Kristovo svetlo v srdci

Duchovné cvičenia s Benediktom XVI. – výber Blahoslovená Chiara Luce Badanová Cez krátke predstavenie života Chiary Luce a jej duchovného rastu k nám akoby zaznieval jej zvonivý hlas: „Buďte šťastní, lebo ja som šťastná.”

3,50 

Viac informácií
Predslov napísal arcibiskup Cyril Vasiľ, vtedajší sekretár Kongregácie pre východne cirkvi.