Dobrota a múdrosť – 100 myšlienok Jána XXIII.

‚Dobrý pápež‘ – takýto prívlastok si krátko po svojom neočakávanom zvolení v roku 1958 vyslúžil Ján XXIII. od katolíkov, kresťanov iných vyznaní a tiež za hranicami Cirkvi. Angelo Roncalli (1881 – 1963) sa ako pápež Druhého vatikánskeho koncilu stal spolutvorcom dejín. Vždy však zostal osobou všetkým veľmi blízkou, získaval si srdcia ľudí svojou charizmou, láskou k Bohu a svojím zmyslom pre humor. Ján XXIII. otvoril Cirkev pre dialóg dovtedy neslýchaným spôsobom a mal blízky vzťah k Východu. Toto je niekoľko z aspektov, ktoré podčiarkujú jeho význam pre nedávne historické obdobie Cirkvi, no nielen pre ňu. Mnohé z jeho napísaných či vyrieknutých slov zostávajú živé aj v súčasnosti.

6,60 

Viac informácií
Knižka Dobrota a múdrosť – 100 myšlienok Jána XXIII. je napohľad útle dielo, ponúka však veľký obsah a nadhľad. Prináša akési iné, jednoduché, vnútorné a komplexné videnie. Miniatúra slov je často humorne ladená a príjemná. Oblažuje myseľ, vlieva nádej a nabáda konať.