Vlastné dieťa nevideli roky, žiadajú lepšie vymáhanie súdnych rozhodnutí

Po rozchode či rozvode s partnerom alebo manželom sa nevedia domôcť kontaktu so svojím dieťaťom. Hoci tzv. vymazaní rodičia majú na stretnutie so svojím dieťaťom alebo starostlivosť oň súdom priznané právo, nevedia sa k dcére či synovi dostať. Druhý rodič im to totiž znemožňuje. Vymazaní rodičia sa preto obracajú na ministerstvo spravodlivosti, aby zabezpečilo nápravu. Moderuje Ján Heriban.

4 Odpovede

 1. Táto „matka“ klame o dôvodoch prečo jej súd SR dieťa odobral.

  Svoje dieťa zanedbávala a systematicky mu poškodzovala, spôsobila mu ujmu na zdraví, čo súd explicitne v odôvodnení uviedol. Sp.zn. 8CoP/359/2017, KS KE zo dňa 17.1.2018.
  Prečitajte si sami, z čoho vychádzal súd:
  https://jecasnapravdu.blog.pravda.sk/2021/09/28/pripad-hnatic-co-je-delegovany-munchauzenov-syndrom-a-ako-sa-to-tyka-celej-veci-posudte-sami-fakty-a-dokazy-zo-spisu/

  „Matka“ klame aj o právnej situácii, rozhodnutia ktoré spomína boli zamietnuté. Je to vedené na OS KE II, 43Em 4/2020, preklad č. 2021/795.

  P. Hnatič svoju dcéru vystavovala a stále vystavuje svojimi klamstvami nekonečným mediálnym škandálom (TA3, Nadacia Zastavme Korupciu, TV Markíza, NR SR, Sme, TV Joj, atd), ktoré majú negatívny vplyv na psychiku dcéry.

  V nedávnom rozsudku ESĽP vo veci Michaláková vs Nórsko, zo dňa 20.1.2022, senát ESĽP jednohlasne súhlasil s odobraním rodičovských práv p. Michalákovej za to, že svoje deti medializovala.

  Neviete to pochopiť, že malé deti nemajú byť predmetom mediálnych škandálov?

  Neviete to pochopiť, prečo tomu tak je?

 2. Od 1.7.2016 Vyhláška MS SR č. 207/2016 Z. z. z 27.7.2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (ďalej len „Vyhláška“), vniesla do konania súdov obrovskú právnu neistotu pokiaľ ide o vzťah dieťa – rodič zavedením „ospravedlniteľných dôvodov pre povinného rodiča“. Vďaka tomu sa vzťah dieťa – rodič nemôže udržať a ani
  znovu vytvoriť. Táto Vyhláška v negatívnom zmysle narúša rodinný život dieťaťa a jeho rodiča, nakoľko zhoršila prax súdov a vniesla do súdnych konaní na jednej strane princíp nespravodlivosti konania a na druhej strane aj nedosahovania blaha dieťaťa. Na súdoch masívne dochádza k automatickým prieťahom v súdnom konaní, kedy súdy neprimerane dlho zisťujú, či sa povinný rodič musí podrobiť právoplatnému rozhodnutiu súdu. Na tyranský postup
  povinného rodiča sa v súdnom konaní vo väčšine vôbec nepoužívajú nástroje represie (výzva
  súdu na dobrovoľné splnenie povinnosti, ukladanie pokút a zastavenie výplaty rodičovského
  príspevku). MS SR svojou vyhláškou prinútilo súdy prezumovať, že oprávnený rodič na výkon súdneho rozhodnutia má rezignovať a nerešpektovanie titulu zo strany povinného rodiča
  je „ospravedlniteľné a nepostihnuteľné“. MS SR a súdy tým ničia vzťah dieťa – rodič. Súdy sa na
  návod MS SR uspokojujú s tvrdeniami povinného rodiča, že oprávnený rodič sa pri realizácii
  práv vyplývajúcich z rozhodnutia súdu správa inak ako povinný rodič a preto sa povinný rodič
  nemusí podrobiť rozhodnutiu súdu. Súdy tak de facto neuskutočňujú výkony súdnych rozhodnutí. MS SR prikazuje súdom nevyžadovať od povinného rodiča plnenie súdom stanovenej povinnosti, aj keď o nej rozhodol ten istý súd. Tento postup sa úplne vymyká z logiky a odporuje princípu právnej istoty. MS SR ustanovilo súdom odôvodňovať nepodrobenie sa súdnemu rozhodnutiu povinným rodičom tým, že všetko zapríčiňuje oprávnený rodič, aj keď ten je od vlastného dieťaťa dlhodobo izolovaný. Tým je oprávnený rodič v podstate týraný povinným
  rodičom a nemá akúkoľvek možnosť vychovávať svoje dieťa. Povinný rodič sa súdnemu rozhodnutiu podrobiť nemusí. https://www.flaw.uniba.sk/uploads/media/Efektivita-vykonu-rozhodnutia.pdf

  1. ministerka uz davno mala zrusit tu neustavnu vyhlasku, pretoze vyhlaskou sa nemoze zasahovat do sudnej moci, len zakonmi!!! a nechapem, ako sa sudy mozu riadit vyhlaskou ministerstva!!! vyhlaska ma by v ramci zakonov, nie mimo nich!!! hanba sudkyniam, sudcom a ministerkam a ministrom spravodlivosti!!! nicia detom detstvo!!!

   ta mimovladka vymazane rodiny ci sudene rodiny by mohla spravit peticiu na zrusenie tejto vyhlasky.

  2. A čo keď ten rodič na styku dovádza vlastné dieťa do stavov, že má hysterický záchvat kedy žalostne nevládne plače na zemi, alebo si v znaku protestu voči konaniu psychopatického rodiča ľahne na vozovku po ktorej chodia autá?

   Kedy polícia po tom, čo v telefóne počuje šialené správanie sa tzv. „oprávneného“ rodiča na miesto pošle zásahovú jednotku, lebo tá matka sa sama od seba hádže o zem a nepríčetne pri tom jačí, čo je zaznamenané na videozázname?

   Má byť dieťa vystavované takýmto zážitkom?
   Také sú videozáznamy v spise prípadu pani Hnatič, rod. Kalaninovej, ktorá vystupovala v tejto relácii.

   Mimovládky, ktoré medializovali prípad p. Hnatič, rod. Kalaninovej, dobre vedeli, že tomu tak je a cielene to zatajovali. Prostredie jej dcéry, ktorá bola vystavovaná týmto šialenstvám ešte vystavili mediálnemu tlaku, kedy otcovi chodili vyhrážky v štýle „treba ťa odkrágľovať novičokom“.

   Takáto je pravá tvár týchto skupín a ich „boja za práva detí“. V ich čele sú psychopatické osobnosti, ktoré sa najviac mediálne prezentujú že nie ich deti ktoré doriadili ale oni sú tými poškodenými, v štýle hesla „pod lampou je najväčšia tma“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Autor