Spiritualita

Novinka

Prvé číslo časopisu Ekklesía v slovenčine sa venuje téme synodálnej Cirkvi. Autormi článkov sú napríklad kardináli Jean-Claude Hollerich a Mario
Prvé číslo časopisu Ekklesía v slovenčine sa venuje téme synodálnej Cirkvi. Autormi článkov sú napríklad kardináli Jean-Claude Hollerich a Mario Grech, teológ Piero Coda, ako aj ďalší kňazi, rehoľníci či laici z rôznych krajín sveta. Ide o tematicky pestrý prierez

Novinka

Prvé číslo časopisu Ekklesía v slovenčine sa venuje téme synodálnej Cirkvi. Autormi článkov sú napríklad kardináli Jean-Claude Hollerich a Mario
Prvé číslo časopisu Ekklesía v slovenčine sa venuje téme synodálnej Cirkvi. Autormi článkov sú napríklad kardináli Jean-Claude Hollerich a Mario Grech, teológ Piero Coda, ako aj ďalší kňazi, rehoľníci či laici z rôznych krajín sveta. Ide o tematicky pestrý prierez

Novinka

Trojičná ontológia sa pozerá na bytie z perspektívy Trojice a vďaka Ježišovi nás vťahuje do jej tajomstva. Z kresťanského pohľadu
Trojičná ontológia sa pozerá na bytie z perspektívy Trojice a vďaka Ježišovi nás vťahuje do jej tajomstva. Z kresťanského pohľadu ide o udalosť, ktorá je možná vďaka Ježišovi. Nemá však dosah len na náš život, ale aj myslenie. Taliansky teológ

