Spiritualita
V októbri 2022 Vydavateľstvo Nové mesto spolu s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského a Slovenskou spoločnosťou pre katolícku teológiu
V októbri 2022 Vydavateľstvo Nové mesto spolu s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského a Slovenskou spoločnosťou pre katolícku teológiu zorganizovalo medzinárodnú konferenciu s názvom Synodálna obnova života a misie Cirkvi: myslenie, spiritualita, rozlišovanie. Cieľom tejto konferencie bolo prispieť k
Chiara Lubichová urobila so svojimi prvými spoločníčkami veľký objav Boha Lásky, ktorý zmenil ich životy. K tomu pozýva Boh aj
Chiara Lubichová urobila so svojimi prvými spoločníčkami veľký objav Boha Lásky, ktorý zmenil ich životy. K tomu pozýva Boh aj každého z nás. Nejde však len o poznanie tejto pravdy a jej dodržiavanie. Je potrebné sa zapojiť do Božej lásky.

Original price was: 16,00 €.Current price is: 13,90 €.

Akcia!

Trojičná ontológia sa pozerá na bytie z perspektívy Trojice a vďaka Ježišovi nás vťahuje do jej tajomstva. Z kresťanského pohľadu
Trojičná ontológia sa pozerá na bytie z perspektívy Trojice a vďaka Ježišovi nás vťahuje do jej tajomstva. Z kresťanského pohľadu ide o udalosť, ktorá je možná vďaka Ježišovi. Nemá však dosah len na náš život, ale aj myslenie. Taliansky teológ
Kniha Božie meno je láska sa zameriava na základy teologického učenia podané prístupným spôsobom. Je to zbierka prednášok talianskeho teológa
Kniha Božie meno je láska sa zameriava na základy teologického učenia podané prístupným spôsobom. Je to zbierka prednášok talianskeho teológa Piera Codu, ktoré boli určené študentom rôznych vedeckých disciplín. Publikácia môže poslúžiť na prehĺbenie teologických poznatkov nielen pre zasvätené osoby,

Ak má byť modlitba skutočne modlitbou, vyžaduje predovšetkým vzťah s Ježišom: duchovne prekračovať svoju ľudskú prirodzenosť, svoje starosti, svoje

Ak má byť modlitba skutočne modlitbou, vyžaduje predovšetkým vzťah s Ježišom: duchovne prekračovať svoju ľudskú prirodzenosť, svoje starosti, svoje prosby, aj keď krásne a nevyhnutné, aby sme s ním nadviazali dôverný a osobný vzťah. Keď máme tento pravý vzťah

Po Ježišovom odsúdení na smrť sa kríž stal jedným zo základných znakov kresťanstva. Ťažké je predstaviť si kresťanstvo bez kríža,
Po Ježišovom odsúdení na smrť sa kríž stal jedným zo základných znakov kresťanstva. Ťažké je predstaviť si kresťanstvo bez kríža, pretože jedno z tajomstiev Kristovho života je poznačené práve touto skúsenosťou. Ak by Kristus nebol ukrižovaný, kresťanstvo by určite nadobudlo
Iba láska, ktorá považuje všetkých mužov a ženy predovšetkým za deti toho istého Otca, a preto hodných tej istej lásky,
Iba láska, ktorá považuje všetkých mužov a ženy predovšetkým za deti toho istého Otca, a preto hodných tej istej lásky, môže ponúknuť novú vitálnu energiu modernej kultúre, ktorá sa ocitla v slepej uličke. Podľa spirituality jednoty cesta, ktorou sa kráča
Edícia Spiritualita „Ježiš medzi nami… je Ježiš! Niežeby Ježiš medzi nami bol nejakou formulkou alebo čnosťou, alebo akousi dobrotivosťou, alebo
Edícia Spiritualita „Ježiš medzi nami… je Ježiš! Niežeby Ježiš medzi nami bol nejakou formulkou alebo čnosťou, alebo akousi dobrotivosťou, alebo pozornosťou, alebo čímsi božským; ide tu o osobu! My ho nevidíme naším zrakom, ale on nás počuje a skúma každú
Edícia Spiritualita Pri príležitosti Roka Božieho slova vychádza zbierka textov Chiary Lubichovej na túto tému. Takto opisuje svoju skúsenosť s
