Ako čítať evanjeliá

Existujú rôzne spôsoby, ako sa priblížiť textu evanjelia. Možno ho čítať jednoducho ako historický alebo literárny dokument z minulosti. Naopak, pre veriaceho človeka môžeme aplikovať na čítanie evanjelia to, čo Pavol napísal Solúnčanom o slove kázania: „…neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako Božie slovo; a ono pôsobí vo vás veriacich“ (1 Sol 2, 13). Pretože Božie slovo, evanjelium, chce byť „počúvané“. Ako hovorí Ježiš v Jánovom evanjeliu: „Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život“ (Jn 6, 63), aj keď sú už zaznamenané písomne. Slovo evanjelia má teda silu pôsobiť vnútri človeka, zmeniť ho.

4,00 

Viac informácií
Pre veriaceho človeka je nevyhnutné aj vedecké chápanie evanjelií, aby lepšie rozumel Ježišovým slovám a jeho posolstvu. Spomedzi rôznych metód ponúkaných súčasnou exegézou nám Gérard Rossé ponúka prístup podľa historicko-kritického kľúča, ktorý berie do úvahy kultúru, obdobie a dejiny formovania evanjelií od Ježišovho kázania cez odovzdávanie v Cirkvi v najstarších časoch až po dielo evanjelistov.