Veriť? V dnešnom svete?

3 - 2024/1

Veriť v dnešnom svete? Kam sa podel Boh? Ako dnes hovoriť o Bohu? To sú základné otázky, ktorým sa venuje toto číslo časopisu Ekklesía. Je možné hovoriť o Bohu v spoločnosti, v ktorej sa zdá, že Boh sa stal do istej miery „cudzím“, a javí sa tak nielen z vonkajších dôvodov, ale aj pre samotné sebauvedomenie si ľudí, najmä v západnom svete? Odborníci z rôznych krajín sveta sa snažia analyzovať túto situáciu z hľadiska teológie, sociológie a pastorácie. Pridávajú výzvy a príležitosti pre vieru z pohľadu krajín strednej a východnej Európy, Ázie a Afriky. Vo výbere článkov sa môžete v novom vydaní časopisu Ekklesía inšpirovať, ako dnes interpretovať, vysvetliť a žiť jednotu s Bohom uprostred „noci“, ktorá vyvoláva dojem jeho neprítomnosti.
KLAUS HEMMERLE
„Sociálna ikona“ evanjelia

FRANTIŠEK
Ako čeliť búrkam našich čias

SILVIA CATALDIOVÁ
Kam sa podel Boh?

P.TÓTH – V. CHENGOVÁ –I.T. NDORERAHO – L. CERVIÑO
Výzvy a príležitosti pre vieru na rôznych kontinentoch

FRANCESCO COSENTINO
Ako dnes hovoriť o Bohu?

ENRIQUE CAMBÓN
Sme v období „noci“ Boha?

MICHAEL JONAS
Dva prístupy k viere

CHRISTIAN HENNECKE
Nechať priestor Bohu, aby mohol prejsť

CLAUDIO MAINO
Nechať sa podmaniť mladými

LUISA SELLOVÁ
Dialóg s Európskou ľavicou

CONCETTO OCCHIPINTI
Otvorené dvere vo farnosti na predmestí Ríma

MARGARITA GÓMEZOVÁ DEL VALLE
Ako mi zmenili život zdravotne postihnuté osoby

MARIANO JOSÉ SEDANO
Laickí bratia v klerických kongregáciách

SIMONA BOLDRINIOVÁ
Synoda mladých rehoľných sestier

ADRIANA MASOTTIOVÁ
Metóda uskutočňovania synodálneho štýlu

ĽUDOVÍT POKOJNÝ
Ako byť synodálnou Cirkvou na Slovensku?

IOAN SAUCA
Akú budúcnosť čaká ekumenické hnutie?

Odporúčame prečítať

Ekklesíu podporili

Ako podporiť vydávanie Ekklesíe

Boli by sme radi, aby si tento časopis našiel svojich priaznivcov. Chceli by sme, aby jeho obsah bol prístupný zdarma všetkým čitateľom. Preto pozývame aj Vás zapojiť sa do siete dobrovoľných podporovateľov tohto časopisu Ekklesía. Podporiť  nás môžete jednorazovým alebo pravidelným príspevkom na číslo účtu: 

SK35 1100 0000 0029 4906 1968

Ďakujeme za vašu pomoc!