Cirkev

Edícia Spiritualita „Záhrada“, v ktorej kvitnú Ježišove slová: je to jedna z perspektív, ako Chiara Lubichová vníma, čím je Cirkev v Božích plánoch. Vidí ju najmä v jej charizmatickom rozmere, ako „vtelené evanjelium“, a z tohto uhla číta aj jej hierarchický rozmer. V hlbokom súzvuku s Druhým vatikánskym koncilom odovzdáva na stránkach tejto knihy svoju vášeň pre Cirkev ako Boží ľud, kde sú všetci v prvej línii, aby medzi ľuďmi šírili prúd spoločenstva, ktoré sa rodí v samotnom srdci Boha a je schopné obnoviť všetky oblasti osobného a spoločenského života. Počnúc Ježišom Ukrižovaným a Zmŕtvychvstalým, ktorý žije medzi svojimi, možno aj dnes obnoviť zázrak Turíc: mnohí, ktorí sa stanú jedným srdcom a jednou dušou a otvoria sa dialógu bez hraníc. 132 strán, brož.

7,00 

Viac informácií
Chiara Lubichová (1920 – 2008), veľká charizmatická postava našich čias, známa svojím neúnavným pôsobením v prospech jednoty a pokoja. Duch Hnutia fokoláre, ktoré založila, sa rozšíril do celého sveta, aj medzi členov kresťanských cirkví, veriacich z iných náboženstiev a ľudí iného presvedčenia. Jej dielo obsahuje 58 publikovaných titulov s viac ako 220 vydaniami a prekladmi do viac ako dvadsiatich jazykov.