Edícia Spiritualita Pri príležitosti Roka Božieho slova vychádza zbierka textov Chiary Lubichovej na túto tému. Takto opisuje svoju skúsenosť s Božím slovom: „Intenzívne sme sa snažili žiť podľa základných bodov našej spirituality: prítomný okamih, vzájomná láska, Božie slovo. Snažili sme
„Keď sa pozerám vôkol seba, v mnohých ľuďoch odhaľujem a tuším tie isté Ježišove rany, ktoré už možno nik nepozná,
„Keď sa pozerám vôkol seba, v mnohých ľuďoch odhaľujem a tuším tie isté Ježišove rany, ktoré už možno nik nepozná, nad ktorými sa nikto neskláňa. Bolo by treba spomenúť si na Krista, aby sme to dokázali.“ Bolestné vyznanie autorky vovádza
Evanjelium, ktoré Chiara Lubichová skloňovala najrôznejšími spôsobmi, zhrnula do dvanástich bodov. Vzájomná láska je jedným z nich. V tomto diele
Evanjelium, ktoré Chiara Lubichová skloňovala najrôznejšími spôsobmi, zhrnula do dvanástich bodov. Vzájomná láska je jedným z nich. V tomto diele čitateľovi predstavujeme niekoľko autorkiných vybraných zápiskov, aby sme ho voviedli do jej myslenia a praxe spojenej s Ježišovým slovom z
Zostavili: Donato Falmi a Florence Gilletová Jednota – túžba a sen pre súčasný svet, ktorý ju tak veľmi potrebuje, aj
Zostavili: Donato Falmi a Florence Gilletová Jednota – túžba a sen pre súčasný svet, ktorý ju tak veľmi potrebuje, aj keď zakúsil dramatické dôsledky možných chybných interpretácií tohto slova. Slovo milosti pre kresťanov, keďže je zhrnutím dejín ľudstva s Bohom
Usporiadal: Fabio Ciardi Ježiš v Eucharistii, trvalý každodenný spoločník Chiary Lubichovej, sa postupne prejavoval ako jej najdôvernejší partner, živá prítomnosť
Usporiadal: Fabio Ciardi Ježiš v Eucharistii, trvalý každodenný spoločník Chiary Lubichovej, sa postupne prejavoval ako jej najdôvernejší partner, živá prítomnosť Boha tu na zemi, a tiež ako záruka a tvorca jednoty. Zozbierané texty obsahujú nezverejnené skutočné udalosti, stránky z denníka
Zostavili Florance Gilletová a Raul Silva Edícia Spiritualita Keď sa pozrieme na množstvo kníh od Chiary Lubichovej, mohlo by sa
Zostavili Florance Gilletová a Raul Silva Edícia Spiritualita Keď sa pozrieme na množstvo kníh od Chiary Lubichovej, mohlo by sa nám zdať, že v nich chýba nejaká, ktorá by bola celá venovaná Duchu Svätému. Napriek tomu Duch Svätý bol mimoriadne
Horizont civilizácie lásky nebude nedosiahnuteľný, ak budeme považovať každého človeka za brata, ktorého chceme milovať. Toto je skúsenosť a myšlienka
Horizont civilizácie lásky nebude nedosiahnuteľný, ak budeme považovať každého človeka za brata, ktorého chceme milovať. Toto je skúsenosť a myšlienka Chiary Lubichovej ponúkaná na stránkach tejto knihy. Poznámky, úryvky z denníka, odpovede, časti príhovorov sú náčrtom cesty, ktorá z lásky
Edícia Spiritualita „Záhrada“, v ktorej kvitnú Ježišove slová: je to jedna z perspektív, ako Chiara Lubichová vníma, čím je Cirkev
Edícia Spiritualita „Záhrada“, v ktorej kvitnú Ježišove slová: je to jedna z perspektív, ako Chiara Lubichová vníma, čím je Cirkev v Božích plánoch. Vidí ju najmä v jej charizmatickom rozmere, ako „vtelené evanjelium“, a z tohto uhla číta aj jej
Duchovné cvičenia s Benediktom XVI. – výber Blahoslovená Chiara Luce Badanová Cez krátke predstavenie života Chiary Luce a jej duchovného
Duchovné cvičenia s Benediktom XVI. – výber Blahoslovená Chiara Luce Badanová Cez krátke predstavenie života Chiary Luce a jej duchovného rastu k nám akoby zaznieval jej zvonivý hlas: „Buďte šťastní, lebo ja som šťastná.”
Čo je jednota? Hovorí sa, že je to znamenie čias, znak zhora pre súčasné ľudstvo. Predtým sa o jednote nerozprávalo.
Čo je jednota? Hovorí sa, že je to znamenie čias, znak zhora pre súčasné ľudstvo. Predtým sa o jednote nerozprávalo. O jednote hovorili iba tí, čo stáli na opačnom brehu. Dnes to tak nie je: jednota sa ozýva z úst
„Duša musí predovšetkým ustavične upierať svoj zrak na jediného Otca veľmi mnohých detí. Ďalej na ľudské stvorenia má hľadieť ako
„Duša musí predovšetkým ustavične upierať svoj zrak na jediného Otca veľmi mnohých detí. Ďalej na ľudské stvorenia má hľadieť ako na deti jedného Otca. Mysľou a zapálenosťou srdca prekračovať neprestajne každé obmedzenie, ktoré kladie ľudský život, a trvale a so
Zatiaľ čo všetci pozorujú, ako náboženský život ustupuje do úzadia, on si uvedomuje, že laici môžu pri evanjelizácii zohrať dôležitú
Zatiaľ čo všetci pozorujú, ako náboženský život ustupuje do úzadia, on si uvedomuje, že laici môžu pri evanjelizácii zohrať dôležitú rolu. Vidieť aj to, čo na prvý pohľad nevidieť: to preňho znamená žiť a prorokovať. Cez strany tejto brožúry by
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ V tomto výkriku Ukrižovaného Boh otvára Chiare Lubichovej obzvlášť intenzívny prístup k
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ V tomto výkriku Ukrižovaného Boh otvára Chiare Lubichovej obzvlášť intenzívny prístup k svojej tajuplnosti. V priepasti utrpenia Boha-človeka sa osvetľuje a získava zmysel každého ľudského utrpenia. Hlboká jednota Otca a Syna v
Autorka do svojho osobného dialógu s pravým tajomstvom Vianoc zapája všetkých okolo seba. S postojom hlbokej pokory a vďačnosti aktívne
Autorka do svojho osobného dialógu s pravým tajomstvom Vianoc zapája všetkých okolo seba. S postojom hlbokej pokory a vďačnosti aktívne hľadá a ponúka spôsoby ako darovaním lásky a radosti môžeme s istotou opätovať aj ten najväčší dar. Atmosféru darčekovej publikácie
Ponúkame Vám nevšedné ružencové meditácie z pera talianskeho katolíckeho spisovateľa Igina Giordaniho. Veniec oddanosti, lásky a smrti: sladká nástojčivosť súženia,
Ponúkame Vám nevšedné ružencové meditácie z pera talianskeho katolíckeho spisovateľa Igina Giordaniho. Veniec oddanosti, lásky a smrti: sladká nástojčivosť súženia, pokojná dôvera, perlový náhrdelník na lúči poézie. Pozdrav anjelov a ľudské volanie. Puto medzi konečnom a nekonečnom. Taký je mariánsky
Prejavom hľadania jednoty kresťanov je najmä udržiavanie túžby po nej a modlitba za ňu. Toto hľadanie upriamuje svoj pohľad na
Prejavom hľadania jednoty kresťanov je najmä udržiavanie túžby po nej a modlitba za ňu. Toto hľadanie upriamuje svoj pohľad na Ježiša, ktorý položil svoj život za to, aby bol „jeden ovčinec a jeden pastier“ (Jn 10, 16), a ktorý sa
„Keď otvoríme noviny, čítame správy a úvahy o nezhodách v politike, ktoré vyvolávajú rozpory v ekonomike a rozličné ambície… A
„Keď otvoríme noviny, čítame správy a úvahy o nezhodách v politike, ktoré vyvolávajú rozpory v ekonomike a rozličné ambície… A uvádzajú sa rozhovory a metódy na zavedenie poriadku a dosiahnutia jednoty s pochybnými výsledkami. Myslím, že vo svete, kde zúri
