Vhodný čas na generativitu

4 - 2024/2

Aktuálne číslo časopisu Ekklesía sa snaží ponúknuť odpoveď na otázku, ako čeliť výzvam súčasnej doby: aby sa kríza premenila na príležitosť a neistota na generativitu. Odborníci z oblasti vied o človeku približujú, čo znamená „generativita“ a ako ju rozvíjať. Odborníci na život Cirkvi zas rozvíjajú myšlienku, čo je potrebné na to, aby sa pastorácia a život kresťanských komunít opäť stali generatívnymi v protiklade k súčasnému poklesu počtu veriacich, zníženiu prítomnosti mladých ľudí a duchovných povolaní v Cirkvi. V časopise nechýbajú mnohé skúsenosti, ktoré sa javia ako skutočne generatívne: od farskej pastorácie po zasvätený život, od vzdelávania sa po sociálnu angažovanosť a tvorbu pokoja.
KLAUS HEMMERLE
Prinášať na svetlo Boha, ktorý sa zdá byť neprítomný

FRANTIŠEK
Z krízy nový začiatok

SILVIA CATALDIOVÁ
Generativita: Čo znamená?

CARLOS GOMES ESTEVES
Generativita: Ako ju pestovať?

JESÚS MORÁN
Kultúrna a pastoračná generativita

CHRISTIAN HENNECKE
Nechať klíčiť vieru

CHIARA AMIRANTEOVÁ
Ponúkať všetkým sviežosť evanjelia

ANDREA CELLI
Rím: Kostol s otvorenými dverami

M. DO SAMEIRO FREITASOVÁ, M. PILLER
Švajčiarsko: Pastorácia, ktorá sa rodí z načúvania

ANDREJA SNOJ KERŠMANCOVÁ
Slovinsko: Skúsenosť s pedagogikou spoločenstva

PAOLO ZAGO, CARLO SENO,
Medzi kňazmi v komunite spoločného života

P. BARLOCCO, C. PALMA
Living Peace: Celosvetová sieť pre mier

LUCA BONDI, ADRIANA MASSOTIOVÁ
Semienka pokoja: Spoločenstvo služby

MERVAT KELLIOVÁ, HEIKE VESPEROVÁ
Desmond Tutu: Hlas tých, ktorí nemali hlas

ANDREA MANDONICO, SMA
De Foucauld: Charizma, ktorá rozkvitla „post mortem”

MARINA MOTTAOVÁ, SBG
Antónia Moioliová: Rehoľníčka s vášňou pre jednotu

MÁRIA A JOZEF POLÁKOVCI
Plody synodálneho života v miestnej cirkvi

Odporúčame prečítať

Ekklesíu podporili

Ako podporiť vydávanie Ekklesíe

Boli by sme radi, aby si tento časopis našiel svojich priaznivcov. Chceli by sme, aby jeho obsah bol prístupný zdarma všetkým čitateľom. Preto pozývame aj Vás zapojiť sa do siete dobrovoľných podporovateľov tohto časopisu Ekklesía. Podporiť  nás môžete jednorazovým alebo pravidelným príspevkom na číslo účtu: 

SK35 1100 0000 0029 4906 1968

Ďakujeme za vašu pomoc!