Na příjmu…

Už samotný názov naznačuje, o čom je kniha. Autor prináša rôzne skúsenosti a zamyslenia, ktoré spája túžba „byť na príjme“. Autor úprimne hľadá zmysel každodenných udalostí a z jeho úvah sa dá jasne vycítiť osobný vzťah s Bohom, ktorý je veľmi inšpirujúci a obohacujúci. Martin Uher vybral do knihy niektoré svoje príspevky z českého a slovenského časopisu Nové mesto, ktoré boli zverejnené v priebehu minulých rokov, ale aj také, ktoré doteraz ležali „v šuflíku“. Delí sa o ne s čitateľmi, pričom ich necháva nahliadnuť do svojho vnútra. Autor v úvode píše: „Toto moje občasné písanie nie je nejaká moja záľuba, moje ,hobby‘, ale je to ,niečo‘, o čo sa chcem podeliť s ostatnými…“ Čítanie tejto knižky ma inšpiruje, aby som sa aj ja snažila mať Boží pohľad na rôznorodé životné situácie.

12,00 

10,20 

Viac informácií
Martin Uher sa narodil v roku 1962 v Prahe. Medicínu vyštudoval na Fakulte detského lekárstva Karlovej univerzity v Prahe (1987). Po ukončení ročnej základnej vojenskej služby pracoval ako pediater v oblasti detskej intenzívnej starostlivosti v Bratislave a Košiciach. Od roku 2005 pracoval ako lekár zdravotnej záchrannej služby v Prahe, neskôr v Bratislave, Trnave a v Ostrave. Teológiu vyštudoval na Katolíckej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a Rímskokatolíckej cyrilo- metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát z teológie získal na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V súčasnosti žije v komunite Hnutia fokoláre v Katowiciach v Poľsku. Za kňaza bol vysvätený v roku 2018.