Ten, kto je vedľa mňa, bol stvorený ako dar pre mňa a ja som bola stvorená ako dar pre toho,
Ten, kto je vedľa mňa, bol stvorený ako dar pre mňa a ja som bola stvorená ako dar pre toho, kto je vedľa mňa. Na zemi je vo vzťahu lásky všetko so všetkým. Pri stvorení Boh utvoril rodinu. Keď sa
Milosrdenstvo. Práve týmto slovom začal pápež František svoj príhovor, keď sa objavil v okne na Námestí sv. Petra pri prvej
Milosrdenstvo. Práve týmto slovom začal pápež František svoj príhovor, keď sa objavil v okne na Námestí sv. Petra pri prvej nedeľňajšej modlitbe Anjel Pána. Slovo, ktoré „mení všetko… mení svet. Trocha milosrdenstva urobí svet menej chladným a viac spravodlivým“. Milosrdenstvo
Všimni si slnko a jeho lúče! Slnko je symbolom Božej vôle. A Božia vôľa, to je Boh sám! Jednotlivé lúče
Všimni si slnko a jeho lúče! Slnko je symbolom Božej vôle. A Božia vôľa, to je Boh sám! Jednotlivé lúče predstavujú Božiu vôľu pre jednotlivých ľudí. Kráčaj teda k slnku vo svetle svojho lúča, ktorý je rozdielny a odlišný od
Kanadská autorka Madeleine Rivest sa zaoberá otázkami, na ktoré sa pýtajú mladí ľudia po celom svete: Prečo nemôžem mať pohlavný
Kanadská autorka Madeleine Rivest sa zaoberá otázkami, na ktoré sa pýtajú mladí ľudia po celom svete: Prečo nemôžem mať pohlavný styk, kedy sa mi zachce? Ako je to s homosexualitou? Čo je zlé na interrupciách? Prečo by som nemal piť
Vo svojich úvahách Klaus Hemmerle veľmi osobným spôsobom umožňuje zažiariť posolstvu Jánovho evanjelia. Slová ako bývanie, láska, smäd, meno, slovo,
Vo svojich úvahách Klaus Hemmerle veľmi osobným spôsobom umožňuje zažiariť posolstvu Jánovho evanjelia. Slová ako bývanie, láska, smäd, meno, slovo, matka, byť si navzájom darom sa stávajú súradnicami, „životnými líniami“ pre kresťanov a kresťanské komunity. Hoci má kniha navonok malé
Táto malá zbierka myšlienok a rozjímaní má v názve slová „stratiť“ a „získať“, ktoré pripomínajú Ježišove
Táto malá zbierka myšlienok a rozjímaní má v názve slová „stratiť“ a „získať“, ktoré pripomínajú Ježišove slová: „Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 16,25). Obsah týchto
Chiara Badanová. Dievča plné života, nabité elánom a túžbou po veľkom ideáli. Obľúbená u priateľov i v rodine, rada športovala
Chiara Badanová. Dievča plné života, nabité elánom a túžbou po veľkom ideáli. Obľúbená u priateľov i v rodine, rada športovala a venovala sa aktivitám v sociálnej sfére i v Cirkvi. Smrteľná choroba otáča kormidlo jej života a odhaľuje nový, ešte
Po Druhom vatikánskom koncile sa stalo moderným hovoriť o znakovosti evanjeliových rád. Predovšetkým celibát je eschatologickým znakom, znakom nastávajúceho Božieho
Po Druhom vatikánskom koncile sa stalo moderným hovoriť o znakovosti evanjeliových rád. Predovšetkým celibát je eschatologickým znakom, znakom nastávajúceho Božieho kráľovstva. Jeden spolubrat pri kláštornej diskusii o sľuboch spomenul, že vôbec nemá chuť byť pre svoje okolie eschatologickou dopravnou značkou.
