Ježiš medzi nami

Edícia Spiritualita „Ježiš medzi nami… je Ježiš! Niežeby Ježiš medzi nami bol nejakou formulkou alebo čnosťou, alebo akousi dobrotivosťou, alebo pozornosťou, alebo čímsi božským; ide tu o osobu! My ho nevidíme naším zrakom, ale on nás počuje a skúma každú našu myšlienku, každý úder náš- ho srdca, každú odpoveď našej duše; on je tu! Neviem, či je tu, alebo tam; myslím si však, že je vo všetkých a že nás všetkých zahaľuje, ale on ako osoba je tu. (…) Táto jeho prítomnosť mi až naháňa strach, až mám Božiu bázeň o tom hovoriť v domnienke, že ma teraz počuje; ale keďže je to aj jeho vôľa, myslím, že je spokojný s tou trochou, ktorú mu dávam ja i s tou trochou, ktorú mu dávate vy tým, že ma teraz počúvate. On žil na tejto zemi, poznal naše limity, to, akí sme nezrelí, aké sú naše myšlienky krátkozraké, teda pozná nás, on nie je len Boh – inakšie by bol nedosiahnuteľný – on je Človek, a to vyslovene, ako Ježiš prítomný medzi nami.“ Úryvok z knihy

7,00 

Viac informácií