Tí, čo nás predišli

Keď niekomu zomrie priateľ či príbuzný, zvykne sa hovoriť o „strate“, akoby ho už viac nebolo. Pre nás to tak nie je, lebo „život sa nám neodníma, iba mení“. Láska, ktorou nás brat zahŕňal, tá opravdivá láska, ktorá mala korene v Bohu, tá ostane, hoci všetko ostatné sa pominie. Pominie sa dokonca aj tvár tohto sveta, pominie sa aj viera a nádej, láska však ostane (porov. 1 Kor 13, 8). Boh nie je tak málo veľkodušný, aby nám navždy odňal to, čo nám on sám daroval skrze brata. Ten brat, tí bratia nás budú milovať aj naďalej láskou, ktorá už nepozná výkyvy… Nie, naši bratia sa nestratili! Žijú na onom svete, akoby boli odišli z domu a usadili sa na inom mieste. Žijú v nebeskej vlasti a skrze Boha, v ktorom sú, sa môžeme aj naďalej navzájom milovať tak, ako hovorí evanjelium.

5,00 

Viac informácií
Martin Uher – pediater a lekár záchrannej služby. Je zároveň rímskokatolíckym kňazom. Prežil mnoho rokov na Slovensku, momentálne žije v Poľsku a pracuje v Českej republike.