Eucharistia

Usporiadal: Fabio Ciardi Ježiš v Eucharistii, trvalý každodenný spoločník Chiary Lubichovej, sa postupne prejavoval ako jej najdôvernejší partner, živá prítomnosť Boha tu na zemi, a tiež ako záruka a tvorca jednoty. Zozbierané texty obsahujú nezverejnené skutočné udalosti, stránky z denníka a úryvky z príhovorov, a tiež publikované, no často takmer neznáme spisy, a vykresľujú toto postupné prenikanie do trojičného spoločenstva, ktoré vytvára „jedno telo a jednu dušu“.

6,00 

Viac informácií
Chiara Lubichová (1920 – 2008), je veľkou charizmatickou postavou našej doby. Stala sa známou svojou neúnavnou snahou vytvárať jednotu a aktivitami v prospech mieru. Hnutie fokoláre, ktoré založila, sa rozšírilo do celého sveta, aj medzi príslušníkmi ostatných kresťanských cirkví, veriacimi z iných náboženstiev aj ľuďmi s iným presvedčením. Je autorkou päťdesiatich ôsmich publikácií, ktoré vyšli vo vyše 220 vydaniach a dotlačiach a boli preložené do viac ako dvadsiatich jazykov.