Čo ak by Ježiša neukrižovali

Po Ježišovom odsúdení na smrť sa kríž stal jedným zo základných znakov kresťanstva. Ťažké je predstaviť si kresťanstvo bez kríža, pretože jedno z tajomstiev Kristovho života je poznačené práve touto skúsenosťou. Ak by Kristus nebol ukrižovaný, kresťanstvo by určite nadobudlo úplne odlišný aspekt. Autor rozvíja myšlienku o ústrednom postavení kríža vo viere v Ježiša Krista. Myšlienkovú trasu začína opisom popravy s malými historickými poznámkami, v krátkosti sa zastaví pri niektorých teologických uvažovaniach o kríži, navrhnutých samotným Ježišom a autormi Nového zákona, až napokon dospeje k vymedzeniu významov kríža. Tie predkladá dnešným mužom a ženám, pričom berie do úvahy štyri objasňujúce významy kríža: vykúpenie, zadosťučinenie, obetu a zásluhu. Táto trasa je síce krátka, ale bohatá na podnety pre duchovný život. 

6,00 

Viac informácií
Giuseppe Di Luca, za kňaza bol vysvätený v roku 2004. V súčasnosti je zodpovedný za pastoráciu mladých v diecéze Alessandria (Taliansko) a angažuje sa v katechéze, animácii a vo formácii mladých.

Podcast: