Človek na svojom mieste

Človek na svojom mieste môže byť každý z nás. Táto kniha nie je v prvom rade spomienkou, ale ponukou, aby sme v živote napĺňali to, kvôli čomu tu na zemi sme. Význam života Andreja Figuru (* 1949 Lúčka – † 1999 Prešov) presahuje len to napísané. Je povzbudením, že kresťanským spôsobom sa dá žiť každý deň aj v dnešnej spoločnosti. Boh Láska, láska k bratovi, Ježiš Opustený či Mária sú niektorými zo základných bodov spirituality jednoty Hnutia fokoláre – Máriinho diela, ale stali sa tiež základnými stĺpmi života jedného človeka. Človeka, ktorý ako otec rodiny, obyčajný aj vedúci pracovník, sused, občan malebnej dedinky, žil, obetoval sa pre tých, ktorí žili okolo neho, snažil sa , aby v jeho doline mali ľudia prácu, žil pre svoju rodinu, tak prirodzenú, ako aj duchovnú, pre svoju obec, farnosť, pre svoju krajinu, aby sa raz mohol uskutočniť Ježišov testament: „… aby všetci boli jedno“ (porov. Jn 17, 21). Stránky tejto knihy sa snažia odkryť aspoň niečo z jeho života, ktorý žil v tichosti, ale pritom v plnom nasadení tam, kde bol. Na svojom mieste. Nech tie isté stránky aj nám odkryjú odkaz, že všade tam, kde sme, môžeme naplno žiť svoj život.

7,00 

Viac informácií
Ignác Brosch (1996), brat Paulíny, manželky najmladšieho syna Andreja Figuru, študent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Ing. Jozef Angelovič (1954) prežil so svojou rodinou veľkú časť života v Lúčke. Bol blízky Andrejovi Figurovi ako Lúčan, sused, priateľ, volontár Máriinho diela. S manželkou Máriou majú tri deti a štyri vnúčatá. Niekoľko rokov bol tiež poslancom v obecnom zastupiteľstve Lúčky. MUDr. Martin Uher (1962) pochádza z Prahy, v rokoch 1994 – 2002 žil vo fokoláre v Košiciach. Bol Andrejovi Figurovi blízky v rámci Hnutia fokoláre, najmä však počas jeho vážnej choroby.