Novinka

Kniha Božie meno je láska sa zameriava na základy teologického učenia podané prístupným spôsobom. Je to zbierka prednášok talianskeho teológa
Kniha Božie meno je láska sa zameriava na základy teologického učenia podané prístupným spôsobom. Je to zbierka prednášok talianskeho teológa Piera Codu, ktoré boli určené študentom rôznych vedeckých disciplín. Publikácia môže poslúžiť na prehĺbenie teologických poznatkov nielen pre zasvätené osoby,
Iba láska, ktorá považuje všetkých mužov a ženy predovšetkým za deti toho istého Otca, a preto hodných tej istej lásky,
Iba láska, ktorá považuje všetkých mužov a ženy predovšetkým za deti toho istého Otca, a preto hodných tej istej lásky, môže ponúknuť novú vitálnu energiu modernej kultúre, ktorá sa ocitla v slepej uličke. Podľa spirituality jednoty cesta, ktorou sa kráča k Bohu, nevyhnutne
Edícia Spiritualita „Ježiš medzi nami… je Ježiš! Niežeby Ježiš medzi nami bol nejakou formulkou alebo čnosťou, alebo akousi dobrotivosťou, alebo pozornosťou, alebo
Edícia Spiritualita „Ježiš medzi nami… je Ježiš! Niežeby Ježiš medzi nami bol nejakou formulkou alebo čnosťou, alebo akousi dobrotivosťou, alebo pozornosťou, alebo čímsi božským; ide tu o osobu! My ho nevidíme naším zrakom, ale on nás počuje a skúma každú našu myšlienku,
Edícia Spiritualita Pri príležitosti Roka Božieho slova vychádza zbierka textov Chiary Lubichovej na túto tému. Takto opisuje svoju skúsenosť s Božím
Edícia Spiritualita Pri príležitosti Roka Božieho slova vychádza zbierka textov Chiary Lubichovej na túto tému. Takto opisuje svoju skúsenosť s Božím slovom: „Intenzívne sme sa snažili žiť podľa základných bodov našej spirituality: prítomný okamih, vzájomná láska, Božie slovo. Snažili sme sa pripodobniť Božiemu
„Keď sa pozerám vôkol seba, v mnohých ľuďoch odhaľujem a tuším tie isté Ježišove rany, ktoré už možno nik nepozná,
„Keď sa pozerám vôkol seba, v mnohých ľuďoch odhaľujem a tuším tie isté Ježišove rany, ktoré už možno nik nepozná, nad ktorými sa nikto neskláňa. Bolo by treba spomenúť si na Krista, aby sme to dokázali.“ Bolestné vyznanie autorky vovádza do
Evanjelium, ktoré Chiara Lubichová skloňovala najrôznejšími spôsobmi, zhrnula do dvanástich bodov. Vzájomná láska je jedným z nich. V tomto diele čitateľovi
Evanjelium, ktoré Chiara Lubichová skloňovala najrôznejšími spôsobmi, zhrnula do dvanástich bodov. Vzájomná láska je jedným z nich. V tomto diele čitateľovi predstavujeme niekoľko autorkiných vybraných zápiskov, aby sme ho voviedli do jej myslenia a praxe spojenej s Ježišovým slovom z Jánovho evanjelia: „Nové
Zostavili: Donato Falmi a Florence Gilletová Jednota – túžba a sen pre súčasný svet, ktorý ju tak veľmi potrebuje, aj keď zakúsil dramatické
Zostavili: Donato Falmi a Florence Gilletová Jednota – túžba a sen pre súčasný svet, ktorý ju tak veľmi potrebuje, aj keď zakúsil dramatické dôsledky možných chybných interpretácií tohto slova. Slovo milosti pre kresťanov, keďže je zhrnutím dejín ľudstva s Bohom a jeho zámeru, „aby zhromaždil vedno
Usporiadal: Fabio Ciardi Ježiš v Eucharistii, trvalý každodenný spoločník Chiary Lubichovej, sa postupne prejavoval ako jej najdôvernejší partner, živá prítomnosť Boha tu na
Usporiadal: Fabio Ciardi Ježiš v Eucharistii, trvalý každodenný spoločník Chiary Lubichovej, sa postupne prejavoval ako jej najdôvernejší partner, živá prítomnosť Boha tu na zemi, a tiež ako záruka a tvorca jednoty. Zozbierané texty obsahujú nezverejnené skutočné udalosti, stránky z denníka a úryvky z príhovorov, a tiež
Zostavili Florance Gilletová a Raul Silva Edícia Spiritualita Keď sa pozrieme na množstvo kníh od Chiary Lubichovej, mohlo by sa nám zdať,
Zostavili Florance Gilletová a Raul Silva Edícia Spiritualita Keď sa pozrieme na množstvo kníh od Chiary Lubichovej, mohlo by sa nám zdať, že v nich chýba nejaká, ktorá by bola celá venovaná Duchu Svätému. Napriek tomu Duch Svätý bol mimoriadne prítomný v
Horizont civilizácie lásky nebude nedosiahnuteľný, ak budeme považovať každého človeka za brata, ktorého chceme milovať. Toto je skúsenosť a myšlienka Chiary
Horizont civilizácie lásky nebude nedosiahnuteľný, ak budeme považovať každého človeka za brata, ktorého chceme milovať. Toto je skúsenosť a myšlienka Chiary Lubichovej ponúkaná na stránkach tejto knihy. Poznámky, úryvky z denníka, odpovede, časti príhovorov sú náčrtom cesty, ktorá z lásky k Bohu
Edícia Spiritualita „Záhrada“, v ktorej kvitnú Ježišove slová: je to jedna z perspektív, ako Chiara Lubichová vníma, čím je Cirkev v Božích plánoch. Vidí
Edícia Spiritualita „Záhrada“, v ktorej kvitnú Ježišove slová: je to jedna z perspektív, ako Chiara Lubichová vníma, čím je Cirkev v Božích plánoch. Vidí ju najmä v jej charizmatickom rozmere, ako „vtelené evanjelium“, a z tohto uhla číta aj jej hierarchický rozmer. V hlbokom súzvuku s Druhým vatikánskym koncilom