Jednota a Ježiš Opustený

Čo je jednota? Hovorí sa, že je to znamenie čias, znak zhora pre súčasné ľudstvo. Predtým sa o jednote nerozprávalo. O jednote hovorili iba tí, čo stáli na opačnom brehu. Dnes to tak nie je: jednota sa ozýva z úst mnohých ľudí. Aj keď dnešný svet charakterizujú mnohé napätia, vojny a iné bezprávia, naša planéta smeruje k jednote.

2,00 

Viac informácií
Chiara Lubichová (1920 – 2008), zakladateľka a prvá prezidentka Hnutia fokoláre, predstavuje v tomto krátkom súhrne spirituality jednoty novosť kolektívneho evanjeliového spôsobu života, ku ktorému ju priviedol Duch Svätý. Svedčí o zmene paradigmy v histórii kresťanskej spirituality – od prvenstva jednotlivca k rovnováhe medzi osobou a spoločenstvom – v súlade s očakávaniami Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré prinášajú znamenia čias. Tento spôsob lásky smerujúci k jednote preniká aj do najrozmanitejších oblastí života a zvnútra ich premieňa.