Línie života

Vo svojich úvahách Klaus Hemmerle veľmi osobným spôsobom umožňuje zažiariť posolstvu Jánovho evanjelia. Slová ako bývanie, láska, smäd, meno, slovo, matka, byť si navzájom darom sa stávajú súradnicami, „životnými líniami“ pre kresťanov a kresťanské komunity. Hoci má kniha navonok malé rozmery, ponúka hlboký duchovný obsah. „Hemmerleho interpretácie Jánovho evanjelia sú pokusom a snahou umožniť evanjeliu prehovoriť v rozličných okolnostiach života vždy iným spôsobom. Sú dôkazom toho, ako sa pre neho Jánovo posolstvo stalo silou v situácii, v ktorej žil a  na základe ktorej ktorej hovoril.“  Reinhard Feiter

4,50 

Viac informácií
Klaus Hemmerle (3. apríla 1929, Freiburg – 23. januára 1994, Aachen), nemecký teológ a filozof, majster myšlienky a slova. Pôsobil ako riaditeľ Katolíckej akadémie v arcidiecéze Freiburg a ako univerzitný profesor fundamentálnej teológie a filozofie náboženstva v Bochume a vo Freiburgu. V roku 1975 bol vymenovaný za biskupa v Aachene. Mottom jeho života a jeho biskupským heslom sa stali slová: „Aby všetci boli jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (porov. Jn 17, 21). Vo svojich kázňach, prednáškach a rozhlasových zamysleniach prejavoval mimoriadny dar jazyka a schopnosť originálnou hrou so slovami obracať pozornosť poslucháčov a čitateľov na Božie slovo.