Slovo života je citát zo Svätého písma zvolený na daný mesiac, v ktorom sa ho členovia Hnutia fokoláre snažia uvádzať
Slovo života je citát zo Svätého písma zvolený na daný mesiac, v ktorom sa ho členovia Hnutia fokoláre snažia uvádzať do života. Predkladané knihy sú súborom komentárov Chiary Lubichovej k týmto citátom za roky 2000 – 2004 a 2005 –
Slovo života je citát zo Svätého písma zvolený na daný mesiac, v ktorom sa ho členovia Hnutia fokoláre snažia uvádzať
Slovo života je citát zo Svätého písma zvolený na daný mesiac, v ktorom sa ho členovia Hnutia fokoláre snažia uvádzať do života. Predkladané knihy sú súborom komentárov Chiary Lubichovej k týmto citátom za roky 2000 – 2004 a 2005 –
„To najkrajšie, čo som vymyslel,“ hovorí Boh, „je moja matka”. Chýbala mi mama, a tak som ju stvoril. Utvoril som
„To najkrajšie, čo som vymyslel,“ hovorí Boh, „je moja matka”. Chýbala mi mama, a tak som ju stvoril. Utvoril som svoju mamu ešte skôr, ako ona utvorila mňa. Bolo to istejšie. Teraz som naozaj človek ako všetci ostatní. Nemám im
Napriek všetkým protivenstvám zo strany ľudí Kristus vyžaduje vytrvalosť. Ide o vytrvalosť tichú, o vnútorný pokoj, vďaka ktorému nebudeme ustarostení
Napriek všetkým protivenstvám zo strany ľudí Kristus vyžaduje vytrvalosť. Ide o vytrvalosť tichú, o vnútorný pokoj, vďaka ktorému nebudeme ustarostení o to, čo budeme jesť a čím sa zaodejeme, ba dokonca ani o to, čo budeme odpovedať na súdoch. Ako
„Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.“ Prítomnosť tohto vzývania v modlitbe Otče náš, modlitbe
„Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.“ Prítomnosť tohto vzývania v modlitbe Otče náš, modlitbe par excellence, a fakt, že kresťan sa musí takto modliť, vypovedajú o najvyššej hodnote tejto „vôle“, o jej súvislosti s
Človek je ako zem, ktorá trpí… Len čo príde na svet, kričí, lebo prišiel o teplo materského lona.
Človek je ako zem, ktorá trpí… Len čo príde na svet, kričí, lebo prišiel o teplo materského lona. A keď sa jeho dni blížia ku koncu a on dohára, žiada sa mu čoraz viac svetla. No podobne ako
Existujú rôzne spôsoby, ako sa priblížiť textu evanjelia. Možno ho čítať jednoducho ako historický alebo literárny dokument z
Existujú rôzne spôsoby, ako sa priblížiť textu evanjelia. Možno ho čítať jednoducho ako historický alebo literárny dokument z minulosti. Naopak, pre veriaceho človeka môžeme aplikovať na čítanie evanjelia to, čo Pavol napísal Solúnčanom o slove kázania: „…neprijali ste
„Skúsenosť utrpenia poznačuje ľudstvo, poznačuje aj rodinu; koľkokrát sa cesta stáva namáhavou a ťažkou! Neporozumenia, rozdelenia, starosti o budúcnosť detí,
„Skúsenosť utrpenia poznačuje ľudstvo, poznačuje aj rodinu; koľkokrát sa cesta stáva namáhavou a ťažkou! Neporozumenia, rozdelenia, starosti o budúcnosť detí, choroby a nepríjemnosti rôzneho druhu. V tejto našej dobe je situácia mnohých rodín ešte sťažená nezamestnanosťou a inými negatívnymi dôsledkami