Krížová cesta s Benediktom XVI.

„Skúsenosť utrpenia poznačuje ľudstvo, poznačuje aj rodinu; koľkokrát sa cesta stáva namáhavou a ťažkou! Neporozumenia, rozdelenia, starosti o budúcnosť detí, choroby a nepríjemnosti rôzneho druhu. V tejto našej dobe je situácia mnohých rodín ešte sťažená nezamestnanosťou a inými negatívnymi dôsledkami vyvolanými ekonomickou krízou. Krížová cesta, Via crucis, ktorou sme dnes večer v duchu prešli, je pozvaním pre nás všetkých, a osobitne pre rodiny, kontemplovať ukrižovaného Krista, aby sme aj napriek ťažkostiam mali silu kráčať vpred.“
Benedikt XVI., Koloseum, Rím 6. apríla 2012

4,20 

Viac informácií
Štrnásť zastavení tejto krížovej cesty v Koloseu, ktorá sa sa konala na Veľký piatok 6. apríla 2012, sa venuje téme rodiny. Pápež Benedikt XVI. svojho času poveril prípravou textov manželov Danila a Annu Mariu Zanzucchiovcov. Obaja sa vtedy zhodli, že ich prvou reakciou bolo veľké prekvapenie, istá obava postaviť sa „tvárou v tvár takému veľkému tajomstvu, akým je Ježišove utrpenie“, ale aj vďačnosť, že na niečo také hlboké a také silné bola vybraná rodina. Zároveň dodali: „Rodina si uvedomuje, že je Cirkvou a že má veľkú zodpovednosť voči spoločnosti: stačí spomenúť výchovu detí“. Zanzucchiovci patrili k najbližším spolupracovníkom Chiary Lubichovej, zakladateľky Hnutia fokoláre, a sú iniciátormi hnutia Nové rodiny. Vo svojom plodnom živote sprevádzali mnohé manželské páry. Danilo Zanzucchi zomrel 16. novembra 2022 vo veku 102 rokov.

Podcast: