Toľko dôvodov na vďačnosť

Postoj ďakovania sa istým spôsobom stáva životným štýlom. Zacieľuje našu optiku na veci podstatné v našom živote i v živote našich blízkych. Toto zacielenie nám potom dáva do úst slová pravdivej útechy, ak treba našich blízkych slovom potešiť. Náš život je plný dynamiky až zhonu. Ak sa tomu tlaku nebránime, ľahko nás stres z našich každodenné úloh pripraví o radosť zo života a zmysel toho, čomu žijeme, sa kamsi stráca… Autorka knihy ponúka výber zo svojich zamyslení. Usporiadala ich do 4 myšlienkových okruhov a – podľa jednotiacej zlatej nite – dala knihe motív vďačnosti za radosť zo života naplno. Je to svedectvo matky, manželky, odborníčky a občianky angažovanej v spoločnosti a v Cirkvi.

6,00 

Viac informácií
Ing. Terézia Lenczová, CSc. (1938), je bývalá vysokoškolská pedagogička a výskumná pracovníčka v sociálno-ekonomickej oblasti. V tejto pozícii koordinovala tvorbu koncepcie štátnej rodinnej politiky, ktorú vláda SR prijala v roku 1996. Aktívne sa podieľala na prijatí koncepcie nadpredmetovej problematiky Výchova k manželstvu a rodičovstvu (prijatá vládou SR v roku 1996). V rokoch 1997 – 2010 bola predsedníčkou občianskeho združenia Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. Ako dobrovoľníčka pracuje v mimovládnej sfére na podpore rodinných hodnôt. Organizovala tiež priebežné vzdelávanie pedagógov na projekte Sexualita v slobode a zodpovednosti. Manželka významného, dnes už zosnulého pastorálneho teológa Ladislava Lencza. Matka troch detí a babka deviatich vnúčat. Angažuje sa tiež na poli ekumenizmu, je členkou Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy.

Podcast: