuménou a spiritualitou

Autor Walter kardinál KASPER (nar. 1933) bol od roku 1999 sekretárom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a od r. 2001 do 2010 jej prezidentom. Je jedným z najvýznamnejších katolíckych teológov v priestore ekumenizmu a reprezentantom svetového ekumenického dialógu. Aj keď ho na Slovensku možno viacerí poznajú skôr z ťažkých diskusií, napríklad o väčšej „tolerantnosti” k rozvodu.

Kardinál Kasper predkladá príručku s cennými praktickými usmerneniami pre duchovný ekumenizmus, ktorý je základom úsilia o znovunadobudnutie jednoty kresťanov. Vademecum je založené najmä na dekrétoch Druhého Vatikánskeho koncilu, najmä na Unitatis redintegratio (1964), na aktuálnej príručke Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme (1994) a na ďalších dokumentoch, ktoré definujú záväzky katolíckej cirkvi pri hľadaní jednoty kresťanov. Autor spája hlboké teologické a ekleziologické základy s praxou. Návrhy vychádzajú z bohatých ekumenických skúseností a tvorivo ich rozvíjajú a ponúkajú pre nové okolnosti a príležitosti – súkromné a farské, ale aj diecézne, národné a medzinárodné. Je to inšpiračný materiál ekumenickým komisiám a spoločenstvám, kňazom, pastorom, či kazateľom a rovnako i angažovaným kresťanom – laikom, všetkým, ktorí cítia pohnútky prispieť pre ekumenické hnutie.

Hlavná časť diela má tri časti. Každá je spracovaná v schéme: požiadavka dokumentu a jej tematické prehĺbenie – praktické návrhy.

I. Prehĺbenie kresťanskej viery kladie základy jednoty medzi kresťanmi slávením Božieho slova. Odporúča spoločné čítanie – lectio divina; v biblických cestách podľa tradície cirkví a cirkevných spoločenstiev. Ježiš Kristus, verný a pravý svedok, sa stáva modelom svätosti na vytváranie zväzkov spoločenstva.

II. Modlitba a bohoslužba je v ekuméne bez pochýb prioritná. Na základe nespočetných skúseností Vademecum ju podporuje, ona je zameraná na tajomstvo Cirkvi a jej jednotu, na krst ako sviatostné puto jednoty, na obnovu osobného a spoločenského života a na liečenie roztriešteného ľudstva.

III. Diakonia a svedectvo tvoria tému tretej a poslednej časti, zameranej na svedectvo každodenného života od kresťanov v rozmanitosti rôznych konfesií. Konkrétne sú to farské spoločenstvá, cirkevné hnutia, kláštorné spoločenstvá a zasvätený život, ale i mladí ľudia a všetci tí, ktorí slúžia po plodnej spolupráci a prispievajú k ekumenickej nádeji.

Dielo má aj cenný Dodatok: Je to bohatá bibliografia duchovného ekumenizmu a výsledky medzinárodných ekumenických dialógov. Obsahuje i a odkazy, ktoré ponúkajú nové “nápady” na reflexiu. Nachádza sa tam i odstavec o autorovi Walterovi kardinálovi Kasperovi a o Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov a o jej úlohách.

Dielo poskytuje seriózne štúdium a praktické návrhy duchovného ekumenizmu a preto je prospešné záujemcom o ekumenizmus a ekumenickým komunitám.

Knihu kardinála Waltera Kaspera si môžete zakúpiť tu.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Moji kolegovia a súdy zlyhali, lebo rozhodli, že Vincent Lambert zomrie

Zuzana Hanusová

Tému žena v Cirkvi pokladám za ústrednú

Giulio Meazzini

Naše bubliny nevedú dialóg, pripomína to skôr súťaž, kto koho kopne viac

Zuzana Hanusová

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies